Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2017 roku, cz. 5. [poz. 401-500]

Treść archiwalna

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2017 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
401. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej DENTISTA.PL MACIEJ MARCINOWSKI, os. Władysława Jagiełły 23 PAW. 1/a, 60-694 Poznań 2017-10-11 - 2017-10-25 Wydział Zdrowia
402. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Spółka cywilna: Marzena Sukiennicka, Bogumiła Kędziora, ul. Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski 2017-10-12 - 2017-10-26 Wydział Zdrowia
403. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
AMICOR – S.C. ANDRZEJ PACIORKOWSKI, ADAM DOPIERAŁA ul. Poznańska 33, 62-330 Nekla 2017-10-12 - 2017-10-25 Wydział Zdrowia
404. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
KAROLINA MRÓWKA GABINET MEDYCYNY PODRÓŻY I ZDROWIA MIĘDZYNARODOWEGO, ul. Poznańska 58A, Poznań 2017-10-13 - 2017-10-27 Wydział Zdrowia
405. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
MEDYK CENtrUM LEKARSKO-STOMATOLOGICZNE SIKORSCY s.c. ul. Prusa 5, 62-600 Koło 2017-10-13 - 2017-10-26 Wydział Zdrowia
406. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[notatka z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA EGIDA BEATA WAŚKOWIAK, ul. Mickiewicza 105, 64-920 Piła  2017-10-16 - 2017-10-31 Wydział Zdrowia
407. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Zenona Staniszewska, ul. Garncarska 1 C, 63-300 Pleszew 2017-10-16 - 2017-10-30 Wydział Zdrowia
408. spełnianie standardów uslug rynku pracy
[wystąpienie pokontrolne]
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły 2017-10-16 - 2017-10-20 Wydział Polityki Społecznej
409. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
[wystąpienie pokontrolne, dodano 15.03.2018 r.]]
Urząd Miasta i Gminy w Obrzycku 2017-10-10 - 2017-10-12 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
410. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Gołuchowie 2017-10-12 - 2017-10-17 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
411. Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym GK-IV.431.4.2015.9 z dn 10.08.2016
http://geobip.poznan.uw.gov.pl/kontrole-2017-rok
Starostwo Powiatowe w Gostyniu 2017-10-18 - 2017-11-30 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
412. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Przychodnia Specjalistyczna Położniczo-Ginekologiczna  Maria Kulbiej ul.Stanisława Staszica 12, 64-980 Trzcianka 2017-10-18 - 2017-11-03 Wydział Zdrowia
413. kontrola realizacji zadań szefów obrony cywilnej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 15 października 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 2017-10-18 - 2017-12-31 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
414. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie 2017-10-13 - 2017-11-10 Wydział Zdrowia
415. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
URSZULA MATUSZAK-SUCHORSKA STOMATOLOGIA ULDENT, ul. Jasna Rola 34A/8 Poznań 2017-10-13 - 2017-10-27 Wydział Zdrowia
416. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
rzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
Talex S.A., ul. Karpia 27D 61-619 Poznań 2017-10-18 - 2017-10-18 Biuro Organizacyjno-Administracyjne
417. gospodarowanie środ. publ., prawidłowość realizacji zadań, polityka kadrowa, organizacja przyj. i załat. skarg i wniosków, realizacja obowiązku z art. 55 ustawy o wojewodzie i adm. rząd. w wojew.
[wystąpienie pokontrolne, dodano 19.03.2018 r.]
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu 2017-10-17 - 2017-11-21
przedłużona do 2017-12-01
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
418. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[sprawozdanie z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
DUO SFERA SP. Z O.O. 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 96/204 2017-10-19 - 2017-10-31 Wydział Zdrowia
419. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD SŁUŻBY ZDROWIA FEMINA SP. Z O.O. ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew 2017-10-20 - 2017-11-03 Wydział Zdrowia
420. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
[wystąpienie pokontrolne, dodano 29.03.2018 r.]
