Archiwum wydarzeń - Grudzień 2010

Po wyjściu z więzienia najczęściej nie mogą lub nie potrafią znaleźć pracy, a bez mieszkania trafiają zwykle do ośrodków dla bezdomnych. Jak pomóc skazanym, by odnaleźli się w nowej, wolnej rzeczywistości? Jak pomóc zaadoptować się do nowych warunków życia, dyskutowali członkowie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym województwa wielkopolskiego. W posiedzeniu uczestniczył wicewojewoda Przemysław Pacia.

W Sali Herbowej Urzędu, wojewoda wielkopolski Piotr Florek wspólnie z marszałkiem województwa Markiem Woźniakiem i zaproszonymi gośćmi przy świątecznym stole wspólnie podzielili się opłatkiem z kombatantami ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Zamiast - jak w poprzednich latach - organizować spotkanie opłatkowe w zaciszu gabinetu i za murami urzędu, wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia oraz kierownicy wojewódzkich służb, inspekcji i straży, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo regionu, składali życzenia świąteczne w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w gminie Dopiewo.

Już 15. raz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 wyróżniło statuetkami "Dobosza" popularyzatorów pamiętnego zrywu niepodległościowego. Tym razem wojewoda Piotr Florek wraz z marszałkiem województwa Markiem Woźniakiem wręczyli nagrody czterem laureatom.

Piłkarze, trenerzy, działacze, kibice, a wśród nich wojewoda wielkopolski Piotr Florek, spotkali się przy wspólnym wigilijnym stole Lecha Poznań - Mistrza Polski w piłce nożnej. Był opłatek, choinka i świąteczne życzenia.

"Twarze Solidarności" to tytuł wystawy, którą w 29. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego otworzył wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia w holu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. - Wśród gości jest wielu ludzi niezwykłych, którzy w czasach, gdy niemal wszystkich paraliżował strach, mieli odwagę przeciwstawić się władzy i walczyć o godność, szacunek i chleb - mówił wicewojewoda.

Złożeniem wiązanki kwiatów pod pomnikiem Stanisława Mikołajczyka przed siedzibą Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu uczcił wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia pamięć byłego premiera i prezesa PSL. Organizowane już po raz dwudziesty "Zaduszki Mikołajczykowskie" były okazją do przypomnienia postaci tego wybitnego działacza ludowego.

O propozycji nowej organizacji systemu ratownictwa medycznego w Wielkopolsce i jego finansowaniu rozmawiał dziś wojewoda Piotr Florek z dysponentami karetek. Wprowadzona w tym roku zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym nakłada na wojewodę obowiązek przedstawienia ministrowi zdrowia nowego projektu planu działania systemu, który obowiązywać ma od 1 lipca 2011 roku. Do tego czasu obowiązujące umowy na świadczenia z zakresu ratownictwa będą aneksowane do czerwca przyszłego roku.

- Nikt nie pozostanie bez pomocy, a wszystkie służby są dobrze przygotowane do podjęcia działań w przypadku wystąpienia zagrożeń wywołanych niskimi temperaturami - tak wojewoda wielkopolski Piotr Florek podsumował na konferencji prasowej posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W Oporowie wojewoda wielkopolski Piotr Florek uczestniczył w ceremonii pochowania doczesnych szczątków kpt. Józefa Ponikiewskiego, adiutanta Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, który zginął razem z generałem w katastrofie lotniczej pod Gibraltarem.

Reprezentują niemal wszystkie wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Cieszą się wielkim szacunkiem nie tylko na swojej uczelni, ale w całym świecie naukowym. Z ich publikacji i dorobku korzystają kolejne pokolenia studentów. Dziś z rąk wicewojewody wielkopolskiego Przemysława Paci otrzymali odznaczenia państwowe, nadane przez Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych oraz medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Ponad setka dzieci otrzymała w sobotę wsparcie od Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot - organizacji z podpoznańskiego Baranowa, która od blisko 30 lat pomaga podopiecznym z całej Polski. W tym roku był to sprzęt rehabilitacyjny i sportowy, pomoce naukowe i drobne upominki, a także klucze do czterech mieszkań. W uroczystym przekazaniu podarunków uczestniczył wicewojewoda Przemysław Pacia.

Strony