Komunikaty - SMK

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie informuje, że raz w miesiącu organizuje szkolenia dla użytkowników SMK. Chęć udziału w szkoleniu z zakresu składania wniosku o rozpoczęcie specjalizacji oraz wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego PES można zgłosić za pomocą aplikacji dostępnej na stronie CSOZ w dziale “aktualności” pod adresem https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci

***

Komunikat Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w sprawie nowej wersji dla Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), w której wprowadzono:

  • uproszczenia procesu ewidencjonowania dyżurów realizowanych przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach szkolenia specjalizacyjnego,
  • zmiany dla kierownika specjalizacji/stażu dotyczące akceptacji dyżurów wprowadzonych przez lekarza,
  • zmiany ewidencjonowania kursów: „Zdrowie publiczne”, „Prawo medyczne”, „Ratownictwo medyczne”, „Kurs specjalizacyjny wprowadzający”,
  • zmiany akceptacji kursów specjalizacyjnych w EKS.

 Załącznik do komunikatu - skan pisma

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 30.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.01.2020 - 12:00
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.01.2020 - 07:13