Urząd Gminy w Czempiniu 2017-10-23 - 2017-10-27 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
421. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, zgodność orzeczeń z zebranymi dokument i przepisami, organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 15 października 2018 r.]
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu 2017-10-19 - 2017-11-30 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
422. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry
[zalecenia pokontrolne]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce 2017-10-23 - 2017-11-10 Wydział Polityki Społecznej
423. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Zakład Leczniczy Laski S.C., ul. Lipowa 39, 63-620 Laski 2017-10-24 - 2017-11-21 Wydział Zdrowia
424. powszechny obowiązek obrony i kwalifikacja wojskowa
[wystąpienie pokontrolne - dodano 5 czerwca 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 2017-10-25 - 2017-10-27 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
425. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne]
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań i podległe Filie 2017-10-17 - 2017-11-16
przedłużona do 2017-12-15
Wydział Polityki Społecznej
426. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[notatka służbowa, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
CENtrUM ESTETYKI MONIKA SZEREMETA-STOBIECKA ul. Miastkowska 55F Poznań 2017-10-16 - 2017-10-30 Wydział Zdrowia
427. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej BEAUTY SPOT Katarzyna Zasuń, ul. Krzywa 6/2, 60-124 Poznań 2017-10-20 - 2017-11-03 Wydział Zdrowia
428. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
CENtrUM MEDYCZNE MULTIMED TADEUSZ JUCYK SPÓŁKA JAWNA, ul. Wojska Polskiego 33, 62-500 Konin 2017-10-23 - 2017-11-06 Wydział Zdrowia
429. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
ALMA MATTER Sp. z o.o. ul. M. Langiewicza 4/3 61-782 Poznań 2017-10-23 - 2017-11-03
przedłużona do 2017-11-17
Wydział Zdrowia
430. realizacja zaleceń pokontrolnych
[protokół kontroli]
PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO MEDICUS SP. z o.o. ul. P. Skargi 22 62-060 Stęszew 2017-10-23 - 2017-11-06 Wydział Zdrowia
431. kontrola systemów informatycznych i rejestrów publicznych
[wystąpienie pokontrolne, dodano 27.04.2018 r.]
Urząd Miejski w Turku 2017-10-20 - 2017-12-31 Biuro Obsługi i Informatyki
432. wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Urząd Miasta i Gminy Września 2017-10-25 - 2017-10-27 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
433. prawidłowość działania urządzeń rejestrujących przebieg imprezy masowej
[informacja o wynikach kontroli, dodano 28.02.2018 r.]
Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie 2017-10-26 - 2017-10-26 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
434. prawidłowość działania urządzeń rejestrujących przebieg imprezy masowej
[informacja o wynikach kontroli, dodano 28.02.2018 r.]
Stadion Miejski w Gnieźnie 2017-10-27 - 2017-10-27 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
435. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie 2017-10-25 - 2017-11-08 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
436. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
FUNDACJA MIELNICA, ul. Szpitalna 43, 62-502 Konin 2017-10-30 - 2017-11-13 Wydział Zdrowia
437. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
ANNA PRZYSIECKA NZOZ MEDYCYNA, 64-800 Chodzież, ul. A. Mickiewicza 15 2017-10-25 - 2017-11-08 Wydział Zdrowia
438. uprawnienia,obowiązki i wymogi wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
[wystąpienie pokontrolne]
Fundacja dla Zwierząt Koci Pazur ul. Grochowska 49A 60-332 Poznań 2017-11-02 - 2017-11-15 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
439. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
PIĄTKOWSKIE CENtrUM USŁUG MEDYCZNYCH DAGMED PRZYCHODNIA LEKARSKO-STOMATOLOGICZNA MIKOŁAJ PUKIANIEC, os. B. Chrobrego 108A 60-681 Poznań 2017-11-06 - 2017-11-20 Wydział Zdrowia
440. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
CENtrUM ZDROWIA LA VIE SPÓŁKA Z O.O., ul. Paczkowska 9A 60-171 Poznań 2017-11-06 - 2017-11-20 Wydział Zdrowia
441. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Pro Spa sp. z o.o., ul. Świetlana 25 60-151 Poznań 2017-11-06 - 2017-11-17 Wydział Zdrowia
442. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne]
Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze ul. T.Sikorskiego 1 63-507 Kobyla Góra 2017-11-08 - 2017-11-24
przedłużona do 2017-12-21
Wydział Polityki Społecznej
443. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne, dodano 23.04.2018]
Dom Pomocy Spoełcznej w Wielkiej Wsi Wielka Wieś 47 64-225 Kopanica 2017-11-09 - 2017-11-23 Wydział Polityki Społecznej
444. prawidłowość działania urządzeń rejestrujących przebieg imprezy masowej
[informacja o wynikach kontroli, dodano 28.02.2018 r.]
