Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2011 roku, cz. 4. [poz. 301-400]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2011 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
301 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia 1,
63-820 Piaski
21.06.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
302 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód 10.06.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
303 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej w Kopanicy, z siedzibą pod adresem: Wielka Wieś 47, 64-225 Kopanica 15.06-27.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
304

w związku z powziętymi informacjami o prowadzeniu bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w ramach działalności gospodarczej lub statutowej.
[Zespołowi inspektorów dwukrotnie tj. 15 i 27 czerwca 2011 r. uniemożliwiono przeprowadzenie czynności kontrolnych w obiekcie zlokalizowanym pod adresem:
ul. Poznańska 6, 60-185 Skórzewo
]

Palcówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, pod adresem
ul. Poznańska 6,
60-185 Skórzewo
15.06-29.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
305 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Tomasz Sereda 30.05.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
306 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia 14.06-22.06.2011 Wydział Finansów i Budżetu
307 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski Obrzycko, Rynek 19,
64-520 Obrzycko

15.06-28.06.2011

Wydział Finansów i Budżetu
308 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli, wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie z siedzibą pod adresem:
ul. Pułaskiego 1, 6
2-420 Strzałkowo
20.06-8.07.2011 Wydział Polityki Społecznej
309 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[protokół z kontroli]
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
pl. K. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń
14.06-22.06.2011 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
310 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Maria Kmieciak 13.06.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
311 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 214 poz. 1407 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej „PLASTWIL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
ul. Wierzbowa 2,
64-850 Ujście
20.06-21.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
312 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, z siedzibą pod adresem: ul. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań: w obiektach zlokalizowanych ul. Konarskiego 11/13 i ul. Zamenhofa 142 a 20.06-20.07.2011 Wydział Polityki Społecznej
313 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Starostwo Powiatowe w Chodzieży ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież 17.06.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
314 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2010 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - Środowiskowe Domy Samopomocy oraz windykacji dochodów związanych z realizacją przedmiotowego zadania
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp., al. Powstańców Wlkp. 16, 63-400 Ostrów Wlkp. 28.06-11.07.2011 Wydział Polityki Społecznej
315 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 214 poz. 1407 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej - Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy KOMFORT, Os. Cechowe 22, 64-840 Budzyń 22.06-27.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
316 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy w Ryczywole,
ul. Mickiewicza 10,
64-630 Ryczywół
17.06-30.06.2011 Wydział Finansów i Budżetu
317 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska 21.06-4.07.2011 Wydział Finansów i Budżetu
318 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Kwilcz, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz 20.06-30.06.2011 Wydział Finansów i Budżetu
319 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Iwona Delekta 15.06.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
320 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Katarzyna Kordas 16.06.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
321 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Zofia Kuroczycka 16.06.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
322 gospodarka wodna i ochrona wód – zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2010 r.
[protokół z kontroli]
Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan 28.06-1.07.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
323 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegające kontroli wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu z siedzibą pod adresem:
ul. Zbąszyńska 17,
64-212 Siedlec
27.06-6.07.2011 Wydział Polityki Społecznej
324 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegające kontroli wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, z siedzibą pod adresem: ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt 30.06-8.07.2011 Wydział Polityki Społecznej
325 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Hanna Ludwiczak 20.06.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
326 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie,
ul. Zamkowa 31,
63-500 Ostrzeszów
27.06-30.06.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
327 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miasta Dąbie,
pl. Mickiewicza 1,
62-660 Dąbie
28.06-11.07.2011 Wydział Finansów i Budżetu
328 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy i Miasta w Witkowie,
ul. Gnieźnieńska 1,
62-230 Witkowo
30.06-8.07.2011
 
