Archiwum wydarzeń - Grudzień 2010

Po wyjściu z więzienia najczęściej nie mogą lub nie potrafią znaleźć pracy, a bez mieszkania trafiają zwykle do ośrodków dla bezdomnych. Jak pomóc skazanym, by odnaleźli się w nowej, wolnej rzeczywistości? Jak pomóc zaadoptować się do nowych warunków życia, dyskutowali członkowie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym województwa wielkopolskiego. W posiedzeniu uczestniczył wicewojewoda Przemysław Pacia.

W Sali Herbowej Urzędu, wojewoda wielkopolski Piotr Florek wspólnie z marszałkiem województwa Markiem Woźniakiem i zaproszonymi gośćmi przy świątecznym stole wspólnie podzielili się opłatkiem z kombatantami ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Zamiast - jak w poprzednich latach - organizować spotkanie opłatkowe w zaciszu gabinetu i za murami urzędu, wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia oraz kierownicy wojewódzkich służb, inspekcji i straży, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo regionu, składali życzenia świąteczne w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w gminie Dopiewo.

Już 15. raz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 wyróżniło statuetkami "Dobosza" popularyzatorów pamiętnego zrywu niepodległościowego. Tym razem wojewoda Piotr Florek wraz z marszałkiem województwa Markiem Woźniakiem wręczyli nagrody czterem laureatom.

Piłkarze, trenerzy, działacze, kibice, a wśród nich wojewoda wielkopolski Piotr Florek, spotkali się przy wspólnym wigilijnym stole Lecha Poznań - Mistrza Polski w piłce nożnej. Był opłatek, choinka i świąteczne życzenia.

"Twarze Solidarności" to tytuł wystawy, którą w 29. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego otworzył wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia w holu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. - Wśród gości jest wielu ludzi niezwykłych, którzy w czasach, gdy niemal wszystkich paraliżował strach, mieli odwagę przeciwstawić się władzy i walczyć o godność, szacunek i chleb - mówił wicewojewoda.

Złożeniem wiązanki kwiatów pod pomnikiem Stanisława Mikołajczyka przed siedzibą Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu uczcił wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia pamięć byłego premiera i prezesa PSL. Organizowane już po raz dwudziesty "Zaduszki Mikołajczykowskie" były okazją do przypomnienia postaci tego wybitnego działacza ludowego.

O propozycji nowej organizacji systemu ratownictwa medycznego w Wielkopolsce i jego finansowaniu rozmawiał dziś wojewoda Piotr Florek z dysponentami karetek. Wprowadzona w tym roku zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym nakłada na wojewodę obowiązek przedstawienia ministrowi zdrowia nowego projektu planu działania systemu, który obowiązywać ma od 1 lipca 2011 roku. Do tego czasu obowiązujące umowy na świadczenia z zakresu ratownictwa będą aneksowane do czerwca przyszłego roku.

W Oporowie wojewoda wielkopolski Piotr Florek uczestniczył w ceremonii pochowania doczesnych szczątków kpt. Józefa Ponikiewskiego, adiutanta Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, który zginął razem z generałem w katastrofie lotniczej pod Gibraltarem.

- Nikt nie pozostanie bez pomocy, a wszystkie służby są dobrze przygotowane do podjęcia działań w przypadku wystąpienia zagrożeń wywołanych niskimi temperaturami - tak wojewoda wielkopolski Piotr Florek podsumował na konferencji prasowej posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Reprezentują niemal wszystkie wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Cieszą się wielkim szacunkiem nie tylko na swojej uczelni, ale w całym świecie naukowym. Z ich publikacji i dorobku korzystają kolejne pokolenia studentów. Dziś z rąk wicewojewody wielkopolskiego Przemysława Paci otrzymali odznaczenia państwowe, nadane przez Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych oraz medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Ponad setka dzieci otrzymała w sobotę wsparcie od Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot - organizacji z podpoznańskiego Baranowa, która od blisko 30 lat pomaga podopiecznym z całej Polski. W tym roku był to sprzęt rehabilitacyjny i sportowy, pomoce naukowe i drobne upominki, a także klucze do czterech mieszkań. W uroczystym przekazaniu podarunków uczestniczył wicewojewoda Przemysław Pacia.

Strony