Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. 61 854 17 02, 694 818 527, pokój 569 – V piętro.

Korespondencję należy składać w Punkcie Informacyjnym  Urzędu, al. Niepodległości 16/18 (budynek A, hol główny) lub przesłać na adres Wydziału.

***

Podstawy prawne:

  • Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty z dnia 24 lutego 2017 r. w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599)
  • Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1217).

UWAGA!

Zgodnie z art. 56 ust. 2 wyżej wskazanej ustawy, osoby, które rozpoczęły specjalizację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.10 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, odbywają szkolenie specjalizacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.).

Dziedziny specjalizacji

Jednostki szkolące z terenu województwa wielkopolskiego są uprawnione do prowadzenia specjalizacji w następujących dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia:

  1. Epidemiologia
  2. Fizyka medyczna
  3. Neurologopedia
  4. Psychologia kliniczna
Autor: Iwona Kulesza
Data utworzenia: 02.06.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.06.2014 - 12:36
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.06.2018 - 12:43