Wydarzenia bieżące

władze uczelni podczas inauguracji

Początek października to również początek roku akademickiego. Z tej okazji wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska uczestniczyła w uroczystościach inaugurujących rok akademicki 2021/2022 w Wielkopolsce.

wojewoda podczas rady ds. sportu

13 października wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przewodniczył spotkaniu inaugurującym działalność Rady ds. Sportu przy Wojewodzie Wielkopolskim. 

Podczas spotkania wojewoda wręczył powołania członków do Rady, w której zasiada 25 członków, w tym wojewoda jako przewodniczący oraz Michał Dembiński, działacz sportowy, pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego. 

zdjęcie listu wojewody

W Dniu Edukacji Narodowej wojewoda wielkopolski Michał Zieliński skierował list do dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pracowników oświaty wielkopolskich szkół i placówek.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał wniosek do ministra zdrowia o uruchomienie z początkiem listopada szpitala tymczasowego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. - Swoją decyzję oparłem na rekomendacji zespołu doradczego ds. zabezpieczenia przed pandemią, uzgadniając ją z rektorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzejem Tykarskim – informuje wojewoda Michał Zieliński.

symboliczny czek dla gminy Zagórów

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński w obecności minister rodziny i polityki społecznej pani Marleny Maląg, parlamentarzystów Krzysztofa Czarneckiego oraz Leszka Galemby podpisał umowę oraz przekazał symboliczny czek dla Gminy Zagórów na utworzenie oraz funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kopojnie. Przyznane na lata 2020-2022 z Funduszu Solidarnościowego wsparcie opiewa ogółem na kwotę 3 220 000  zł.

Strony