Archiwum wydarzeń - Październik 2011

W poznańskiej katedrze, pod przewodnictwem Biskupa Zdzisława Fortuniaka, odprawiona została msza święta w intencji pierwszych władców polskich. W uroczystym nabożeństwie wzięli udział: wojewoda Piotr Florek, wicewojewoda Przemysław Pacia oraz władze samorządowe województwa i miasta, którzy uczcili też pamięć władców składając kwiaty w Złotej Kaplicy świątyni.

Akademicki Poznań może poszczycić się już czterowiekową tradycją - w 1611 roku edyktem królewskim Zygmunt III Waza powołał do życia Uniwersytet w Poznaniu. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli między innymi rektorzy największych polskich uczelni, prezydent Bronisław Komorowski i wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

„Dane było Pani przeżyć cały wiek naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nią związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Głęboko wierzę, że wielu ludzi czerpie z niej obficie, ponieważ Pani sędziwy wiek jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem” - tymi słowami zwrócił się w liście do jubilatki dr Wandy Błeńskiej premier. Na ręce lekarki list przekazał wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia wspólnie z uczniami poznańskich szkół, wziął udział w organizowanej przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Warta, społecznej akcji sprzątania grobów na poznańskiej Cytadeli. Celem kontynuowanego od kilku projektu jest upamiętnienie żołnierzy różnych narodowości poległych na frontach wojen, którzy spoczywają na stokach dawnego Fortu Winiary.

101 słuchaczy Poznańskiej Szkoły Pożarniczej złożyło dziś na placu Adama Mickiewicza uroczyste ślubowanie na kadetów I rocznika. Dziś także jednostka obchodzi jubileusz 60-lecia powstania. W uroczystym apelu udział wzięli między innymi komendant główny PSP Wiesław Leśniakiewicz oraz wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Już niebawem, w listopadzie Poznań będzie gospodarzem kolejnych spotkań centralnych w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Spotkania odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Z okazji Dni Łącznościowca pracownicy Poczty Polskiej województwa wielkopolskiego i lubuskiego spotkali się na regionalnych obchodach. Najbardziej zasłużeni zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i resortowymi. W uroczystości uczestniczył wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

W Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego zakończył się VI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. W wydarzeniu wziął udział wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia. Zjazd był okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych przedstawicielek środowiska pielęgniarskiego, którym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Złote i Srebrne Krzyże Zasługi.

Z rąk wojewody wielkopolskiego Piotr Florka i wielkopolskiego kuratora oświaty Elżbiety Walkowiak blisko 130 nauczycieli odebrało nagrody MEN i WKO. Wyróżnieni pedagogowie nagrodzeni zostali za wyjątkowe osiągnięcia dydaktyczne i zaangażowanie w codzienną pracę.

Wojewoda Piotr Florek przedstawił radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego informacje o pomocy dla osób i rodzin, które ucierpiały na skutek nawałnicy, jaka przeszła 5 września nad południową Wielkopolską.

Tradycyjny Festyn Rzemieślniczy w Międzychodzie odwiedził wojewoda wielkopolski Piotr Florek, który wręczył rzemieślnikom odznaczenia państwowe. Jak co roku uroczystość była szansą na spotkanie przedstawicieli cechów z zachodniej Wielkopolski.

Mają pasje, zainteresowania i bardzo dobre wyniki w nauce. Najlepsi uczniowie wielkopolskich szkół otrzymali stypendia naukowe. Gratulacje młodym stypendystom złożył wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Strony