Wydarzenia bieżące

Szklane drzwi z napisem "Przystanek Historia"

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska uczestniczyła dziś w uroczystym otwarciu "Przystanku Historia" - Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Spotkanie rozpoczęło się od wyróżnienia zasłużonych działaczy "Solidarności" Krzyżami Wolności i Solidarności, które w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Wiceminister infrastruktury podpisuje dokument w asyście uczestników uroczystości

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził Program inwestycji dla obwodnicy Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25. W uroczystości podpisania dokumentu uczestniczył wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, minister Jan Dziedziczak, wielkopolscy parlamentarzyści, samorządowcy oraz dyrektor GDDKiA oddział w Poznaniu.

Zbliżenie na wojewodę oraz przedstawiciela PPK

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk otworzył dziś regionalną konferencję "PPK Blisko Ciebie", której celem było wsparcie przedsiębiorców w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. W spotkaniu uczestniczyła także wicewojewoda Aneta Niestrawska.

Zbliżenie na wojewodę, który rozmawia z Adamem Bogrycewiczem

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk spotkał się dziś z przedstawicielem regionalnym CPK w Wielkopolsce Adamem Bogrycewiczem oraz współpracownikiem Bartoszem Sokulskim. Centralny Port Komunikacyjny to największy projekt inwestycyjny współczesnej Polski, który przyczyni się do gospodarczego rozwoju kraju i powstania tysięcy nowych miejsc pracy. Inwestycje obejmą transport lotniczy, kolejowy i drogowy oraz powstanie wielu przedsięwzięć towarzyszących.

Wojewoda wraz z wójtem gminy Powidz pozują do zdjęcia z czekiem

Oczyszczalnia ścieków w gminie Powidz uzyska dofinansowanie z budżetu państwa w łącznej kwocie 11 992 tys. złotych. Umowę w tej sprawie oraz dwóch kolejnych inwestycji podpisał dziś wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podczas swojej wizyty w powiecie słupeckim.

Strony