Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2011 roku, cz. 3. [poz. 201-300]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2011 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
201 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Maciej Brudziński 27.04.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
202 projekt pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 4333P Pleszew-Bronów-Krzywosądów/na odcinkach: Taczanów-Bógwidze i Borucin-Krzywosądów”, zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew 5.05-18.05.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
203 zadanie pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie”, zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, 63-300 Pleszew 5.05-18.05.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
204 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Janina Kwiatkowska 05.05.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
205 ewidencja działalności gospodarczej
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin 5.05-6.05.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
206 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Alina Malinowska 29.04.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
207 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Anna Pawlak 4.05.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
208 rozliczenie środków finansowanych przekazanych z budżetu państwa w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Grzegorzew, Pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1,
62-640 Grzegorzew
6.05.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
209 rozliczenie środków finansowanych przekazanych z budżetu państwa w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Chodów, Chodów 18,
62-652 Chodów
4.05.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
210 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się realizacją zadania określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej w Wolsztynie z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 29,
64-200 Wolsztyn
10.05-24.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
211 ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie z siedzibą pod adresem: Skubarczewo 4,
62-436 Orchowo
12.05-20.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
212 rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Chocz,
ul. Rynek 17,
63-313 Chocz
11.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
213 rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin 12.05.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
214 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Niechanowie, ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo 4.05-12.05.2011 Wydział Finansów i Budżetu
215 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Chodów 18, 62-652 Chodów 9.05-17.05.2011 Wydział Finansów i Budżetu
216 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Grzegorzewie, pl. Tysiąclecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew 10.05-11.05.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
217 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Orchowie, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo 12.05-13.05.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
218 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy i Miasta w Krajance, 77-430 Krajenka 6.05.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
219 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły – Katarzyna Kwiecień – Długosz 5.05.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
220 sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i palcówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
[wystąpienie pokontrolne]
Kuratorium Oświaty, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań 9.05-20.05.2011
przedłużono do 25.05.2011
Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
221 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udzielanie pomocy osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź oraz udzielanie pomocy rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsuniecie się ziemi lub huragan
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Grzałkach, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki 9.05-13.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
222 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły – Elżbieta Górczak 10.05.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
223 wyjaśnienie skargi
 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew 12.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
224 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski w Bojanowie, Rynek 12,
63-540 Bojanowo
18.05-26.05.2011 Wydział Finansów i Budżetu
225 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica 17.05-27.05.2011 Wydział Finansów i Budżetu
226 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski w Książu Wielkopolskim, ul. Stacha Wigury 11a,
63-130 Książ Wielkopolski
16.05-24.05.2011 Wydział Finansów i Budżetu
227 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Miedzichowo,
ul. Poznańska 12,
64-361 Miedzichowo
18.05-26.05.2011 Wydział Finansów i Budżetu
228 zasadność świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, ul. Jesionowa 2a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą 18.05-31.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
229 sprawdzenie realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą 18.05-31.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
230 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, ul. Jesionowa 2a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, z siedzibą pod adresem: Dębno 14, 63-040 Nowe Miasto Nad Wartą 18.05-31.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
231 rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Golina,
ul. Nowa 1,
62-590 Golina
17.05.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
232 rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Ujście, Pl. Wiosny Ludów 2,
64-850 Ujście
19.05.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
233 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Elżbieta Kulesza 13.05.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
234 realizacja zadań zleconych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Niechanowie, ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo 23.05.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
235 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Sośnie,
ul. Wielkopolska 47,
63-435 Sośnie
23.05-26.05.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
236 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Bojanowie, ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo 26.05.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
237 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl 23.05.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
238 spełnianie przez pracodawcę wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej PPHU „D&S” s.c. ul. Kanałowa 4, 62-505 Konin – Gosławice 26.05-27.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
239 spełnianie przez pracodawcę wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej - „DOMCAR” sp. z o. o. ul. Spółdzielców 9A, 62-510 Konin 26.05-27.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
240 spełnianie przez pracodawcę wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej PHU „DIANA” s. j. ul. Spółdzielców 5B, 62-510 Konin 26.05-27.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
241 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Złotowie, Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów 1.06-1.07.2011 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
242 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2010 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – Środowiskowe Domy Samopomocy oraz windykacji dochodów związanych z realizacją przedmiotowego zadnia
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. dr Piotra Kowalika 2,
62-130 Gołańcz
30.05-7.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
243 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej „SEYKOS” sp. z o. o.
ul. Jastrzębia 18,
64-920 Piła
26.05-27.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
244 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej DRUKARNIA Waldemar Grzebyta ul. Kossaka 108, 64-920 Piła 23.05-24.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
245 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy w Grzegorzewie, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew 23.05-31.05.2011 Wydział Finansów i Budżetu
246 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki 18.05.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
247 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r.
