Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2014 roku, cz. 6. [poz. 501-600]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2014 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
501. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Koninie, ul. 1-go Maja 9, 62-510 Konin 2014-09-11 - 2014-10-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
502. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Wieleniu, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń 2014-09-10 - 2014-10-24 Wydział Finansów i Budżetu
503. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Koninie, ul. 1-go Maja 9, 62-510 Konin 2014-09-11 - 2014-09-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
504. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Rada Powiatu Konińskiego, ul. 1-go Maja 9, 62-510 Konin 2014-09-11 - 2014-09-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
505. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin 2014-09-15 - 2014-09-15 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
506. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Miejska w Koninie Plac Wolności 1, 62-500 Konin 2014-09-15 - 2014-09-15 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
507. działalność tłumacza przysięgłego Tłumacz przysięgły Maria Biernacka Konin 2014-09-15 - 2014-09-15 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
508. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina 2014-09-16 - 2014-09-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
509. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Miejska w Golinie ul. Nowa 1, 62-590 Golina 2014-09-16 - 2014-09-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
510. wykorzystanie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (dział 710, rozdział 71035 - cmentarze)
[wystąpienie pokontrolne]
Urzad Miasta i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin 2014-09-17 - 2014-09-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
511. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Kobyla Góra, pl. Wiosny Ludów 1, 63-507 Kobyla Góra  2014-09-22 - 2014-10-17 Wydział Finansów i Budżetu
512. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie, ul. Drzymałay 14, 64-200 Wolsztyn 2014-09-24 - 2014-10-22 Wydział Finansów i Budżetu
513. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy "Dom Tęcza" w Gnieźnie. ul. Zabłockiego 2, 62-200 Gniezno 2014-09-18 - 2014-10-09 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
514. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Rodzinny Dom nr 6 w Poznaniu, ul. Grottgera 3/3a, 60-657 Poznań 2014-09-12 - 2014-09-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
515. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego i powszechny obowiązek obrony
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków 2014-09-19 - 2014-09-19 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
516. poprawność dokumentów dot. wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej, funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli WRPO Instytucja Pośrednicząca dla Prorytetu II " Środowisko przyrodnicze " WRPO                        ul. Szczepankowskiego 15A, 60-541 Poznań 2014-09-29 - 2014-10-10 Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji
517. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne]
MIejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu , ul. Gen. D. Chłapowskiego 28, 64-010 Krzywiń 2014-09-18 - 2014-09-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
518. wykorzystanie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (dział 710, rozdział 71035 - cmentarze)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Dąbiu, Pl. Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie 2014-09-23 - 2014-09-24 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
519. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi właśność skarbu państwa oraz wykorzystania dotacji celowych
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-4090 Międzychód 2014-09-24 - 2014-10-24 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości/ Wydział Finansów i Budżetu
520. realizacja zaleceń pokontrolnych Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 2014-09-23 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
521. realizacja zaleceń pokontrolnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Rynek 36, 63-400 Ostrów Wielkopolski 2014-09-23 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
522. wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz CEIDG
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Krzywiń 2014-09-18 - 2014-09-19 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
523. realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Kaliszu, Rynek Główny 20, 62-800 Kalisz 2014-09-25 - 2014-09-26 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
524. realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Plac św. Józefa 5, 62-800 Kalisz 2014-10-01 - 2014-10-03 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
525. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego i powszechny obowiązek obrony
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Dobrej, pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra  2014-09-23 - 2014-09-25 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
526. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie, Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin 2014-10-01 - 2014-10-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
527. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn  2014-10-01 - 2014-10-28 Wydział Finansów i Budżetu
528. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew 2014-09-25 - 2014-10-22 Wydział Finansów i Budżetu
529. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Małgorzata Ptak - Adamczewska, ul. Gronowa 89, 61-655 Poznań 2014-09-19 - 2014-09-19 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
530. uprawnienia, obowiązki i wymogi wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
[wystąpienie pokontrolne]
Caritas Poznańska, ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań 2014-09-30 - 2014-10-13 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
531. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno 2014-09-25 - 2014-10-03 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
532. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Anna Raca ul. Spichrzowa 42, 77-400 Złotów, Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Malwa 2014-10-03 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
533. spełnianie standardów uslug rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski 2014-09-29 - 2014-10-01 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
534. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszłka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód 2014-09-24 - 2014-10-29 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
535. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku, pl. Zielony 1, 62-004 Czerwonak 2014-09-29 - 2014-10-24 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
536. realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Urząd Gminy w Czerwonaku, ul. Żródlana 39, 62-004 Czerwonak 2014-09-29 - 2014-10-24 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
537. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna 2014-09-25 - 2014-10-27 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
538. realizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły 2014-09-29 - 2014-10-29 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
539. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Ryczywół, ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół 2014-10-01 - 2014-11-03 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
540. powszechny obowiązek obrony i kwalifikacja wojskowa oraz wykorzystanie i rozliczenie środków publicznych przekazanych jednostce z budżetu państwa Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód 2014-09-30 - 2014-10-02 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców/ Wydział Finansów i Budżetu
541. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Alicja Bilicka - Jaranowska , ul. Wieniawskiego 5/3, 62-510 Konin 2014-09-24 - 2014-09-24 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
542. realizacja zadań wynikających z  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno 2014-10-02 - 2014-10-17 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
543. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
[wystąpienie pokontrolne]
MAYA Prywatny Żłobek Iwona Muszyńska, ul. Łowicka 2/1, 61-046 Poznań 2014-10-01 - 2014-10-07 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
544. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
NEW MED Sp. z o.o., ul. Szamotulska 100/1, 60-566 Poznań NZOZ NEW MED ul. Drużbickiego 13, 61-693 Poznań 2014-09-29 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
545. wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz CEIDG
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim 2014-09-29 - 2014-09-30 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
546. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Dom Dziecka nr 5 , ul. Piaskowa 6/1 61-753 Poznań 2014-09-25 - 2014-10-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
547. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Pniewach, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy 2014-09-29 - 2014-09-29 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
548. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Miejska w Pniewach, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy 2014-09-29 - 2014-09-29 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
549. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego i powszechny obowiązek obrony
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec 2014-10-06 - 2014-10-07 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
550. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia CHorzeń s.c. ul. Goździkowa 2 Konin 2014-10-10 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
551. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół kontroli]
Zakład Aktywności Zawodowej PROMYK ul. Jarocińska 35 a, 63-210 Żerków 2014-10-02 - 2014-10-03 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
552. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chiron Stec - Steinke Arleta, ul. Goździkowa 2, Konin 2014-10-10 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
553. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3293, ul. Witkowska 8, Powidz 2014-10-10 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
554. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły 2014-10-06 - 2014-11-15 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia  upoważnienie anulowano
555. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
GREYS - MED Pawlicka, Ignatowicz Sp. j. Ambulatorium ul. Podochne 1 w Turku 2014-10-01 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
556. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie, ul. Gen. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno 2014-10-01 - 2014-10-28 Wydział Finansów i Budżetu
557. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Irena Nowak - Przybylska Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna, ul. Warszawska 28/4, 62-200 Gniezno IMPLANT MEDICAL 2014-10-01 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
558. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Roman Karaszewski, Przychodnia Lekarska KOMED ul. Wojska Polskiego 6, Konin 2014-10-01 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
559. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal 2014-10-08 - 2014-10-20 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
560. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Mielżynie, ul. Szkolna 15, Mielżyn 62-230 Witkowo 2014-10-06 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
561. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
EMELDENT s.c. Małgorzata Rydzewska - Lipińska, Leszek Lipińska os. Przyjaźni 132/2B, 61-686 Poznań, NZOZ EMELDENT MEDYCYNA I STOMATOLOGIA  2014-10-06 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
562. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
MEDPROM Agnieszka Banasiewicz, ul. Słowackiego 16 Miękowo, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROFIL, ul. Grunwaldzka 66, 60-311 Poznań 2014-10-03 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
563. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Katarzyna Kloskowska - Zakrzewska, ul. Ludwika Rydygiera 23, 64-920 Piła, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fizjoterapii DAKMED 2014-10-13 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
564. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Agata Jakszta Indywidualna Praktyka Dentystyczna LAB - ESTETIC Centrum Stomatologii ul. Wrocławska 81, 62-080 Ostrów Wielkopolski, LAB - ESTETIC CENtrUM STOMATOLOGICZNE, ul. Poznańska 40 J/1, 62- 2014-10-10 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
565. realizacja zadań wynikających z ustawy o fundacjach
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 2014-10-01 - 2014-10-06 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
566. powszechny obowiązek obrony i kwalifikacja wojskowa
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica 2014-10-07 - 2014-10-07 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
567. Ocena realizacji stażu podyp. lekarzy oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków określonych w art. 15, ust. 5, pkt 6 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
