Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2014 roku, cz. 5. [poz. 401-500]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2014 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
401. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Dom Rodzinny w Swarzędzu, os. Dąbrowszczaków 15/1-2, 62-020 Swarzędz 2014-07-17 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
402. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Rzgów, ul. Konińska 8 62-586 Rzgów 2014-07-21 - 2014-08-21 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
403. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Zakład Leczenia Uzależnień, Charcice 12, 64-412 Charcice 2014-07-18 - 2014-08-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
404. ewidencja ludności i dowodów osobistych
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki 2014-07-24 - 2014-07-24 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
405. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły  Mirosław Piotr Wagner, ul. Wspólna 10/1, 62-052 Komorniki  2014-07-21 - 2014-07-21 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
406. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 2014-07-22 - 2014-07-22 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
407. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Powiatu w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 2014-07-22 - 2014-07-22 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
408. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowy Inspektorat  Weterynarii w Turku, ul. Folwarczna 12, 62-700 Turek 2014-08-05 - 2014-09-02 Wydział Finansów i Budżetu
409. realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód 2014-07-29 - 2014-07-31 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
410. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy, ul. dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz 2014-07-31 - 2014-08-28 Wydział Finansów i Budżetu
411. wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz CEIDG
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski Gminy Rakoniewice 2014-07-28 - 2014-07-29 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
412. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową
[wystąpienie pokontrolne]
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej os. Kazimierza Wielkiego 25, 62-200 Gniezno 2014-08-01 - 2014-08-04 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
413. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[notatka służbowa]
Sp. z o.o. Medtranspol, Dolaszewo ul. Kasztanowa 34, 64-930 Szydłowo; NZOZ  2014-08-07 - 2014-08-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
414. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Sp. c. Robert Przybecki, Lidia Ławniczak - Przybecka, ul. Kościuszki 7 62-290 Mieścisko: Ośrodek Zdrowia Lekarzy Rodzinnych 2014-08-07 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
415. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Regina Kościelska, ul. Chociszewskiego 35 A, 64-100 Leszno NZOZ Gabinet Terapii Mowy "Słówko", ul. Kiepury 8, 64-100 Leszno 2014-08-01 - 2014-08-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
416. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Mariola Graczyk, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem; Zespół Lekarzy, Neurologów, Psychiatrów, Psychologów i Logopedów NZOZ AKSON 2014-08-01 - 2014-08-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
417. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Cedromed Sp. z o.o., ul. Warszawska 145/3, 61-041 Poznań; Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej CEDROMED, ul. Opieszyn 10, 62-300 Września 2014-08-01 - 2014-08-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
418. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa PACJENT Sp. j. Anna Nowak - Marek, ul. Choinkowa 15 B, 64-100 Leszno 2014-08-01 - 2014-08-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
419. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Elżbieta Nowak, Niepubliczny Zakład Fizjoterapii Ambulatoryjnej ELMO, ul. Miłosławska 8 62-306 Kołaczkowo 2014-08-01 - 2014-08-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
420. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Tomasz Chromiński, ul. Rynek 18, 62-330 Nekla; Ośrodek Fizjoterapii Września, ul. Piastów 6, 62-300 Września; Ośrodek Fizjoterapii Nekla, ul. Rynek 18, 62-330 Nekla 2014-08-01 - 2014-08-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
421. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Maciej Frąckowiak, Jutrosin 2/N/D, 63-930 Stary Sielec; NZOZ MAFRO-MED Maciej Frąckowiak ul. Nowowiejskiego 49/N/D, 61-734 Poznań 2014-08-01 - 2014-08-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
422. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[notatka służbowa]
Modzelewska Edyta Alicja, ul. Leśna 52/F, 64-030 Nietążkowo; NZOZ CENtrUM Poradnia Zdrowia Psychicznego u. Sobieskiego 1, 64-100 Leszno 2014-08-01 - 2014-08-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
423. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
