Komunikaty - Diagności laboratoryjni

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji jesiennej 2022 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostanie ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach:

Laboratoryjna diagnostyka medyczna 

  • uruchomionych zostanie 30 miejsc szkoleniowych

Jednostka szkoląca w województwie wielkopolskim

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Kontakt: Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, tel. 61 854 61 61 e-mail: dmackowiak@ump.edu.pl

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą SMK

https://smk.ezdrowie.gov.pl

w terminie od dnia 15 listopada 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji oraz postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od 16 grudnia 2022 r. do 15 stycznia 2022 r., dostępne są w zakładce: zdrowie/specjalizacje medyczne/diagności laboratoryjni/rozpoczęcie specjalizacji oraz pod numerem telefonu w Wydziale Zdrowia Urzędu: (61) 854 17 02.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 26.06.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.04.2022 - 10:54
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.11.2022 - 14:28