Archiwum wydarzeń - Grudzień 2019

Ostatnie 50 km drogi ekspresowej S5 w województwie wielkopolskim jest już dostępne dla kierowców. Nowe odcinki S5 pozwolą kierowcom na bezpieczniejsze i bardziej komfortowe podróżowanie pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem, skracając czas przejazdu do około 1,5 godziny.

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska upamiętniła dziś ofiary stanu wojennego w 38. rocznicę jego wprowadzenia. Poznańskie uroczystości rozpoczęły się w południe od złożenia kwiatów pod pomnikiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, tablicą Wojciecha Cieślewicza oraz pod głazami Piotra Majchrzaka i ojca Honoriusza Kowalczyka.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk odwiedził dziś powiat kępiński. W siedzibie starostwa powiatowego w Kępnie wojewoda podpisał umowę drogową pn. „Budowa zachodniego obejścia miasta Kępna – etap II budowa ul. Bohaterów Września” w ramach rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych oraz umowę na zakup ambulansu.

O koncepcjach modernizacji dworca kolejowego w Poznaniu rozmawiali dziś uczestnicy spotkania zorganizowanego w Concordia Design w Poznaniu z inicjatywy minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Szefowa resortu o działaniach prowadzących do budowy nowego dworca rozmawiała w ramach grupy roboczej wspólnie z wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem, przedstawicielami zarządów spółek PKP, władzami Poznania, samorządu województwa, inżynierami i społecznikami.

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja dotycząca nowego prawa zamówień publicznych. Spotkanie otworzyła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. W wydarzeniu uczestniczył także wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę wręczył dziś wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk zasłużonym pracownikom z okazji jubileuszu stulecia „Społem” Poznańskiej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu.

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska uczestniczyła dziś w spotkaniu Rady Programowej OHP. Była to okazja do podsumowania rocznej działalności wychowawczo-oświatowej, a także wytyczenia kolejnych celów na najbliższe miesiące.

Wicewojewoda Aneta Niestrawska wzięła dziś udział w spotkaniu szkoleniowym dotyczącym problemów epidemiologicznych wielkopolskich szpitali. To kolejna inicjatywa, która odbyła się dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk uczestniczył w spotkaniu Rady Rodziny, której przewodniczy wicewojewoda Aneta Niestrawska. - Bardzo się cieszę, że dziś możemy się spotkać. Rodzina jest dla mnie najważniejsza oraz jej społeczne wartości. Jestem przekonany, że Wielkopolska stanie się pionierem w działaniach polityki prorodzinnej - powiedział wojewoda.  

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk spotkał się dziś z przedstawicielami administracji zespolonej. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Jacek Woźniak. Podczas spotkania omówione zostały między innymi najważniejsze zadania oraz główne kierunki działania i współpracy.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego w związku z wykryciem pierwszego na terenie województwa (gmina Wolsztyn, Kębłowo) przypadku zakażenia wirusem ASF u padłego dzika na terenie leśnym. Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, który przewodniczył dziś zespołowi, skierował do hodowców trzody specjalny apel.

Zakończyła się przebudowa oddziału chorób wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku. Dziś, na zaproszenie starosty tureckiego Dariusza Kałużnego, wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk uczestniczył w otwarciu zmodernizowanego oddziału. W oddaniu do użytku nowoczesnych sal dla pacjentów wziął udział poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik.

Strony