Archiwum wydarzeń - Sierpień 2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w uroczystości z okazji 37. rocznicy Porozumień Sierpniowych. W trakcie obchodów o korzeniach Solidarności i idei zawartej w 21 postulatach Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego mówił Jarosław Lange, przewodniczący wielkopolskiej „Solidarności”.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przekazał podczas dzisiejszego otwarcia obwodnicy Jarocina zawiadomienie o zgodzie na użytkowanie drogi. Od dziś może się nią odbywać cały ruch tranzytowy, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych. Posiedzenie otworzyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, która przedstawiła nowego przewodniczącego Rady - Dyrektora Wydziału Zdrowia Damiana Marciniaka.

„Zakończenie żniw skłania nas do podziękowania Bogu za wyjątkowy dar chleba. Oto ciężka praca polskiego rolnika przynosi dobre owoce” - napisała w liście do uczestników tegorocznych XIX Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek premier Beata Szydło. Okolicznościowy list odczytała wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Uczestnicy wideokonferencji siedzą przy stole.

Dziś wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zwołał kolejną wideokonferencję z wielkopolskimi samorządowcami. Podczas wideokonferencji wojewoda przedstawił informacje dotyczące wizyty premier Beaty Szydło i ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka w województwie.

Uczestnicy posiedzenia siedzą przy stole.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński poinformował, że kolejne gminy, które ucierpiały w wyniku nawałnic otrzymają rządową pomoc. Przedstawił też szczegóły akcji ratowniczych prowadzonych przez służby.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann poprowadził w Gostyniu posiedzenie wojewódzkiego sztabu antykryzysowego z udziałem prezes Rady Ministrów Beaty Szydło. Premier podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w akcję ratunkową oraz proces szacowania szkód i udzielania pomocy poszkodowanym rodzinom. Przyjęła też raport reprezentantów służb i inspekcji. - Pierwszy etap za nami. Przystępujemy do drugiego etapu, będziemy koncentrować się na odbudowie i pomocy ludziom - mówiła.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak przeprowadził dziś wideokonferencję z wojewodami i komendantami wojewódzkimi straży pożarnej. Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przedstawił raport z działań prowadzonych na terenie Wielkopolski, dotyczących głównie pomocy poszkodowanym, dostępu do energii elektrycznej, drzewostanu, stanu dróg i prac komisji szacujących straty.

We Wrześni, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wspólnie z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Anitą Oleksiak podsumowały dziś stan zniszczeń poburzowych w budownictwie oraz poziom udzielania pomocy mieszkańcom, którzy ucierpieli w wyniku nawałnic.

Dziś wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann odebrał podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego raport podsumowujący dotychczasowe działania służb i inspekcji zaangażowanych w pomoc poszkodowanym przez nawałnice mieszkańcom. Z kolei do samorządów trafi następna transza środków w wysokości 1,5 mln zł.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął dziś udział w spotkaniu premier Beaty Szydło z ministrami oraz wojewodami zaangażowanymi w przeciwdziałanie skutkom nawalnic, które objęły swym zasięgiem między innymi województwo wielkopolskie.

Omówieniu zmian i harmonogramu naboru wniosków na 2018 rok do "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" poświęcone było dzisiejsze spotkanie z samorządowcami pod przewodnictwem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg.

Strony