Komunikaty - Diagności laboratoryjni

Komunikat w sprawie odstąpienia od części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych w sesji wiosennej 2020 r.

 Komunikat w sprawie odstąpienia od części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych w sesji wiosennej 2020 r. (211,72 KB)

Wersja HTML

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1493), na podstawie art. 30v ust. 20 i 21 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 849 oraz z 2020 r. poz. 567 i 1493).

Minister Zdrowia odstępuje od przeprowadzenia części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych w sesji wiosennej 2020 r. 

Minister Zdrowia
dr n.ekon. Adam Niedzielski 


Komunikat w sprawie przesunięcia terminu składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych

 Komunikat w sprawie przesunięcia terminu składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych, opublikowano 7 lipca 2020 r.


Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-odwolania-panstwowego...


System monitorowania kształcenia pracowników medycznych (SMKPM)

Informujemy, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z poz. 1991 z późn. zm.), 1 maja br. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM).

W pierwszej kolejności SMKPM udostępniony został dla diagnostów laboratoryjnych oraz farmaceutów.

W celu ułatwienia korzystania z SMKPM publikujemy Instrukcję obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup zawodowych

W razie pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji  podajemy infolinię 22 59 19 457 czynną w godzinach 9.00 – 15.00 oraz skrzynkę e-mail: smk-serwis@ezdrowie.gov.pl

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 26.06.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.07.2014 - 14:09
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 29.09.2020 - 12:58