Wydarzenia bieżące

Ulotki, szkolenia, sygnalizatory, dodatkowe informacje z żółtej naklejki - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. systematycznie zwiększają poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Wspólne inicjatywy PLK, policji, Straży Ochrony Kolei to dodatkowe ostrzeżenia kierowców ważne nie tylko podczas wakacyjnych wyjazdów. Dziś akcja była na przejeździe w Poznaniu na ulicy Opolskiej.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zorganizował dziś "Dzień Otwarty dla Cudzoziemców". Wydarzenie otworzyła wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się z dyrektorem poznańskiego oddziału GDDKiA Markiem Napierałą w sprawie przerwania prac przez włoską firmę TOTO na trasie S5. Podczas spotkania zostały omówione ewentualne scenariusze dalszych działań GDDKiA w kontekście konsorcjum firm w składzie TOTO S.p.A. Construzioni Generali (Lider) i Vianini Lavori S.p.A (Partner).

Już po raz drugi, z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, wręczone zostały nagrody im. profesora Stanisława Nawrockiego. Wyróżnienia dla najlepszych archiwistów województwa wielkopolskiego za całokształt pracy oraz dorobek naukowy wręczyła wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann otworzył dziś szkolenie na temat „Nowelizacji ustaw ustrojowych samorządu terytorialnego i ich skutków dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w nowej kadencji 2018-2023 ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących raportu o stanie gminy oraz komisji skarg, wniosków i petycji”.

Strony