Wydział Finansów i Budżetu
329 projekt pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” w zakresie dotyczącym wywiązywania się przez Beneficjenta z obowiązku należytego utrzymywania i użytkowania obiektu oraz zachowania zasad wynikających z Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (ogólnodostępność, bezpłatność, zatrudnienie trenera środowiskowego)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Białośliwiu,
ul. Ks. Kordeckiego 1,
89-340 Białośliwie
27.06-29.06.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
330 projekt pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” w zakresie dotyczącym wywiązywania się przez Beneficjenta z obowiązku należytego utrzymywania i użytkowania obiektu oraz zachowania zasad wynikających z Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (ogólnodostępność, bezpłatność, zatrudnienie trenera środowiskowego)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież 27.06-29.06.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
331 udzielanie pomocy społecznej w formie schronienia osobom lub rodzinom tego pozbawionym Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie z siedzibą pod adresem: Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn 27.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
332 udzielanie pomocy społecznej w formie schronienia osobom lub rodzinom tego pozbawionym Dom Charytatywny im. Jana Pawła II w Żernikach z siedzibą pod adresem: Żerniki 26, 62-814 Blizanów, prowadzonym przez Stowarzyszenie Akcji Miłosierdzia im. O. Stefana Dzierżka przy Klasztorze O. O. Jezuitów w Kaliszu 28.06-30.06.2011 Wydział Polityki Społecznej
333 rozliczanie środków finansowych przekazanych w 2010 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o doradztwie rolniczym
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29 29.06-04.07.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
334 trwałość projektu nr Z/2.30/I/1.4/389/05 „Modernizacja i renowacja Collegium Minus wraz z Aulą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań oraz na miejscu realizacji projektu.
[wystąpienie pokontrolne]
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1,
61-712 Poznań
14.07-15.07.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
335 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania dwóch zespołów ratownictwa medycznego (1S i 1P) w rejonie operacyjnym nr 30 obejmującym powiat wrzesiński
[protokół z kontroli]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Wielkopolska ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań 28.06-8.07.2011 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego
336 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Ewa Mańczak 27.06.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
337 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Józef Marcinkiewicz 29.06.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
338 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski w Pogorzeli, Rynek 1, 63-860 Pogorzela 30.06-8.07.2011 Wydział Finansów i Budżetu
339 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk 5.07-13.07.2011 Wydział Finansów i Budżetu
340 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki 7.07-19.07.2011 Wydział Finansów i Budżetu
341 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 4.07-22.07.2011 Wydział Polityki Społecznej
342 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Iwona Cieślicka 6.07.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
343 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.), zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Ośrodek Doskonalenia Zawodowego, Zbigniew Tarchalski z siedzibą w Wójtostwie 2 29.06-30.06.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
344 kontrola doraźna dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania trzech zespołów ratownictwa medycznego (1S i 1P) w rejonie operacyjnym nr 04 obejmującym powiat gostyński
[protokół z kontroli]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Wielkopolska ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań 1.07-8.07.2011 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego
345 spełnianie standardów usług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 177 poz. 1193) Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie – Filia w Trzciance, ul. 27 Stycznia 42, 64-980 Trzcianka 8.07-22.07.2011 Wydział Polityki Społecznej
346 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250b, 60-166 Poznań 5.07.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
347 gospodarka wodna i ochrona wód - zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2010 r.
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski 7.07-13.07.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
348 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław 12.07-22.07.2011 Wydział Finansów i Budżetu
349 kontrola doraźna dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania dwóch zespołów ratownictwa medycznego (1S i 1P) w rejonie operacyjnym nr 30/14 obejmującym powiat międzychodzki oraz dyspozytorni medycznej zlokalizowanej przy ul. Łukowskiej 20, 64-600 Oborniki
[protokół z kontroli]
NZOZ Obst Ambulans – Union Ratownictwo Medyczne, Jaracz 6c,
64-610 Rogoźno
7.07-15.07.2011 Zarządzania Kryzysowego
350 trwałość projektu nr Z/2.30/I/1.3.1/349/04 „Budowa obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu – etap II” w siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na miejscu realizacji
[informacja pokontrolna]
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań 14.07-15.07.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
351 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Bogdan Marciniak 7.07.2011

Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru

352 ewidencja działalności gospodarczej
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 1, 62-085 Skoki 13.07-14.07.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
353 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-7.9016/2-51/10 z 13 kwietnia 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie „POMAGAM”, ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo 15.07-22.07.2011 Wydział Polityki Społecznej
354 rozliczenie środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2010 r. na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Związek Spółek Wodnych Gniezno, ul. Krótka 8,
62-200 Gniezno
13.07-14.07.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
355 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Teresa Dolata 11.07.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
356 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań 11.07-22.07.2011 Wydział Finansów i Budżetu
357 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew 20.07-2.08.2011 Wydział Finansów i Budżetu
358 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak 20.07-29.07.2011 Wydział Finansów i Budżetu
359 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków 25.07-3.08.2011 Wydział Finansów i Budżetu
360 kontrola wydatkowania w 2010 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1,
64-320 Buk
18.07-20.07.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
361 ewidencja działalności gospodarczej
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń 19.07-21.07.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
362 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Anna Gogolewska 12.07.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
363 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie, ul. 22 Stycznia 4, 64-830 Margonin 26.07-5.08.2011 Wydział Polityki Społecznej
364 trwałość projektu nr Z/2.30/III/3.1/418/06 „Przebudowa drogi powiatowej nr 32 525 (2910P) Kołaczkowo – Wszembórz” w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września oraz na miejscu realizacji projektu
[informacja pokontrolna]
Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września 18.07-19.07.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
365 trwałość projektu nr Z/2.30/I/1.4/388/05 „Rozbudowa basenu krytego dla niepływających i niepełnosprawnych w Gnieźnie przy ul. Bł. Jolenty – etap II” w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno oraz na miejscu realizacji projektu
[informacja pokontrolna]
Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno 18.07-19.07.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
366 trwałość projektu nr Z/2.30/III/3.1/669/06 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie etap II” w siedzibie Gminy Dopiewo oraz na miejscu realizacji projektu
[informacja pokontrolna]
Urząd Gminy Dopiewo 20.07-21.07.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
367 trwałość projektu nr Z/2.30/III/3.1/561/06 „Modernizacja ulicy Poznańskiej w Mieście Puszczykowo” w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo oraz na miejscu realizacji projektu
[informacja pokontrolna]
Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo 25.07-27.07.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
368 trwałość projektu nr Z/2.30/III/3.5.1/290/04/U/7/08 „Budowa przedszkola dla 150 dzieci w Kórniku przy ul. Profesora Zbigniewa Steckiego” w Urzędzie Miejskim w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik oraz na miejscu realizacji projektu
[informacja pokontrolna]
Urząd Miejski w Kórniku, Pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik
25.07-27.07.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
369 trwałość projektu nr Z/2.30/III/3.5.1/331/04 „Budowa sali sportowej pełnowymiarowej przy gimnazjum w Komornikach” w siedzibie Gminy Komorniki oraz na miejscu realizacji projektu
[informacja pokontrolna]
Urząd Gminy Komorniki 25.07-26.07.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
370 Kontrola wydatkowania w 2010 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica 22.07-29.07.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
371 prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71035 cmentarze, w ramach porozumienia zawartego w dniu 20 maja 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Turek, - polegające na wykonaniu konserwacji i utrzymaniu porządku i czystości na obiektach grobownictwa wojennego przy ul. Chopina w Turku Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 26.07.2011 Wydział Polityki Społecznej
372 prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71035 cmentarze, w ramach porozumienia zawartego w dniu 14 lipca 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Dąbie, - polegające na wykonaniu konserwacji i naprawie parkanu, furty wejściowej i obrzeży kwater, wykonaniu chodnika oraz zagospodarowaniu kwatery rosyjskiej i utrzymaniu porządku i czystości na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Chełmnie nad Nerem Urząd Miejski w Dąbiu, Pl. Mickiewicza 1 62-660 Dąbie 26.07.2011 Wydział Polityki Społecznej
373 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udzielanie pomocy osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź oraz udzielanie pomocy rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsuniecie się ziemi lub huragan
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Kole,
ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło
20.07-26.07.2011 Wydział Polityki Społecznej
374 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Teresa Hauser 20.07.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
375 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Justyna Okrucińska 20.07.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
376 gospodarka wodna i ochrona wód - zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2010 r.
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl 26.07-29.07.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
377 gospodarka wodna i ochrona wód - zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2010 r
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły 2.08-5.08.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
378 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegające kontroli wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą pod adresem: 63-421 Przygodzice ul. Wrocławska 50 27.07-2.08.2011 Wydział Polityki Społecznej
379 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 214 z 2010 r. poz. 1407 t.j.) PIECOBIOGAZ Sp. z o. o. ul. Truskawiecka 11, 60-478 Poznań 22.07.2011 Wydział Polityki Społecznej
380 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy w Komornikach, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki 26.07-5.08.2011 Wydział Finansów i Budżetu
381 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań

