Archiwum wydarzeń - Grudzień 2017

W ramach tegorocznych obchodów 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w uroczystości odsłonięcia Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Margoninie. Pomnik upamiętnia między innymi powstańców z Margonina, którzy w nocy z 11 na 12 stycznia 1919 roku spalili most na Noteci w Białośliwiu i uniemożliwili tym samym pruskim żołnierzom odwet na ludności cywilnej.

Symboliczne otwarcie ośrodka.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg uczestniczyła w uroczystym otwarciu Dziennego Domu Senior Plus w Odolanowie. W wydarzeniu brali udział także samorządowcy oraz pracownicy Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara - Nadzieja - Miłość”.

Najstarszy poznański klub sportowy Posnania obchodzi w tym roku 110-lecie istnienia. W uroczystym jubileuszu, który odbył się w auli Politechniki Poznańskiej, udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Uczestnicy uroczystości pozują do wspólnego zdjęcia.

Prawie 110 mln zł z Unii Europejskiej dostanie Poznań na budowę nowej linii tramwajowej. Inwestycja będzie gotowa w 2022 roku.

Wicewojewoda Marlena Maląg składa kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza.

Centralne uroczystości rocznicy Powstania Wielkopolskiego przeniosły się dzisiaj do Warszawy. Wzięła w nich udział wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Widok ogólny na salę z zasiadającymi członkami komisji.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył dziś powołania nowym członkom Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Wojewoda Zbigniew Hoffmann składa kwiaty przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich

Dokładnie 99 lat temu mieszkańcy Wielkopolski rozpoczęli walkę zbrojną o przyłączenie regionu do odradzającego się państwa polskiego. Dziś w Poznaniu odbyły się centralne obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w których udział brali wojewoda Zbigniew Hoffmann oraz wicewojewoda Marlena Maląg.

Karton z darami dla hospicjum.

Na dwa dni przed Wigilią Bożego Narodzenia wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przekazał prezenty poznańskiemu Hospicjum "Palium". Stworzone przez powstałe z inicjatywy profesora Jacka Łuczaka Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej hospicjum jest największym ośrodkiem opieki paliatywnej w Poznaniu. 

Wicewojewoda i dyrektor wielkopolskiego NFZ podczas konferencji.

Blisko 138 milionów złotych do końca roku otrzymają wielkopolskie jednostki służby zdrowia. Środki zostaną wykorzystane na tzw. „nadwykonania”, czyli świadczenia wykonane przez placówkę ponad limit określony w kontrakcie zawartym z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dobrą wiadomość dla regionu przekazały podczas konferencji prasowej wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz dyrektor wielkopolskiego oddziału wojewódzkiego NFZ Agnieszka Pachciarz.

Minister Mariusz Błaszczak składa życzenia świąteczne.

W Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak złożył życzenia i podzielił się opłatkiem z funkcjonariuszami pełniącymi służbę podczas świąt Bożego Narodzenia. W spotkaniu szefa resortu z funkcjonariuszami Policji, BOR, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Państwowego Ratownictwa Medycznego uczestniczył także wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak otworzył dziś Posterunek Policji w Obrzycku (powiat szamotulski). To już 71 przywrócony posterunek Policji od momentu uruchomienia, zainicjowanego przez szefa MSWiA, programu odtwarzania zlikwidowanych jednostek. W uroczystości otwarcia posterunku ministrowi towarzyszył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wicewojewoda podczas posiedzenia WRDS.

Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia plenarnego Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego wybrała nowego przewodniczącego. Został nim wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, przedstawiciel strony rządowej.

Strony