Archiwum wydarzeń - Grudzień 2019

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska spotkała się dziś z przebywającą z wizytą w Poznaniu Laurence Capelle, delegatem generalnym Walonii-Brukseli w Warszawie. Celem wizyty była rozmowa o współrealizowanych przez urząd programach z zakresu polityki społecznej.

Ruszyła kolejna edycja programu "Senior +". Dziś podczas wizyty w Wielkopolsce minister rodziny pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zachęcała samorządy do składania wniosków o przyznanie dotacji na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Okazją do tego było spotkanie w Domu Seniora w Czerniejewie, gdzie wspólnie z wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem, posłem Zbigniewem Dolatą oraz władzami samorządowymi rozmawiano z seniorami o aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym osób starszych.

Ambasador Chorwacji Tomislav Vidošević spotkał się dziś z wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem podczas kurtuazyjnej wizyty w Poznaniu. Dyplomacie towarzyszył konsul honorowy Jerzy Domicz.

- Zamierzam powołać w Wielkopolsce Wojewódzki Zespół Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Będzie on w głównej mierze zajmował się bezpieczeństwem w świecie wirtualnym - zadeklarował wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podczas otwarcia konferencji „Strategie rozwiązywania sytuacji trudnych związanych z zaburzeniami zachowania uczniów”.

Strony