26.07-5.08.2011

Wydział Finansów i Budżetu
382 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udzielanie pomocy osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź oraz udzielanie pomocy rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsuniecie się ziemi lub huragan
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy i Miasta Odolanów, ul. Rynek 1, 63-430 Odolanów 1.08-5.08.2011 Wydział Polityki Społecznej
383 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. Z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.), zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Ośrodek Szkolenia Ogólnopolskiego Związku Procodawców Transportu Drogowego z siedzibą w Stobnie 82 25.07-26.07.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
384 kontrola doraźna dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania dwóch zespołów ratownictwa medycznego (1S i 1P) w rejonie operacyjnym nr 30/01 obejmującym powiat chodzieski oraz dyspozytorni medycznej zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 44, 64-800 Chodzież
[protokół z kontroli]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Wielkopolska ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań 26.07-27.07.2011 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego
385 kontrola doraźna dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania trzech zespołów ratownictwa medycznego (1S i 2P) w rejonie operacyjnym nr 30/09 obejmującym powiat kolski
[protokół z kontroli]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 62-600 Koło 28.07-29.07.2011 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego
386 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy „Sokoły” w Poznaniu, z siedzibą pod adresem: ul. Promienista 131, 60-142 Poznań, prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Sokoły” 8.08-30.08.2011 Wydział Polityki Społecznej
387 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z rezerw celowych budżetu państwa w latach 2009 – 2010 na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn 1.08-9.08.2011 Wydział Polityki Społecznej
388 ewidencja działalności gospodarczej
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Piły 3.08-5.08.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
389 rozliczanie środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2010 r. na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Związek Spółek Wodnych Września, ul. Czerniejewska 7, 62-300 Września 4.08-5.08.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
390 rozliczanie środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2010 r. na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Poznański Związek Spółek Wodnych, ul. Słowackiego 13, 60-822 Poznań 8.08-11.08.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
391 organizacja i funkcjonowanie jednostki podlegające kontroli wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach, z siedzibą pod adresem: ul. K Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice. 9.08-17.08.2011 Wydział Polityki Społecznej
392 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek 3.08-12.08.2011 Wydział Finansów i Budżetu
393 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz 4.08-12.08.2011 Wydział Finansów i Budżetu
394 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Starostwo Powiatowe we Wolsztynie, ul. 5-ego Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn 9.08-22.08.2011 Wydział Finansów i Budżetu
395 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Obrzycko, Rynek 19, 64-520 Obrzycko 10.08-19.08.2011 Wydział Finansów i Budżetu
396 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Marianna Mayer-Czajka, ul. Wójtowska 20, 61-654 Poznań 2.08.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
397 kontrola doraźna dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o o którym mowa w art. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania dwóch zespołów ratownictwa medycznego (1S i 1P) w rejonie operacyjnym nr 30/30 obejmującym powiat wrzesiński oraz gminy : Gizałki i Zagórów, a także dyspozytorni medycznej zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej 125a, 63-300 Pleszew.
[protokół z kontroli]
NZOZ Pleszewskie Centrum Medyczne, ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew 5.08.2011 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego
398 rawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Kamila Kurkowska-Rydel, ul. Jaworowa 62/11, 61-454 Poznań. 3.08.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
399 ewidencja działalnosci gospodarczej
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Kotlin 9.08-10.08.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
400 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań. 8.08-9.08.2011 Wydział Finansów i Budżetu

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 21.06.2011
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 10:12