Archiwum wydarzeń - Listopad 2010

Z okazji Dnia Niepodległości w Sali Herbowej wojewoda Piotr Florek oraz wielkopolski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Wojciech Mendelak wręczyli odznaczenia państwowe oraz awanse oficerskie i aspiranckie funkcjonariuszom straży pożarnej.

Na co dzień pracują na rzecz rozwoju samorządu lokalnego oraz propagowania idei świadomego życia społecznego. Reprezentują Powiatowe Urzędy Pracy w Pile, Gnieźnie i Wągrowcu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku i Tuliszkowie. To właśnie ich wojewoda wielkopolski Piotr Florek uhonorował dziś, przyznanymi przez Prezydenta RP odznaczeniami państwowymi za wzorowe i sumienne wykonywanie pracy zawodowej.

Zawsze aktywni. Udzielają się jako wolontariusze, pomagają innym, rozwijają zainteresowania, dokształcają, czasem przyjmują życzenia na przykład z okazji Dnia Babci czy Dnia Seniora. Dzisiaj mieli wyjątkowe święto - 65-lecie działalności Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Z tej okazji najbardziej zasłużeni członkowie Związku podczas uroczystości w Domu Żołnierza w Poznaniu zostali wyróżnieni Złotymi Odznakami honorowymi oraz dyplomami uznania. Życzenia i gratulacje seniorom złożył wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia kibicował zespołowi Drużyny Szpiku na międzynarodowym turnieju piłki halowej "Razem przeciw rasizmowi", który w sobotę odbył się w hali sportowej Gimnazjum nr 54 na os. Kopernika w Poznaniu.

Są młodzi, pracowici a przede wszystkim bardzo zdolni - 340 uczniom z wielkopolskich szkół wojewoda Piotr Florek i wicekurator oświaty Hanna Rajcic-Mergler wręczyli stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Najlepsi uczniowie z całego województwa w auli Poznańskiej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza odebrali dyplomy z gratulacjami.

Anna Gruszecka, Aleksandra Kudła, Lech Dymarski, Waldemar Handke, Sławomir Kmiecik, Janusz Pałubicki, ks. Śmierzchalski-Wachocz, ks. Jarosław Wąsowicz oraz prezesi Stowarzyszenia "Katyń" w Poznaniu, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska, Zarządu NSZZ "Solidarność" Region Wielkopolska i Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1939-1956 Oddział Wielkopolska - to laureaci I edycji nagrody "Świadek Historii". Gościem gali był wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Bogata oferta spotkań i wystaw to znak firmowy rozpoczynających się właśnie międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. W otwarciu największego w Europie Środkowo-Wschodniej spotkania poświęconego tej tematyce wziął udział wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Atestowane kłódki, zamki, i okucia to niektóre eksponaty prezentowanej w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wystawy certyfikowanych zabezpieczeń zatytułowanej "Razem Bezpieczniej". W uroczystości otwarcia ekspozycji wzięli udział: wojewoda Piotr Florek, wielkopolski komendant wojewódzki policji Krzysztof Jarosz oraz prezesi organizacji zrzeszających firmy produkujące najnowocześniejsze zabezpieczenia domów i firm.

onad 200 medali i odznaczeń wręczyli dziś policjantom wojewoda wielkopolski Piotr Florek oraz wojewódzki komendant policji Krzysztof Jarosz. Funkcjonariusze odznaczeni zostali Medalami za Długoletnią Służbę i odznakami "Zasłużony Policjant" za sumienne i wzorowe wykonywanie swoich obowiązków.

Z okazji Dnia Pamięci - Remembrance Day na poznańskiej Cytadeli, wojewoda wielkopolski Piotr Florek wspólnie z ambasadorami Nowej Zelandii Penelope Ridings, Australii Ruth Pearce, attache obrony Wielkiej Brytanii i Kanady oraz władzami samorządowymi złożył kwiaty na grobach żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej.

Z okazji 60-lecia Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej w Poznaniu, wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę najbardziej zasłużonym pracownikom inspekcji.

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk złożył wizytę w Wielkopolsce. Szef rządu spotkał się z lekarzami i kadrą kierowniczą Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie oraz odwiedził kompleks kulturalno-sportowo-strażacki i Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie. Premierowi w Pleszewie towarzyszył wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Strony