Wydarzenia bieżące

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył dziś w wideokonferencji wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Podczas konferencji omówione zostały tematy dotyczące wejścia w życie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz ustaleniu przez wojewodów harmonogramów ostrych dyżurów.

W Sali Białej hotelu Bazar odbyła się dziś promocja albumu „Tobie, Polsko, na śmierć i na życie! Mogiły powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych w latach 1918-1920”. Inicjatorem publikacji był Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu wraz z poznańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył Czesławie Kowalskiej, za wybitne zasługi dla niepodległości, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyły się dziś regionalne konsultacje pod hasłem „Niezależność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw”. W sali sesyjnej urzędu, o funkcjonowaniu Kół Gospodyń Wiejskich dyskutowało blisko dwieście pań zrzeszonych w tych organizacjach.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu z sekretarzem stanu Michałem Dworczykiem, przedstawicielami rządu oraz Polskiej Fundacji Rozwoju uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Strony