Wydarzenia bieżące

Wojewoda wręcza powołanie na stanowisko pełnomocnika do spraw rodziny

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński powołał Jacka Sommerfelda na stanowisko pełnomocnika do spraw rodziny. Zadaniem pełnomocnika jest między innymi koordynowanie działań z zakresu polityki rodzinnej oraz promowanie wartości rodziny na terenie województwa wielkopolskiego.

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska wzięła dziś udział w uroczystym otwarciu pracowni tomografii komputerowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku. W wydarzeniu uczestniczyli także: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik, starosta turecki Dariusz Kałużny, dyrektor szpitala Krzysztof Sobczak oraz samorządowcy z terenu powiatu tureckiego, którzy przyczynili się do pomyślnej realizacji powyższego projektu.

Wicewojewoda Maciej Bieniek wręcza Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

W 81. rocznicę wydania wyroku śmierci na polskich jeńców wojennych, więzionych w obozach sowieckich i zamordowanych wiosną 1940 roku, wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek odznaczył Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości trzech członków Stowarzyszenia „Katyń”.

Premier, minister Hoffmann oraz zaproszeni goście idą wspólnie oddaną do użytku wschodnią obwodnicą Wrześni

Dziś do użytku oddana została wschodnia obwodnica Wrześni. W jej otwarciu uczestniczył prezes rady ministrów Mateusz Morawiecki wraz z towarzyszącym mu wojewodą wielkopolskim Michałem Zielińskim, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniewem Hoffmannem, dyrektorem poznańskiego oddziału GDDKiA Markiem Napierałą, burmistrzem Wrześni Tomaszem Kałużnym oraz parlamentarzystami. Inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wiceminister Grzegorz Piechowiak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych wspólnie z wicewojewodą wielkopolskim Maciejem Bieńkiem odwiedzili Międzychód. Spotkali się z władzami gminy i powiatu oraz lokalnymi przedsiębiorcami. Rozmawiali o wsparciu dla inwestycji w regionie międzychodzkim.

Strony