Archiwum wydarzeń - Styczeń 2010

Bal sportowca

29-01-2010

W poznańskim hotelu Andersia podczas Wielkiego Balu Sportowca wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył nagrody zwycięzcom 52. Plebiscytu na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski 2009 roku.

Wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia wziął udział w inauguracyjnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zgodnie z zapisami ustawy kompetencyjnej od 1 sierpnia 2009 roku wykonywanie zadań integrujących środowiska kombatanckiego i koordynacja ich działań wojewoda przekazał samorządowi województwa.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w sali im. Witolda Celichowskiego - pierwszego Wojewody Poznańskiego w odrodzonej Polsce - wicewojewoda Przemysław Pacia gościł na spotkaniu noworocznym członków Korpusu Konsularnego Województwa Wielkopolskiego.

W sali posiedzeń Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia wręczył Złote oraz Srebrne Krzyże Zasługi przyznane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego pracownikom uczelni.

1500 wystawców z 32 krajów przyjechało do Poznania, aby wziąć udział w rozpoczynających się dziś w stolicy Wielkopolski Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2010 oraz Targach Maszyn Budowlanych i Drogowych, Pojazdów i Sprzętu Budowlanego BUDMASZ oraz CBS - Budownictwo Sportowe, Rekreacyjne, Wellness i SPA. Gościem uroczystego otwarcia tegorocznej, 19. już edycji targów, był wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

O współpracy i wymianie gospodarczej rozmawiał wojewoda wielkopolski Piotr Florek z ambasadorem Republiki Irlandii Declanem O’Donovanem. Dzisiejsze spotkanie było kolejną wizytą dyplomaty w Wielkopolsce.

Blisko 230 sztuk nowoczesnych desek ortopedycznych trafi do zespołów ratownictwa medycznego województwa. Wraz z deskami Urząd przekaże kołnierze ortopedyczne dla dzieci i dorosłych, a także zestawy szyn Kramera. Wojewoda wielkopolski Piotr Florek przekazał dyrektorowi Witoldowi Draberowi 36 desek ortopedycznych, które trafią do ambulansów Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Z inicjatywy wojewody wielkopolskiego Piotra Florka najbliższe dwa tygodnie upłyną pod hasłem "Bezpieczne Ferie 2010". W ramach akcji zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, służby i inspekcje wspólnie z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty w szczególny sposób pomagać będą rodzicom i dzieciom wyjeżdżającym na zimowiska i kolonie.

W 91. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego mieszkańcy Budzynia uczcili pamięć o tych, którzy na początku minionego stulecia z poświęceniem walczyli o wolność. W uroczystościach wziął udział wojewoda Piotr Florek.

Na zaproszenie wojewody wielkopolskiego Piotra Florka oraz marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka kilkuset Wielkopolan - parlamentarzystów, samorządowców, ludzi nauki, kultury, sztuki i życia gospodarczego uczestniczyło w spotkaniu noworocznym zorganizowanym w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Krzyże Zasługi "Za Dzielność", pośmiertnie przyznane funkcjonariuszom przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przekazał na ręce rodzin ze Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna" podczas spotkania opłatkowo-noworocznego wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

W sali posiedzeń Senatu Politechniki Poznańskiej najbardziej zasłużonym pracownikom uczelni wręczone zostały odznaczenia państwowe. Gościem uroczystości był wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Strony