Stadion KS WARTA ul. Droga Dębińska 12 61-555 Poznań 2017-11-07 - 2017-11-07 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
445. prawidłowość działania urządzeń rejestrujących przebieg imprezy masowej
[informacja o wynikach kontroli, dodano 28.02.2018 r.]
INEA Stadion w Poznaniu ul. Bułgarska 17 60-320 Poznań 2017-11-08 - 2017-11-08 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
446. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Kalamat Piotr ul. Chodkiewicza 6/1 64-920 Piła 2017-11-09 - 2017-11-24 Wydział Zdrowia
447. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 26 listopada 2018 r.]
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA SANUS MICHAŁ ŚRON, PL.WOJSKA POLSKIEGO 19, WYRZYSK 2017-11-13 - 2017-11-29 Wydział Zdrowia
448. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
NZOZ NEURO MED PORADNIE SPECJALISTYCZNE STANISŁAW WIŚNIEWSKI, ANNA ZMYŚLONY SPÓŁKA JAWNA, ul. Opalenicka 69, 60-362 Poznań 2017-11-13 - 2017-11-24 Wydział Zdrowia
449. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej BYLICKI SP. Z O.O. UL. KAMIENNA 49 63-400 OStrÓW WLKP. 2017-11-14 - 2017-11-15
upoważnienie anulowano, kontrola odbędzie się w terminie późniejszym
Wydział Polityki Społecznej
450. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO NZOZ, ul. Opolska 58, 61-433 Poznań-Wilda 2017-11-08 - 2017-11-22 Wydział Zdrowia
451. realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Kaźmierzu 2017-11-13 - 2017-11-21 Wydział Polityki Społecznej
452. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
TOMASZ MATECKI, JACEK SZYMANIAK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Cieszkowskiego 100/102, 62-020 Swarzędz 2017-11-13 - 2017-11-30 Wydział Zdrowia
453. zbadanie zarzutów zawartych w skardze
[zalecenia pokontrolne]
Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach Kochłowy 1 63-500 Ostrzeszów 2017-11-08 - 2017-11-22 Wydział Polityki Społecznej
454. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO LEK-MED  KASPRZYK, MIKOŁAJCZAK, PACIORKOWSKI SPÓŁKA JAWNA ul. Fromborska 24, 62-300 Września 2017-11-13 - 2017-11-24 Wydział Zdrowia
455. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Szpital Specjalistyczny w Pile ul. L.Rydygiera 1 64-920 Piła 2017-11-14 - 2017-12-08 Wydział Zdrowia
456. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
[wystąpienie pokontrolne, dodano 29.03.2018 r.]
