Archiwum wydarzeń - Sierpień 2014

W tym roku gospodarzem XVI Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek były Oborniki. Wśród zaproszonych gości obecny był wojewoda wielkopolski Piotr Florek. Jak co roku nie zabrakło dożynkowego wieńca i tradycyjnego dzielenia się chlebem.

Dziś w stolicy Wielkopolski odbyły się uroczystości z okazji 34. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Obchody Dnia Solidarności i Wolności poprzedziła msza w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu z udziałem wicewojewody Przemysława Paci, działaczy solidarności, władz samorządowych i zaproszonych gości.

Każdego roku kilka tysięcy pieszych poruszających się wzdłuż nieoświetlonych dróg ulega wypadkom. W ciemnych ubraniach, poza terenem zabudowanym są po zmierzchu niewidoczni dla kierowców. Bezpieczeństwo pieszych poprawić ma wchodzący w życie 31 sierpnia obowiązek noszenia elementów odblaskowych po zmroku poza terenem zabudowanym. By zaprezentować jak ważne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest stosowanie elementów poprawiających widoczność, wojewoda wielkopolski Piotr Florek wraz z Komendą Wojewódzką Policji i Automobilklubem Wielkopolski zaprosił uczestników akcji „Załóż odblask” na pokazy na Torze Poznań.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska objął programem „bomb ekologicznych” usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w Komornikach (gm. Kleszczewo). O zagrożeniu wynikającym ze składowania ponad tysiąca ton niebezpiecznych substancji i sposobach rozwiązania problemu ich utylizacji rozmawiał dziś wojewoda wielkopolski Piotr Florek podczas spotkania z Piotrem Otawskim, głównym konserwatorem przyrody, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska.

Decyzję lokalizacyjną w sprawie budowy 12 kilometrów linii kolejowej E-59 Wrocław-Poznań na odcinku Rawicz-Bojanowo podpisał dziś wojewoda wielkopolski Piotr Florek. Realizowana przez kolejarzy inwestycja pozwoli na przystosowanie odcinka magistrali do zwiększonej prędkości kursowania pociągów osobowych - klasycznych do 160 km/h i towarowych do 120 km/h.

1 września pierwszy dzwonek w wielkopolskich szkołach usłyszy blisko 470 tysięcy uczniów, w tym prawie 20 tysięcy sześciolatków. O tym, jak przygotowane na ich edukację są szkoły i jakie nowości czekają uczniów, mówili podczas konferencji prasowej wojewoda wielkopolski Piotr Florek i wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Walkowiak.  

- Słowa hymnu narodowego znakomicie wyrażają to, co dziś czujemy: że święto Wojska Polskiego, to święto wszystkich Polaków, zjednoczonych wobec najwyższego dobra, którym jest ojczyzna, jej pomyślność i rozwój - powiedział wojewoda wielkopolski Piotr Florek do zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w 94. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego.

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego jednym z tematów było omówienie i wypracowanie stanowiska w sprawie chemikaliów składowanych w Komornikach (gm. Kleszczewo).

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek gościł dziś nowego konsula generalnego Niemiec we Wrocławiu Elisabeth Wolbers. Była to pierwsza oficjalna wizyta od momentu powierzenia jej na początku lipca misji dyplomatycznej w naszym kraju.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek spotkał się z parą prezydencką, która odwiedziła południową Wielkopolskę. Bronisław i Anna Komorowscy uczestniczyli w kaliskich Dniach Pamięci - kulminacji obchodów 100. rocznicy zburzenia miasta. Wcześniej, w uznaniu dotychczasowej prezydentury, Bronisław Komorowski otrzymał honorowy tytuł obywatela Kalisza.  

Z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Przemysława Paci odbyły się poznańskie obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod tablicą Armii Krajowej w krużgankach kościoła ojców Dominikanów.

W Kaliszu odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Policji. Gościem obchodów był wojewoda wielkopolski Piotr Florek. W tym roku przypada 95. rocznica powstania Policji Państwowej.