Wydarzenia bieżące

W Kazimierzu Biskupim, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się z paniami zrzeszonymi w kołach gospodyń wiejskich. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań za kontynuowanie tradycji zapoczątkowanych przez jedną z  najstarszych polskich organizacji, która wpisała się w historię funkcjonowania organizacji społecznych, w historię wsi polskiej.

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann dokonał uroczystego otwarcia Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na terenie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy w SP w Słupcy.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wystąpił do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka z wnioskiem o udzielenie pomocy przez wojsko w sprawie dogaszania pożaru wysypiska śmieci w miejscowości Pysząca (pow. śremski). Z prośbą o wsparcie zwrócił się do wojewody burmistrz gminy Śrem Adam Lewandowski. 

- Uroczystości w Muzeum byłego niemieckiego Obozu Kulmhof w Chełmnie nad Nerem są wyraźnym głosem przeciwstawienia się dyskryminacji i nienawiści, które prowadzą do pogardy dla ludzkiej godności – mówiła wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska podczas uroczystości upamiętnienia ofiar Obozu w Lesie Rzuchowskim.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wizytował dziś plac budowy powstającej komendy Państwowej Straży Pożarnej w Białężycach.

Strony