Archiwum wydarzeń - Grudzień 2011

W uroczystym otwarciu nowoczesnego komisariatu w Czerwonaku uczestniczył wojewoda wielkopolski Piotr Florek. Podlegający Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu posterunek, powstał ze środków samorządów i KWP.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył odznaczenia państwowe podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Stanowiska do Analizowania i Prognozowania Zagrożeń Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej w Poznaniu. W trakcie spotkania nie tylko przyznano nagrody i awanse, ale także podsumowano projekt szkoleniowy „Profesjonalne służby ratownicze podstawą bezpieczeństwa mieszkańców województwa wielkopolskiego”.

Gwiazdę Iraku, odznaczenie wojskowe przyznawane przez Prezydenta RP żołnierzom Sił Zbrojnych, osobom cywilnym i uczestnikom Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, otrzymał dziś Krzysztof Kołcz - kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podczas uroczystości wojewoda Piotr Florek wręczył też Medale za Długoletnią Służbę pracownikom Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W Rudzie Wieczyńskiej w gminie Gizałki z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Przemysława Paci oddano uroczyście do użytku most drogowy na Prośnie. Zaproszeni goście przecięli biało-czerwoną szarfę oraz wbili ostatnie gwoździe w konstrukcję przeprawy.

W całej Wielkopolsce odbyły się uroczystości w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. We Wronkach odsłonięto w południe tablicę upamiętniającą działaczy NSZZ Solidarność. Uczestniczącym w obchodach rocznicowych internowanym, towarzyszył wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Tablica przed Zakładem Karnym we Wronkach odsłonięta została ku pamięci zatrzymanych działaczy Solidarności, których przetrzymywano tam w tzw. ośrodku odosobnienia.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, w 30. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, odebrał z rąk wojewody wielkopolskiego Piotra Florka Julian Zydorek.

Propagują wiedzę o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim. Dbają, by o patriotycznym zrywie pamiętały kolejne pokolenia. Za swoją działalność otrzymali symboliczne nagrody. Gratulacje laureatom złożył wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powierzył kontynuację zadań 11 wojewodom, wśród nich - dotychczasowemu wojewodzie wielkopolskiemu Piotrowi Florkowi. W 5 województwach nastąpi zmiana na stanowiskach wojewodów.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wziął udział w akademii z okazji 65-lecia Międzyzakładowego Związku Zawodowego „Górników” KWB „Konin” w Kleczewie S.A., podczas której wręczył Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki „Zasłużony dla Górnictwa RP”.

Wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia wziął udział w uroczystościach barbórkowych połączonych z obchodami 155-lecia Gazowni w Poznaniu, gdzie wręczył Medale za Długoletnią Służbę wyróżnionym pracownikom Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa.

Trwa budowa nowoczesnej przychodni onkologicznej na poznańskiej Śródce. Dziś został uroczyście wmurowany kamień węgielny, przywieziony z Ziemi Świętej. Inwestycję prowadzi Zakon Maltański. W uroczystości uczestniczył wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Kilkanaście osób działających na rzecz propagowania pamięci o idei niepodległości Polski odebrało dziś w Poznaniu wyróżnienia w ramach drugiej edycji nagrody "Świadek Historii".

Strony