Archiwum usług społecznych - 2019

Status Nazwa
zakończony Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w Delegaturze w Pile na rok 2020 i 2021
zakończony Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile na rok 2020 i 2021 z możliwością...
zakończony Usługi pocztowe w rozumieniu art. 3 pkt 30 Prawa Pocztowego oraz usługi pocztowe w zakresie obsługi przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt 19 Prawa Pocztowego polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym ...
zakończony Świadczenie usług cateringowych na potrzeby szkoleń organizowanych dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Świadczenie usług cateringowych dla uczestników Dnia Otwartego dla Cudzoziemców, organizowanego przez Wydział Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Świadczenie usługi ochrony obiektów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur w Pile, Lesznie, Kaliszu i Koninie, z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników szkoleń na operatorów numerów alarmowych (ONA) oraz członków komisji egzaminacyjnych, organizowanych przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego, ul. Wiśniowa 13a w Poznaniu
zakończony Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w 2019 roku
unieważniony Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w Delegaturze w Pile na rok 2020 i 2021
unieważniony Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników szkoleń na operatorów numerów alarmowych (ONA) oraz członków komisji egzaminacyjnych, organizowanych przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego, ul. Wiśniowa 13a w Poznaniu