Archiwum wydarzeń - Grudzień 2010

Tradycyjnie już 4 grudnia brać górnicza w całym kraju obchodziła swoje najważniejsze barbórkowe święto - patronki wszystkich górników - Świętej Barbary. W tym roku w Licheniu podczas uroczystej akademii górniczej wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi najbardziej zasłużonym pracownikom Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" w Kleczewie.

Co najmniej 6 litrów krwi należy oddać, by otrzymać tytuł "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi", a minimum 18 oddanych litrów - uprawnia do noszenia złotej odznaki. Tytuły i odznaki honorowe wręczono kilkunastu pracownikom Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu podczas uroczystości z okazji 40-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK. Wicewojewoda Przemysław Pacia przekazał wyróżnionym członkom Klubu, listy gratulacyjne i pamiątkowe albumy.

W jaki sposób można zapisać się do banku szpiku i dlaczego wiele znanych osób włącza się w popularyzowanie dawstwa - pytali uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu wicewojewodę wielkopolskiego Przemysława Pacię i solistę Teatru Wielkiego w Poznaniu Tomasza Raczkiewicza podczas spotkania towarzyszącego piątkowej akcji krwiodawstwa.

Nie liczy się wiek, wykształcenie czy stan zdrowia: ważne są wrażliwość, zapał i systematyczność, bo tylko regularne poświęcanie wolnego czasu na pracę dla osób w potrzebie przynosi efekty. Wolontariusze z różnych środowisk przez cały rok pomagają, otaczają opieką, uczą. Raz do roku władze Poznania organizują uroczystą galę, by podziękować im za bezinteresowną pracę dla mieszkańców, a najbardziej aktywne osoby i organizacje - nagrodzić. Gościem uroczystości był wicewojewoda Przemysław Pacia.

1 grudnia obchodzony jest ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia Światowy Dzień AIDS. Ma on na celu nie tylko uświadomienie ludziom, jakie zagrożenie niesie ze sobą wirus HIV, ale także ma pokazać osobom chorym, że nie są skazane na odosobnienie.

Strony