Urząd Miasta i Gminy w Skokach 2017-11-13 - 2017-11-17 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
457. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej METGALEX JANIAK SP.J. UL. AKACJOWA 11 62-300 WRZEŚNIA 2017-11-16 - 2017-11-16
upoważnienie anulowano, kontrola odbędzie się w terminie późniejszym
Wydział Polityki Społecznej
458. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi właśność skarbu państwa
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 4 września 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 2017-11-13 - 2018-01-13 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
459. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Opieka Pielęgniarek i Położnych Pigułka Spółka Cywilna, ul. Stefana Batorego 7A, 63-300 Pleszew 2017-11-20 - 2017-12-04 Wydział Zdrowia
460. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Maciej Bajor - tłumacz przysięgły 2017-11-20 - 2017-12-12 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
461. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Dorota Balicka - tłumacz przysięgły 2017-11-22 - 2017-12-12 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
462. Prawidłowość prowadzenia baz danych obejmujących zbiory danych przestrz. infrast. info. przestrzennej, o których mowa w art.4ust.1apkt2i3ustawy - Prawo geod i kartograf...
http://geobip.poznan.uw.gov.pl/kontrole-2017-rok
Urząd Miasta Poznania 2017-11-22 - 2017-12-29 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
463. uprawnienia,obowiązki i wymogi wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie Nasze Serce, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań 2017-11-20 - 2017-12-01 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
464. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Przychodnia Specjalistyczna EKMED Krzysztof Derda, ul. Zakopiańska 235C 60-467 Poznań 2017-11-20 - 2017-12-04 Wydział Zdrowia
465. zbadanie zarzutów zawartych w skardze
[wystąpienie pokontrolne]
Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie 2017-11-09 - 2017-11-22 Wydział Polityki Społecznej
466. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
FLAME Miłosz Wański ul. Katowicka 67B/104, 61 -101 Poznań 2017-11-10 - 2017-11-24 Wydział Zdrowia
467. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
MED-COLOMBO SANDRA COLOMBO, ul. Składowa 11/2, 61-656 Poznań 2017-11-20 - 2017-12-01 Wydział Zdrowia
468. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne, dodano 13.04.2018]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni Środowiskowy Dom Samopomocy Jutrzenka w Pietrzykowie ul. Wojska Polskiego 1 62-300 Września 2017-11-16 - 2017-12-08 Wydział Polityki Społecznej
469. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej POLIGRAFICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZRYW, UL. SIENKIEWICZA 14, 63-300 PLESZEW 2017-11-21 - 2017-11-22
upoważnienie anulowano, kontrola odbędzie się w terminie późniejszym
Wydział Polityki Społecznej
470. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE trAK SP. Z O.O., UL. SIENKIEWICZA 5 62-020 SWARZĘDZ 2017-11-23 - 2017-11-23 upoważnienie anulowano, kontrola odbędzie się w terminie późniejszym Wydział Polityki Społecznej
471. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Przemęcie 2017-11-15 - 2017-11-28 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
472. prawidłowość wykorzystania dotacji cel. z budżetu państwa przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu administr. rządowej wynikających z ust. o fundacjach
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2017-11-15 - 2017-11-28 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
473. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Simone Nowak-Chrzanowska, Pl. Powstańców Wlkp. 5/1, 89-320 Wysoka 2017-11-20 - 2017-12-01 Wydział Zdrowia
474. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 26 listopada 2018 r.]
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY FARMUTIL HS SPÓŁKA AKCYJNA 2017-11-21 - 2017-12-08 Wydział Zdrowia
475. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
IASO-MED SPÓŁKA Z O.O. ul.Promienista 6/2 POZNAŃ 2017-11-20 - 2017-12-04 Wydział Zdrowia
476. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Ślesin 2017-11-20 - 2017-11-23 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
477. spełnianie standardów uslug rynku pracy
[wystąpienie pokontrolne]
Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8 Kościan 2017-11-20 - 2017-11-24 Wydział Polityki Społecznej
478. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Zofia Gryczka Gabinet Stomatologiczny, ul. Wąska 4, 63-810 Borek Wielkopolski 2017-11-24 - 2017-12-08 Wydział Zdrowia
479. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, dodano 20.03.2018 r.]
