Wydarzenia bieżące

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann w Pietrzykowie wręczył kluczyki do nowego wozu strażackiego dla OSP Pietrzyków. Nowy wóz bojowy kosztował 763.338 zł z czego 460 tys. zł stanowiło dofinansowanie w ramach Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota 34 mln zł zasili 35 szpitali w województwie. - To duży zastrzyk środków, zwłaszcza dla szpitali powiatowych. Za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego w ciągu ostatnich trzech lat na doposażenie i modernizację wielkopolskich lecznic przekazano ponad 30 mln zł - poinformowała wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński oraz profesor Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu podpisali dziś cztery umowy na zakup sprzętu medycznego dla WCO w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

W tym roku przypada 100. lecie Wielkopolskiej Służby Weterynaryjnej. Z tej okazji wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w uroczystościach, gdzie odczytał list ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Ardanowskiego, skierowany do pracowników na tę okoliczność.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przekazał dziś umowy na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Dębach Szlacheckich oraz Przyjmie.

Strony