Zasady uzyskiwania akredytacji

Zasady uzyskiwania akredytacji przez podmioty zamierzające prowadzić szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów

Podstawa prawna

  • art. 36 z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994).

Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów, rozpoczęte po wejściu w życie ustawy, może być prowadzone przez podmioty (jednostki szkolące) po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez dyrektora CMKP.

Podmiot zamierzający prowadzić szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP wniosek o udzielenie akredytacji. Wniosek składa się najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia przez jednostkę szkolącą prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

Szczegółowe informacje wraz z wykazem dokumentów zawierają przepisy art. 36 wskazanej wyżej ustawy.

Wzór wniosku o udzielenie akredytacji dostępny jest na stronie internetowej CMKP www.cmkp.edu.pl.

Autor: Iwona Kulesza
Data utworzenia: 04.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.10.2017 - 11:36