Komunikaty - Diagności laboratoryjni

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji wiosennej 2022 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostanie ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach:

Laboratoryjna transfuzjologia medyczna uruchomionych zostanie 15 miejsc szkoleniowych

Jednostka szkoląca w województwie wielkopolskim

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. 61 854 61 61 e-mail: dmackowiak@ump.edu.pl(link wysyła e-mail)

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/(odnośnik zewnętrzny) w terminie od dnia 30 kwietnia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji oraz postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od 1 czerwca 2022 r.
do 30 czerwca 2022 r., dostępne są w zakładce: zdrowie/specjalizacje medyczne/diagności laboratoryjni/rozpoczęcie specjalizacji oraz pod numerem telefonu w Wydziale Zdrowia Urzędu: (61) 854 17 02.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 26.06.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.04.2022 - 10:54
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.04.2022 - 10:54