Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych

Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. 61 854 17 02, 694 818 527    /pokój 569 – V piętro/

Korespondencję należy składać w Punkcie Informacyjnym  Urzędu, al. Niepodległości 16/18 (budynek A, hol główny) lub przesłać na adres Wydziału.

***

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2245)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. z 2016 r. poz.1950)
  • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacjiw ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z późn. zm. – przepisy przejściowe)
Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 02.06.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.06.2014 - 12:27
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.06.2018 - 09:55