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przyjazny Dom ul. Mickiewicza 50 64-980 Trzcianka  2017-11-20 - 2017-12-08 Wydział Polityki Społecznej
480. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
ANNA NOWAK-RATAJCZAK, MIECZYSŁAW RATAJCZAK SPÓŁKA CYWILNA, ul. W.Wiewiórskiego 6, 62-300 Września 2017-11-20 - 2017-12-01 Wydział Zdrowia
481. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Marta Biernacka-Albert - tłumacz przysięgły 2017-11-23 - 2017-12-12 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
482. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Henryk Bochniak - tłumacz przysięgły 2017-11-24 - 2017-12-12 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
483. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Kamila Bodył - tłumacz przysięgły 2017-11-27 - 2017-12-12 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
484. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
BB Klinika Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Macieja Palacza 138U1,  60-278 Poznań 2017-11-27 - 2017-12-11 Wydział Zdrowia
485. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska Urząd Miasta w Słupcy 2017-11-27 - 2017-12-01 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
486. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
[informacja o nieprzeprowadzeniu kontroli]
Zespół Domów Pomocy Społecznej Zgromadzenia Rodziny Maryi w Wieleniu ul. Staszica 2 64-730 Wieleń 2017-11-27 - 2017-12-08 upoważnienie anulowano Wydział Polityki Społecznej
487. Kontrole zlecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
[sprawozdanie z kontroli]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  2017-11-22 - 2017-12-31 Wydział Polityki Społecznej
488. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[sprawozdanie z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018r]
SPECJALISTYCZNA PRAKYKA LEKARSKA MEDAS MAGDALENA SZYSZKO ul. Grochowska 110 60-335 Poznań 2017-11-27 - 2017-12-08
przedłużona do 2018-01-31
Wydział Zdrowia
489 potwierdzenie spełniania wybranych kryteriów desygnacji w ramach WRPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 2017-11-28 - 2018-04-30 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
490 potwierdzenie spełniania wybranych kryteriów desygnacji w ramach WRPO Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu
2017-11-30 - 2018-04-30 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
491 ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
[wystąpienie pokontrolne, dodano 12.04.2018 r.]
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej 2017-12-04 - 2017-12-08 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
492 spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNY BARTEK,
os. Piastowskie 42,
61-152 Poznań
2017-12-04 - 2017-12-15 Wydział Zdrowia
493 spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Centrum Stomatologii HELP Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa,
ul. Głogowska 82,
60-741 Poznań,
2017-12-01 - 2017-12-22
przedłużona do 2017-12-22
Wydział Zdrowia
494. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.
NZS i POZ SALUS EWA GOŹDZIEWICZ GO-MED, ul. Zagorzynek 34, 62-800 Kalisz 2017-12-01 - 2017-12-15 Wydział Zdrowia
495. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
FORTE-MED K.K. KOMUNIECCY LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA, ul. Żniwna 11 61-663 Poznań 2017-12-04 - 2017-12-20 Wydział Zdrowia
496. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO LESZNO ul.Starozmkowa 14A 64-400 Leszno 2017-12-04 - 2017-12-18 Wydział Zdrowia
497. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
MULTI-MEDYK H. I A. BEN AMER SPÓLKA JAWNA ul. 28 Czerwca 1956 r. 149 61-525 Poznań 2017-12-04 - 2017-12-20 Wydział Zdrowia
498. realizacja zaleceń pokontrolnych
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
MAŁGORZATA PAWELSKA WENDA WEN-VITA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ; OPIEKA LEKARSKA, PIELĘGNIARSKA, trANSPORT SANITARNY, ul. Wroniecka 14, 64-700 Czarnków 2017-12-04 - 2017-12-22 Wydział Zdrowia
499. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
LARYNGOLOGIA I APARATY SŁUCHOWE S.C. ANDRZEJ STEFANIAK, GRAŻYNA WOJCIECHOWSKA - STEFANIAK, ul. Dolna Wilda 16, 61-552 Poznań 2017-12-04 - 2017-12-22 Wydział Zdrowia
500. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego ul. Kard.S.Wyszyńskiego 1 62-510 Konin 2017-12-04 - 2017-12-29 Wydział Zdrowia

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 20.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.11.2018 - 10:32