Komunikaty - Fizjoterapeuci

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla fizjoterapeutów ubiegających się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym 01 - 30.06.2021 r.

Lista fizjoterapeutów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym 01 - 30.06.2021 r. (identyfikacją osoby zakwalifikowanej i niezakwalifikowanej jest numer wniosku o rozpoczęcie specjalizacji nadany przez Urząd).

Informacja dla fizjoterapeutów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego:

Skierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zostaną wystawione przez Wojewodę do 31 lipca 2021 r. i przekazane drogą pocztową wraz z kartą przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

/1.07.2021 r./


Postępowanie kwalifikacyjne w sesji wiosennej 2021 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informuje o ogłoszeniu postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia specjalizacji dziedzinie fizjoterapia.

Jednostka posiadająca akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia na obszarze województwa wielkopolskiego:

Fizjoterapia
L.p. Nazwa jednostki szkolącej Adres Liczba miejsc akredytowanych Liczba miejsc uruchomionych na postępowanie kwalifikacyjne
1. Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Oddział w Piaskach

os. Marysin 1
63-820 Piaski

16 16

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o specjalizację w terminie od 30 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. do Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., dostępne są w zakładce: zdrowie/specjalizacje medyczne/fizjoterapeuci/rozpoczęcie specjalizacji oraz pod numerem telefonu: (61) 854 17 02.

Zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę szkolącą, opłata wnoszona przez uczestników organizowanej specjalizacji będzie wynosiła 4500 PLN rocznie na osobę.

Osoba do kontaktu w jednostce akredytowanej – pani Anna Marciniak
tel. (65) 525 09 70 lub (65) 530 426 783

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 28.04.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 28.04.2020 - 16:40
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.07.2021 - 14:02