 
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. al. Powstańców Wlkp. 16, 63-400 Ostrów Wlkp. 27.05.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
248 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Miłosław,
ul. Wrzesińska 19,
62-320 Miłosław
25.05-3.06.2011 Wydział Finansów i Budżetu
249 zasadność świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Powidzu,
ul. 29 Grudnia 24,
62-430 Powidz
25.05-17.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
250 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udzielanie pomocy osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź oraz udzielanie pomocy rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsuniecie się ziemi lub huragan
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Koninie, ul. Plac Wolności 1,
62-500 Konin
27.05-6.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
251 rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku nawałnicy w 2009 r.
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz 24.05.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
252 rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Rzgów,
ul. Konińska 8,
62-586 Rzgów
26.05.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
253 realizacja zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Poznaniu przy ulicy Owsianej 17/19, z siedzibą pod adresem: ul. Owsiana 17/19,
61-666 Poznań
25.05-10.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
254 spełnianie przez pracodawcę wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej – Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „NORTH ADVENTURE” s. c. Stanisław Jan Hała, Stanisław Franciszek Hała, ul. Górecka 31,
60-201 Poznań
25.05-26.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
255 spełnianie przez pracodawcę wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej – Zakład Produkcji Cukierniczej „HILDEBRAND” Spółka jawna, ul. Mickiewicza 2, 64-330 Opalenica 25.05-26.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
256 spełnianie standardów usług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 177 poz. 1193) Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września 30.05-10.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
257 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[wystąpienie pokontrolne]
[protokół z kontroli]
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno 23.05-3.06.2011 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
258 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Tomasz Jeliński 16.05.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
259 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Anna Kiełbowska 19.05.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
260 wykonanie zaleceń pokontrolnych - w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk – wydawanych w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w 2010 r.
[protokół z kontroli]
Urząd Miejski w Lesznie ul. Karasia 15,
64-100 Leszno
6.06.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
261 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu, ul. Nad Kanią 136,
63-800 Gostyń
31.05-9.06.2011 Wydział Finansów i Budżetu
262 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miasta i Gminy Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno 2.06-17.06.2011 Wydział Finansów i Budżetu
263

wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r.

Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21,
62-400 Słupca
3.06-16.06.2011 Wydział Finansów i Budżetu
264 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38,
64-410 Sieraków
1.06-9.06.2011 Wydział Finansów i Budżetu
265 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1,
62-310 Pyzdry
1.06-9.06.2011
przedłużono do 14.06.2011
Wydział Finansów i Budżetu
266 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, z siedzibą 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego 17 30.05-10.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
267 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miasta i Gminy w Przedeczu, pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz 2.06-3.06.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
268 ewidencja egzaminatorów i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy ulicy Kościuszki 95 1.06-6.06.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
269 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły – Małgorzata Olschok 23.05.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
270 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski 6.06-6.07.2011 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
271 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo 10.06.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
272 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udzielanie pomocy osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź oraz udzielanie pomocy rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsuniecie się ziemi lub huragan
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Jutrosin 26,
63-930 Jutrosin
13.06-17.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
273 projekt pn. Boisko sportowe „Moje boisko – Orlik 2012” w zakresie dotyczącym wywiązywania się przez Beneficjenta z obowiązku należytego utrzymywania i użytkowania obiektu oraz zachowania zasad wynikających z Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (ogólnodostępność, bezpłatność, zatrudnienie trenera środowiskowego).
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Krzemieniewie,
ul. Dworcowa 34,
64-120 Krzemieniewo
30.05-1.06.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
274 projekt pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012 w Gostyniu przy ul. Słowackiego” w zakresie dotyczącym wywiązywania się przez Beneficjenta z obowiązku należytego utrzymywania i użytkowania obiektu oraz zachowania zasad wynikających z Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (ogólnodostępność, bezpłatność, zatrudnienie trenera środowiskowego).