[zalecenia pokontrolne]
Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. 194, 61-485 Poznań 2014-10-06 - 2014-11-07 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
568. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Krystyna Pieniążek - Markovic, os. Tysiąclecia 12/28, 61-255 Poznań 2014-10-01 - 2014-10-01 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
569. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Elzbieta Anna Szczygielska ul. Katowicka 81c/10, 61-131 Poznań 2014-10-06 - 2014-10-06 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
570. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk 2014-10-03 - 2014-10-03 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
571. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk 2014-10-03 - 2014-10-03 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
572. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
MEDIKOR Sp. z o.o. NZOZ ul. Braniewska 20, 60-454 Poznań  2014-10-06 - 2014-11-07 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
573. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrlne]
LUMEDICA Sp. z o.o., ul. Żabikowska 63, 62-030 Luboń 2014-10-06 - 2014-11-07 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
574. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Centrum Medyczne Hipokrates w Gnieźnie, Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 23, 62-200 Gniezno 2014-10-07 - 2014-11-07 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
575. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
LARGO Sp. z o.o., ul. Bukowska 17/1c, 62-065 Grodzisk Wielkopolski NIepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diagnostyka LARGO 2014-10-07 - 2014-11-07 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
576. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Aneta Piłat - Goławska, Danuta Ziemkowska s.c, os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań, NZOZ ADMEDICA 2014-10-15 - 2014-11-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
577. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnek Lekarze Rodzinni i Pediatrzy Ambulatorium s.c. ul. Wrzesińska 28, 62-200 Gniezno 2014-10-10 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
578. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
[zalecenia pokontrolne]
Falck Medycyna Sp. z o.o., ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa, NZOZ PALCK MEDYCYNA REGION WIELKOPOLSKA ul. Kramarska 17, Poznań 2014-10-15 - 2014-11-15 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
579. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Przychodnia Lekarska MEDICA Natalia Rabiza, ul. Południowa 47, 62-064 Plewiska Przychodnia Lekarska Medica , ul. Główna 50, 62-053 Pecna 2014-10-13 - 2014-11-13 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
580. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Lubasz, ul. Bolesława CHrobrego 37, 64-720 Lubasz 2014-10-08 - 2014-11-05 Wydział Finansów i Budżetu
581. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal 2014-10-08 - 2014-11-05 Wydział Finansów i Budżetu
582. spełnianie standardów uslug rynku pracy
[wystąpienie pokontrolne]
Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy, ul. Piastów 2, 62-400 Słupca 2014-10-06 - 2014-10-13 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
583. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi właśność skarbu państwa i wykorzystanie dotacji celowych
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Śremie 2014-10-13 - 2014-11-13 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości/ Wydział Finansów i Budżetu
584. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta w Obrzycku, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko 2014-10-17 - 2014-11-13 Wydział Finansów i Budżetu
585. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko 2014-10-17 - 2014-11-13 Wydział Finansów i Budżetu
586. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły 2014-10-07 - 2014-10-07 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
587. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły 2014-10-07 - 2014-10-07 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
588. spełnianie przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy wymagań, określonych w art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
[wystąpienie pokontrolne]
ABEROS Sp. z o.o., ul. Mrągowska 11, 61-161 Poznań; Międzychód 44, 63-140 Dolsk 2014-10-07 - 2014-10-07 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
589. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Niepubliczny Zakład Opieki Specjalistycznej  OZMED Małgorzata Ozga, ul. Różyckiego 4, 64-920 Piła 2014-10-10 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
590. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowy Inspektorat Wrterynarii w Kościanie, ul. Gostyńska 52, 64-000 Kościan 2014-10-15 - 2014-11-12 Wydział Finansów i Budżetu
591. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą 2014-10-13 - 2014-11-14 Wydział Finansów i Budżetu
592. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież 2014-10-20 - 2014-11-24 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
593. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy w Zakrzewie 2014-10-23 - 2014-11-21 Wydział Finansów i Budżetu
594. prawidłowość wykorzystania dotacji celowej (Kontrakt Wojewódzki)
[sprawozdanie z kontroli]
Urząd Miasta Luboń 2014-10-13 - 2014-11-21 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
595. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Szymon Metkowski 2014-10-09 - 2014-10-09 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
596. prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu zgromadzeń publicznych 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Poznania 2014-10-15 - 2014-10-15 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
597. lwszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Pakówce 2014-10-13 - 2014-11-07 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
598. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku, ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek 2014-10-14 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
599. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Hanna Krzyżańska ul. R Maya 1A, 62-030 Luboń Praktyka Lekarska 2014-10-10 - 2014-10-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
600. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Centrum Medyczne s.c. Mirosław Łukaszek, Janusz Łojewski ul. Przemysłowa 38, 62-100 Wągrowiec Zespół Specjalistycznych Praktyk "Centrum Medyczne" 2014-10-20 - 2014-11-20 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 29.09.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.01.2020 - 08:20