NZOZ Solumed s.c. ul. św. Wawrzyńca 9, 60-539 Poznań; Klinika Chirurgii Plastycznej, Medycyny Estetycznej i Flebologii, ul. Wyrzyska 18, 60-425 Poznań 2014-08-01 - 2014-08-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
424. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Wojciech Pyska, ul. Sienkiewicza 12, 62-300 Września; Przychodnia Specjalistyczna NOVAMED 2014-08-01 - 2014-08-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
425. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy 2014-08-11 - 2014-09-02 Wydział Finansów i Budżetu
426. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LEH MED Poradnie Sopecjalistyczne Agnieszka Lehmann, ul. Ks. Piotra Bączkowksiego 3, 64-000 Kościan 2014-08-01 - 2014-08-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
427. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Władysław Leśniczak, ul. Poprzeczna 10 62-200 Wolsztyn, Zespół Poradni Lekarskich SENIOR, ul. Dworcowa 3, 62-200 Wolsztyn 2014-08-01 - 2014-08-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
428. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Monika Podfigurna - Musielak, ul. Kiepury 12, 64-100 Leszno NZOZ OKOMED Centrum Okulistyczno - Optyczne 2014-08-01 - 2014-08-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
429. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Czerwonak, ul. Żródlana 39, 62-004 Czerwonak 2014-07-30 - 2014-07-30 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
430. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Gminy Czerownak, ul. Żródlana 39, 62-004 Czerwonak 2014-07-30 - 2014-07-30 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
431. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Anna Mojska os. Powstań Narodowych 7/10, 61-213 Poznań 2014-08-04 - 2014-08-04 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
432. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew 2014-08-07 - 2014-08-14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
433. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Dom Dziecka w Bodzewie, Bodzewo 64, 63-820 Piaski 2014-08-04 - 2014-08-14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
434. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarska s.c. ul. Węglewska 3, Kazimierz Biskupi 2014-08-01 - 2014-08-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
435. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Agnieszka Rozynek, NZOZ Przychodnia Lekarska AGAMED ul. 3 Maja 2, Dąbie 2014-08-01 - 2014-08-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
436. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Andrzej Gontarczyk, Beata Gontarczyk, ul. Dąbrowskiego 1119, 64-920 Piła, Zakład leczniczy BEA - MED, Centrum Medycyny Specjalistycznej BEA - MED 2014-08-07 - 2014-08-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
437. wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 2014-08-08 - 2014-08-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
438. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodke Pomocy Społecznej w Budzyniu, ul. Lipowa 1, 64-830 Budzyń 2014-08-19 - 2014-08-29 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
439. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina 2014-08-07 - 2014-08-07 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
440. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Miejska w murowanej Goślinie, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina 2014-08-07 - 2014-08-07 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
441. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno 2014-08-11 - 2014-09-02 Wydział Finansów i Budżetu
442. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologocznej w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 5a, 64-00 Kościan  2014-08-13 - 2014-09-10 Wydział Finansów i Budżetu
443. wykorzystanie dotacji celowej/celowych z budżetu państwa Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód 2014-08-21 - 2014-09-17 Wydział Finansów i Budżetu
444. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15, 64-412 Chhrzypsko Wielkie 2014-08-21 - 2014-09-17 Wydział Finansów i Budżetu
445. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz 2014-08-21 - 2014-09-12 Wydział Finansów i Budżetu
446. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowy inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolski, ul. Grabowska 34, 63-400 Ostrów Wielkopolski 2014-08-21 - 2014-09-19 Wydział Finansów i Budżetu
447. wykorzystanie dotacji celowej/celowych z budżetu państwa Starostwo Powiatowe w Koninie, al. 1 Maja 9, 62-510 Konin 2014-08-21 - 2014-09-18 Wydział Finansów i Budżetu
448. wykorzystanie dotacji celowej/celowych z budżetu państwa
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież 2014-08-21 - 2014-09-18 Wydział Finansów i Budżetu
449. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Zbigniew Nadstoga, ul. Stróżyńskiego 17 N, 60-688 Poznań 2014-08-08 - 2014-08-08 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
450. przyjmowanie, weryfikacja i termin. przesyłania wniosków CEIDG-1 do Centralnej Ewid. i Informacji o Działalności Gosp. (CEIDG) oraz przekazywanie do CEIDG inf. o uprawnieniach nadanych przedsiębiorcom oraz wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski Śmigla  2014-08-13 - 2014-08-14 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
451. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne 2014-08-13 - 2014-08-13 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
452. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne 2014-08-13 - 2014-08-13 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
453. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Igor Bartosz Nestoruk, ul. Bajana 13 Poznań 2014-08-12 - 2014-08-12 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
454. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Szamotułach  2014-08-19 - 2014-08-29 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
455. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Beata Magdalena Panfil ul. św. Rocha 4c/4, 61-142 Poznań 2014-08-19 - 2014-08-19 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
456. wykorzystanie dotacji i rezerw celowych na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych Urząd Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko 2014-08-20 - 2014-09-22 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
457. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Gen. D. Chłapowskiego 28, 64-010 Krzywiń 2014-08-28 - 2014-09-12 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
458. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[notatka służbowa]
Przychodnia Zdrowia VIS Medica R. Matuszkiewicz, D. Wołowiec, J. Ruta Brona - sp. j. ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina 2014-08-21 - 2014-09-22 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
459. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
[wystąpienie pokontrolne]
Żłobek Kochana Maluszki Katarzyna Alicka, ul. Za Cytadela 126, 61-659 Poznań 2014-08-26 - 2014-09-02 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
460. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowa stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn 2014-09-01 - 2014-09-26 Wydział Finansów i Budżetu
461. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dom Dziecka "Droga" w Wolsztynie, ul. Marcinkowskiego 6, 64-200 Wolsztyn 2014-08-26 - 2014-09-05 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
462. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Paweł Werc, ul. Skryta 4/5, 60-779 Poznań 2014-08-25 - 2014-08-25 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
463. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Małgorzata Masadyńska - Kaszuba, Jacek Kaszuba s.c., ul. Orcholska 41 Gniezno, NZOZ Przychodnia Rodzinna na Orcholskiej 2014-09-01 - 2014-09-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
464. Ocena realizacji stażu podyp. lekarzy oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków określonych w art. 15, ust. 5, pkt 6 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
[zalecenia pokontrolne]
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań 2014-09-01 - 2014-09-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
465. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Specjalistyczne Centrum Medyczne Ułańska Sp. z o.o., ul. Ułańska 21/U5, 60-748 Poznań  2014-09-01 - 2014-09-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
466. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Centrum Neurochirurgii i Neurologii Sp. z o.o. ul. Morawskiego 2F, 60-239 Poznań, Ambulatorium 2014-09-01 - 2014-09-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
467. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
LOS DIENTES S.C. Aleksandra i Krzysztof Wyrembelscy, ul. Brzoskwiniowa 22, 62-095 Murowana Goślina, Centrum Stomatologii i Medycyny Estetycznej CITY - DENTAL,PL, ul. Strózyńskiego 29/5, 60-688 Poznań 2014-09-01 - 2014-09-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
468. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Stowarzyszenie Medicina Vera ul. Słowackiego 25/9 60-822 Poznań, Medicina Vera os. Piastowskie 58, 61-001 Poznań 2014-09-01 - 2014-09-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
469. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
s.c. Karolina Domagała - Nowak, Benwenuta Buczkowska - Sikorska, Dariusz Igliński os. Jagiellońskie 29, 62-200 Gniezno, Przychodnia lekarzy Rodzinnych Winiary 2014-09-08 - 2014-10-08 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
470. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Maria Rusin Agata Rusin Sp. j. ul. Chopina 23 B, 62-510 Konin, Przychodnia Onkologiczne Onko - Med, A&M Rusin  2014-09-08 - 2014-10-08 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
471. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi właśność skarbu państwa Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów 2014-09-09 - 2014-10-09 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości / Wydział Finansów i Budżetu
472. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
DENTAL COMFORT Sp. z o.o. ul. Złotowska 51B, 60-184 Poznań 2014-09-01 - 2014-09-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
473. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
MULLER I PRZĄDKA Sp. j. ul. Miodowa 4/2, 60-591 Poznań, Stomatologia Ogrody 2014-09-01 - 2014-09-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
474. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Kinga Śmidowicz, ul. 40-Lecia PRL 2, 62-420 Strzałkowo, Centrum rehabilitacji Medycznej GALMED Kinga Śmidowicz, ul. Gnieźnieńska 10B/6, 62-300 Września 2014-09-01 - 2014-09-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
475. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
INKARD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Hetmańska 1 A/12, 60-254 Poznań 2014-09-01 - 2014-09-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
476. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy, ul. Poznańska 66, 61-160 Czapury 2014-09-03 - 2014-09-25 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
477. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 2014-09-02 - 2014-09-30 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
478. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu 2014-09-03 - 2014-09-03 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
479. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Miejska w Swarzędzu 2014-09-03 - 2014-09-03 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
480. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Pielęgniarska Opieka Z.W.Boeske i W.Boeske Spółka Jawna ul. Żeromskiego 35U/8, 64-800 Chodzież 2014-09-04 - 2014-09-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
481. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUS Piła, ul. Śródmiejska 16, 64-920 Piła 2014-09-04 - 2014-09-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
482. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Samodzielnu Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki 2014-09-15 - 2014-09-30  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
483. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie, ul. 22 Stycznia 4, 64-830 Margonin 2014-09-09 - 2014-09-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
484. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów 2014-09-15 - 2014-09-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
485. wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego €žPomoc państwa w zakresie dożywiania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie 2014-09-09 - 2014-09-17 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
486. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń 2014-09-04 - 2014-09-08 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
487. realizacja zadań ustawowych
[wystąpienie pokontrolne]
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań 2014-09-03 - 2014-09-12 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
488. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
[wystąpienie pokontrolne]
Małgorzata Przymuszała Guga Studio Poznań, ul. Stróżyńskiego 15e/1 2014-09-09 - 2014-09-15 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
489. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
[zalecenia pokontrolne]
NZOZ Obst Ambulans Union - Ratownictwo Medyczne, ul. Łukowska 12, 64-600 Oborniki 2014-09-01 - 2014-10-15 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
490. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
[zalecenia pokontrolne]
Atransmed Sp. z o.o. , os. B. Śmiałego 23/34, 60-682 PoznańTransport Medyczny, ul. Poręba 35, 60-602 Poznań 2014-09-01 - 2014-09-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
491. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry
Protokół kontroli jest dostępny w siedzibie .Delegatury w Kaliszu, Stanowisko ds. Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno 2014-09-08 - 2014-09-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
492. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Monika Piechocka tłumacz przysięgły 2014-09-05 - 2014-09-05 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
493. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn 2014-09-09 - 2014-10-06 Wydział Finansów i Budżetu
494. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Niechanowo, ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo 2014-09-09 - 2014-10-06 Wydział Finansów i Budżetu
495. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki 2014-09-09 - 2014-10-06 Wydział Finansów i Budżetu
496. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Zbąszyniu, ul. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń 2014-09-09 - 2014-10-06 Wydział Finansów i Budżetu
497. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy w Rzgowie, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów 2014-09-09 - 2014-10-06 Wydział Finansów i Budżetu
498. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego i powszechny obowiązek obrony
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Granowie, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo 2014-09-11 - 2014-09-12 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
499. powszechny obowiązek obrony i kwalifikacja wojskowa
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina 2014-09-16 - 2014-09-16 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
500. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek 2014-09-15 - 2014-09-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 24.07.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.01.2020 - 08:13