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Gostyniu, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń 30.05-1.06.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
275 zadanie pn. „Przebudowa ul. 50-lecia Kopalni Konin w Kleczewie” realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, Pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew 6.06-16.06.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
276 zadanie pn. „Przebudowa ulic na osiedlu budownictwa jednorodzinnego w Budzisławiu Kościelnym, gm. Kleczew wraz z odwodnieniem i oświetleniem”, realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, Pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew 6.06-16.06.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
277 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Katarzyna Prętnicka 27.05.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
278 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie, Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin 7.06-22.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
279 rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Doruchów, ul. Kępińska 13,
63-505 Doruchów
2.06.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
280 rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Kobyla Góra, Pl. Wiosny Ludów 1, 63-507 Kobyla Góra 3.06.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
281 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Anna Stencel 3.06.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
282 rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź Urząd Gminy Rzgów,
ul. Konińska 8,
62-586 Rzgów
8.06.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
283 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań, określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.), zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Ośrodek Szkolenia Kierowców „PEWNA JAKOŚĆ”, Paweł Jaroszyk z siedzibą przy ul. Rynek 21 w Opalenicy 2.06-3.06.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
284 zasadność świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach, ul. Główna 37,
63-024 Krzykosy
8.06-24.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
285 sprawdzenie realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37,
63-024 Krzykosy
8.06-24.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
286 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Świetlica Środowiskowa – Świat Młodych,
ul. Pszczelna 20,
61-701 Poznań
8.06-16.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
287 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej - PPR „TONOGRAF” Jaqn Sip, al. Wojska Polskiego 32-34, 64-920 Piła 6.06-7.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
288 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy „Iskra” w Poznaniu, z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 55 pawilon 18/19, 60-389 Poznań, prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ISKRA” 13.06-30.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
289 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą
ul. Poznańska 14,
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
8.06-17.06.2011 Wydział Finansów i Budżetu
290 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Urząd Miejski w Pile pl. Staszica 10, 64-920 Piła 7.06.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
291 projekt. pn. „Budowa kompleksu sportowego w Malanowie” w zakresie dotyczącym wywiązywania się przez Beneficjenta z obowiązku należytego utrzymywania i użytkowania obiektu oraz zachowania zasad wynikających z Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (ogólnodostępność, bezpłatność, zatrudnienie trenera środowiskowego.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów 13.06-15.06.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
292 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Aleksandra Wiśniewska 7.06.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
293 w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w Placówce, w związku z podjęciem informacji o przebywaniu w ww. Domu większej liczby osób niż określona w decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 02.06.2008 r., znak PS.II-11.7014-5/08 Dom Opieki Społecznej HOSPES HOSPITI SACER prowadzonym przez Pana Karola Chyrę, z siedzibą: ul. Słoneczna 46, 62-010 Pobiedziska 8.06-17.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
294 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Magdalena Kuczma 10.06.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
295 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo 13.06-22.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
296 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 214 z 2010 r. poz. 1407 t.j.). Zakład Pracy Chronionej - SPINKO Sp. z o. o.,
ul. Okrężna 20, 64-100 Leszno
9.06-10.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
297 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 214 z 2010 r. poz. 1407 t.j.). Zakład Pracy Chronionej – DELTA Sp. z o. o., ul. Ks. Bema 33, 64-100 Leszno 9.06-10.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
298 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 214 z 2010 r. poz. 1407 t.j.). Zakład Pracy Chronionej – Auto-Mróz Leszno Sp. z o. o., ul. Balonowa 57, 64-100 Leszno 9.06-10.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
299 projekt. pn. „Kompleks sportowy „Moje boisko Orlik 2012” w zakresie dotyczącym wywiązywania się przez Beneficjenta z obowiązku należytego utrzymywania i użytkowania obiektu oraz zachowania zasad wynikających z Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (ogólnodostępność, bezpłatność, zatrudnienie trenera środowiskowego.)
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Koninie, al. 1-go Maja 9, 62-510 Konin 13.06-15.06.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
300 realizacja zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Opalenicy, z siedzibą pod adresem: ul. 5 Stycznia 24, 64-330 Opalenica, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy 13.06-1.07.2011 Wydział Polityki Społecznej

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 17.05.2011
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 10:07