Jednostka akredytowana do prowadzenia specjalizacji

Jednostka szkoląca w województwie wielkopolskim

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Wydział Farmaceutyczny
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak

Sprawy związane z przebiegiem specjalizacji diagnostów laboratoryjnych prowadzi:

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. 61 854 61 61 e-mail: dmackowiak@ump.edu.pl

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny posiada aktualnie akredytację do prowadzenia specjalizacji w następujących dziedzinach:

  • Laboratoryjna diagnostyka medyczna
  • Laboratoryjna transfuzjologia medyczna

Wykaz jednostek szkolących prowadzących specjalizacje diagnostów laboratoryjnych jest dostępny na stronie: www.cmkp.edu.pl

Informacje i komunikaty dotyczące specjalizacji diagnostów laboratoryjnych oraz programy specjalizacji dostępne są na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie : www.cmkp.edu.pl

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 03.07.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.07.2014 - 14:15
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 27.04.2021 - 11:37