Archiwum wydarzeń - Marzec 2020

- Państwa wysiłek zasługuje na najwyższe uznanie. Niestety, jest wiele przesłanek wskazujących, że ta trudna sytuacja potrwa jeszcze wiele tygodni. Dlatego apeluję do Państwa o dalszą determinację i zaangażowanie - napisał w liście do pracowników wojewódzkich, powiatowych i granicznych stacji sanitarno - epidemiologicznych Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk omówił dziś podczas wideokonferencji ze starostami sytuację epidemiologiczną województwa oraz najważniejsze kwestie związane z działaniami samorządów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Wielkopolski.

Z okazji Narodowego Dnia Życia wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk przekazał list z podziękowaniami za działania służące ochronie życia.

Funkcję szpitala zakaźnego, do którego będą kierowani wszyscy pacjenci chorzy na COVID-19 z terenu województwa wielkopolskiego będzie pełnił Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Zgodnie z poleceniem wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka do poniedziałku, 16 marca, wszyscy pacjenci tego szpitala zostaną przekazani do innych placówek, a przyjęcia planowe i doraźne wstrzymane. 

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wziął udział w wideokonferencji poświęconej działaniom samorządów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Wielkopolski. W wideokonferencji wzięli udział samorządowcy z wielkopolskich powiatów i gmin. 

Dziś w godzinach popołudniowych potwierdzono pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem w Wielkopolsce. Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk poinformował o tym na specjalnej konferencji prasowej, przedstawiając także aktualną sytuację dotyczącą zagrożenia koronawirusem w regionie oraz działaniach służb w tym zakresie.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się dziś konferencja poświęcona upowszechnianiu modelu Centrum Usług Społecznych. W spotkaniu skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego uczestniczyła minister rodziny pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera oraz wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się robocze spotkanie pomiędzy wiceministrem rozwoju Robertem Nowickim, wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem, wiceprezydentem Poznania Bartoszem Gussem i przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości, podczas którego Miasto Poznań podtrzymało wolę współpracy przy realizacji programu Mieszkanie+.

Wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek wziął dziś udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej profesora Jerzego Regulskiego, twórcę odrodzonego samorządu gminnego, eksperta z zakresu samorządu terytorialnego.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk przewodniczył dziś posiedzeniu wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, które dotyczyło sytuacji epidemiologicznej w Wielkopolsce w kontekście koronawirusa. Posiedzenie odbyło się w rozszerzonym składzie osobowym, w trakcie telekonferencji łączono się ze wszystkimi powiatowymi sztabami zarządzania kryzysowymi w Wielkopolsce.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk uczestniczył dziś w uroczystej inauguracji Światowego Dnia Inżyniera na Politechnice Poznańskiej. Okolicznościowy list do władz uczelni skierował prezes rady ministrów Mateusz Morawiecki. Gościem wydarzenia był także wiceminister rozwoju Robert Nowicki. W imieniu premiera list odczytał wojewoda Łukasz Mikołajczyk.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się dziś posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na którym wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek reprezentował wojewodę Łukasza Mikołajczyka. Omówione zostały potrzeby i problemy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, które przedstawili dyrektorzy WORD-ów w Wielkopolsce.

Strony