Wydarzenia bieżące

fragment listu

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk skierowała list z życzeniami dla wielkopolskich sołtysów i sołtysek.

Ambasador Turcji wpisuje się do księgi pamiątkowej, w tle flagi Polski, UE i Godło Polski

Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z wizytą przybył JE Rauf Alp Denktaş – ambasador Turcji w Polsce. W spotkaniu, oprócz wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk, udział wzięli I wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc oraz Jacek Wiśniewski – dyrektor generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzka Rada Dialogu Społeczna umożliwia skuteczną współpracę między różnymi środowiskami reprezentującymi pracodawców i pracowników. Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wzięła udział w pierwszym w tym roku posiedzeniu plenarnym Rady.

Uhonorowani samorządowcy z wojewodą

Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego od lat skutecznie integruje samorządy, umożliwia owocną współpracę i tworzenie wspólnej polityki. Jest silnym wsparciem dla włodarzy powiatów. W pierwszym w tym roku posiedzeniu Konwentu udział wzięła wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk.

Wielkopolski Kurator Oświaty Igor Bykowski odbiera powołanie z rąk wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk

Ministra edukacji Barbara Nowacka na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - stosownie do wniosku wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk z 29 lutego 2024 r. - powołała z dniem 6 marca 2024 r. dr. Igora Bykowskiego na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Strony