Wydarzenia bieżące

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wydał kolejne decyzje o zwiększeniu liczby łóżek dla pacjentów z COVID-19. Do końca tygodnia zostanie oddanych pacjentom ponad 300 łóżek w całym regionie. Kolejny moduł uruchamia szpital tymczasowy na MTP. 

Na zdjęciu wojewoda wielkopolski Michał Zieliński

W Wielkopolsce odnotowywane są kolejne przyrosty zakażeń na COVID-19. Dziś według raportu Ministerstwa Zdrowia odnotowano w regionie 3188 zachorowań. Wzrost osób chorych i obserwowane zwiększone zapotrzebowanie na łóżka dla pacjentów z COVID-19 powodują konieczność dalszego poszerzania bazy łóżkowej w szpitalach. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński systematycznie podejmuje decyzje o utworzeniu nowych miejsc dla pacjentów. Tylko w tym tygodniu w regionie utworzono 513 nowych miejsc. Stale zwiększana jest liczba miejsc w szpitalu tymczasowym na MTP.

Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Życia. Z tej okazji wojewoda Michał Zieliński przekazał okolicznościowy list do Wielkopolan z podziękowaniami za działania służące ochronie życia.

Wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek spotkał się dziś z przedstawicielami organizacji skupiających mniejszości narodowe. Tematem przewodnim spotkania o charakterze szkoleniowym był rozpoczynający się już wkrótce - 1 kwietnia - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Zaproszenia na szkolenie przyjęły organizacje związane z mniejszością ukraińską, romską, niemiecką, białoruską i żydowską.

Wspólne zdjęcie wojewody z odznaczonymi dziś osobami

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński na wniosek wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego, wręczył medale „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” podczas dzisiejszej uroczystości w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Wśród wyróżnionych Wielkopolan znalazły się osoby, którym bliska jest idea pamięci narodowej.

Strony