Wydarzenia bieżące

Wojewoda wręcza akt powołania na stanowisko wielkopolskiego kuratora oświaty

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wręczył dziś Robertowi Gawłowi, podpisany przez ministra edukacji narodowej, akt powołania na stanowisko wielkopolskiego kuratora oświaty. Nowy kurator oświaty, który zastąpił na tym stanowisku Elżbietę Leszczyńską, przez niemal cały czas działalności zawodowej jest związany z oświatą.

Zbliżenie na wojewodę, który przewodniczy spotkaniu.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk zaprosił dziś starostów i dyrektorów domów pomocy społecznej na wideokonferencję poświęconą przeciwdziałaniu SARS-CoV-2 w DPS. Głównym tematem rozmów było prewencyjne zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa w przypadku pojawienia się zakażenia wśród jego mieszkańców lub personelu placówek.

Zbliżenie na przedstawicieli rady

Przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy znaleźli się w pierwszej Regionalnej Radzie Przemysłu Przyszłości, którą powołano w Poznaniu. To pierwsza z 16 rad regionalnych, które planuje powołać Platforma Przemysłu Przyszłości, będąca fundacją Skarbu Państwa. Zadaniem rad będzie wspieranie cyfrowej transformacji wielkopolskich przedsiębiorstw. W inauguracji uczestniczył wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, a jednym z członków rady jest wicewojewoda Maciej Bieniek.

Fragment listu wojewody.

Z okazji Dnia Krajowej Administracji Skarbowej wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk skierował okolicznościowy list z życzeniami i podziękowaniami za codzienną, rzetelną i odpowiedzialną służbę do wszystkich funkcjonariuszy Służby Celnej oraz pracowników administracji podatkowej i kontroli skarbowej. - Dzięki rzetelnemu i odpowiedzialnemu wypełnianiu obowiązków są Państwo postrzegani jako administracja profesjonalna, nowoczesna i skuteczna.

Zbliżenie na sztandar.

- Odwaga i bohaterstwo są dziś symbolicznie uhonorowane. Bo sztandar jest symbolem najwyższych wartości - sprawiedliwości, wierności, honoru i męstwa - mówił podczas uroczystości z okazji nadania sztandaru Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Strony