Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2017 roku, cz. 2. [poz. 101-200]

Treść archiwalna

[zalecenia pokontrolne]Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2017 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
101. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi właśność skarbu państwa
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 4 września 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Szamotułach 2017-03-13 - 2017-05-13 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
102. prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Szamotułach 2017-03-13 - 2017-04-07 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
103. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
NZOZ SPECJALSTYCZNE GABINETY LEKARSKIE E. EBEL, R. WAWRZYNIAK, os. Bolesława Chrobrego 118, Poznań 2017-03-13 - 2017-03-23 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
104. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
STOMATOLOG LUCYNA KOWZAN ul. Wojska Polskiego 13, 64-800 Chodzież 2017-03-20 - 2017-04-07 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
105. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ANDRZEJ STAŃCZAK, Jaraczewo 4, 64-930 Jaraczewo 2017-03-22 - 2017-04-07 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
106. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne]
Dom Dziecka z siedzibą  w Trzemesznie ul. Wyszyńskiego 3, 62-240 Trzemeszno 2017-03-09 - 2017-04-07 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
107. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, zgodność orzeczeń z zebranymi dokument i przepisami, organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 15 października 2018 r.]
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie 2017-03-10 - 2017-03-31 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
108. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Danuta Mądra-Rogacka NZOZ Alergo-med specjalistyczna przychodnia lekarska ul. J. Słowackiego 8 60-823 Poznań 2017-03-14 - 2017-03-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
109. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Wojciech Korytowski, ul. Podchorążych 32, 60-141 Poznań 2017-03-17 - 2017-03-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
110. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
NOVADENTAL - Aleksandra Nowak, Tomasz Nowak ul. Kwiatowa 1 62-800 Kalisz 2017-03-17 - 2017-03-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
111. prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych na realizację programu Rodzina 500+ oraz organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Wijewo 2017-03-16 - 2017-04-06 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
112. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
FEMINA Sp z o.o. ul. J. Kossaka 26 64-100 Leszno 2017-03-20 - 2017-04-05 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
113. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
TERESA CZOSNOWSKA PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO GABINETY SPECJALISTYCZNE BELLUS ul. Baraniaka 8 Śrem 2017-03-13 - 2017-03-27 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
114. realizacja zaleceń pokontrolnych
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
PRZYCHODNIA ZESPOŁÓU LEKARZA RODZINNEGO SILVA S.C. MAŁGORZATA MIKOŁAJCZAK, MIŁOSZ MIĘTKIEWSKI ul. Powstańców Wlkp. 2 64-020 Czempiń 2017-03-13 - 2017-03-27 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
115. Prawidłowość wydatkowania środków z rezerwy celewej budzetu państwa przeznaczonej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w 2017 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu 2017-03-13 - 2017-03-31 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
116. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki 2017-03-16 - 2017-03-21 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
117. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
[wystąpienie pokontrolne]
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79 62-800 Kalisz 2017-03-15 - 2017-03-29 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
118. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. ul. Poznańska 125A 63-300 Pleszew 2017-03-15 - 2017-03-29
przedłużona do 2017-05-12
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
119. Prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – ŚDS oraz windykacji dochodów związanych z realizacją przedmiotowego zadania
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 15 października 2018 r.]
Urząd Gminy Włoszakowice 2017-03-16 - 2017-04-06 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
120. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
HUBERT ROMEL NZOZ APIMED WIELOSPECJALITYCZNE GABINETY LEKARSKIE ul. Dojazd 17, 62 - 200 Gniezno 2017-03-20 - 2017-03-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
121. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
AR -MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Małeckiego 8/9, 60 -706 Poznań 2017-03-20 - 2017-03-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
122. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
SPÓŁKA CYWILNA HENRYK ANDRZEJ WOJNOWSKI, ANNA MARIA MICHALSKA-JANIA Sompolno ul. Spokojna 5 2017-03-20 - 2017-03-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
123. realizacja zaleceń pokontrolnych
[protokół z kontroli]
WIELKOPOLSKIE CENtrUM MEDYCYNY PODRÓŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ul.Rubież 46 H, Poznań 2017-03-21 - 2017-03-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
124. zbadanie zarzutów zawartych w skardze
[zalecenia pokontrolne]
Gminno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie 2017-03-24 - 2017-03-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
125. realizacja zaleceń pokontrolnych
[wystąpienie pokontrolne]
Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie u. Poznańska 15/28 62-200 Gniezno 2017-03-22 - 2017-04-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
126. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Ewa Berlińska ul. Żeromskiego 6/24, Wolsztyn 2017-03-27 - 2017-04-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
127. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
AJAKS Spółka Akcyjna, ul. Ostrowska 366/374A, 61-312 Poznań 2017-03-30 - 2017-03-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
128. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach 2017-03-24 - 2017-03-28 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
129. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
CGS DRUKARNIA Sp. z o.o., ul. Towarowa 3, Mrowino, 62-090 Rokietnica 2017-03-31 - 2017-03-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
130. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Szpital Średzki spółka z o.o., ul Żwirki i Wigury 10, Środa Wielkopolska 2017-03-27 - 2017-05-18
przedłużona do 2017-06-19
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
131. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO I SPECJALISCI FAMILIA S.C. M. KAMIŃSKI A. KAMIŃSKA  ul. Chojnicka 58, Poznań 2017-03-30 - 2017-04-12 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
132. realizacja świadczeń wychowawczych (ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
[informacja z kontroli]
Urząd Miejski w Gostyniu 2017-03-29 - 2017-04-07 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
133. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Ardent spółka z o.o. ul. Źródlana 48, 60-643 Poznań 2017-03-23 - 2017-04-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
134. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół z kontroli]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca 2017-03-29 - 2017-04-21 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
135. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół z kontroli]
Spółdzielnia Inwalidów Przyjaźń u. Piastów 2 62-400 Słupca 2017-03-28 - 2017-03-29 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
136. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Przedsiębiorstwo Produkcyjne ELKA ul. Bielawska 2 62-400 Słupca 2017-03-30 - 2017-03-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
137. prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w ramach programu Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem
[wystąpienie pokontrolne]
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu ul. Garbary 97/8 61-757 Poznań 2017-04-03 - 2017-04-12 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
138. prawidłowość wykorzystania dotacji cel. z budżetu państwa przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu administr. rządowej wynikających z ust. o fundacjach
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Poznania 2017-03-29 - 2017-04-26 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
139. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Przychodnia Lekarza Rodzinnego s.c. Roman Pona, Jacek Piotrowski, ul. Kolejowa 16, 62-066 Granowo  2017-04-03 - 2017-04-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
140. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, zgodność orzeczeń z zebranymi dokument i przepisami, organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry
wystąpienie pokontrolne
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile 2017-04-03 - 2017-04-28 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
141. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej MEDAN K. Andrzejczak, P. Andrzejczak Spółka Jawna, ul. Wrocławska 38, 63-200 Jarocin 2017-04-03 - 2017-04-14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
142. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
NZOZ KONtrAKTOWA PRAKTYKA LEKARSKA Stanisław Bolanowski ul. S. Batorego 10 89-310 Łobżenica 2017-04-03 - 2017-04-25 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
143. realizacja zaleceń pokontrolnych
[sprawozdanie z kontroli]
SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF STACHOWIAK, MARTA CHOCINIEC-STACHOWIAK 62-663 Chełmno 21 2017-04-03 - 2017-04-14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
144. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
JADWIGA ROMAŃSKA-MALCZAK Gabinet Stomatologiczny ul. Świerkowa 1 Turek 2017-04-04 - 2017-04-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
145. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Spółka cywilna: Elżbieta Michalska, Elżbieta Niesiewicz, Margerita Saja, Mariola Drybulska, ul. Kościuszki 53 62-100 Wągrowiec 2017-04-06 - 2017-04-26 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
146. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna FEMINA lekarz specjalista Ewa Cieślińska, ul. Pocztowa 16, 62-100 Wągrowiec 2017-04-11 - 2017-04-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
147. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
DAR-MED ANDRZEJ KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Sadowa 14B, 62-800 Kalisz 2017-04-03 - 2017-04-14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
148. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, zgodność orzeczeń z zebranymi dokument i przepisami, organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie 2017-04-01 - 2017-04-10 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim kontrola dotyczy poz. 107/17
149. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej o oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
[zalecenia pokontrolne]
Urząd Miasta Puszczykowa 2017-04-03 - 2017-03-14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
150. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej o oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
[protokół z kontroli]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie 2017-04-03 - 2017-04-14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
151. realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk 2017-04-03 - 2017-04-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
152. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Nekla 2017-04-06 - 2017-04-11 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
153. prawidłowość  prowadzenia części powiat. państwowego zasobu geod. i kartogr. w zakresie wypełniania obow. przez organ adm. geod. i kartogr. , o których mowa w art. 12, 12a i 12b ustawy PGiK
http://geobip.poznan.uw.gov.pl/kontrole-2017-rok
SP w Środzie Wielkopolskiej ul. I. Daszewskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska 2017-05-05 - 2017-06-05 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
154. gospodarowanie środ. publ., prawidłowość realizacji zadań, polityka kadrowa, organizacja przyj. i załat. skarg i wniosków, realizacja obowiązku z art. 55 ustawy o wojewodzie i adm. rząd. w wojew.
[wystąpienie pokontrolne]
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu 2017-04-07 - 2017-05-31
przedłużona do 2017-06-09
przedłużona do 2017-06-14
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
155. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Przychodnia Lekarska ALMED Aleksandra Majewicz, ul. Powstańców Wlkp. 48/6 Zbąszyń 2017-04-10 - 2017-04-26 przedłużona do 2017-05-05 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
156. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
PRZYCHODNIA LECZNICZO-DIAGNOSTYCZNA LEKARZY RODZINNYCH lek. med. Kamila Przybecka-Ciborek, ul. Elizy Orzeszkowej 6, 64-530 Kaźmierz 2017-04-12 - 2017-04-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
157. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry
[zalecenia pokontrolne]
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu 2017-04-18 - 2017-04-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
158. prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Rzgów 2017-04-13 - 2017-05-11 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
159. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
[sprawozdanie z kontroli]
Bajkowa Akademia Smyka A.Ziębora sp. Jawna ul. Kaczeńcowa 38 60-175 Poznań 2017-04-06 - 2017-04-20 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
160. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
[sprawozdanie z kontroli]
BFP sp. z o.o. Żłobek Zaczarowany Melonik os. Na Murawie 7 lok. 1 61-655 Poznań 2017-04-11 - 2017-04-24 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
161. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
OPUS 4 VITAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 75/86 60-179 POZNAŃ 2017-04-07 - 2017-04-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
162. prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych na realizację programu Rodzina 500+ oraz organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Babiak 2017-04-13 - 2017-05-11 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
163. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
ESD Sp z o.o. ul. Orcholska 66,  62-200 Gniezno 2017-04-13 - 2017-04-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
164. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
183_zalecenia_2017.doc
AGATA MAJEWSKA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA, ul. Kolejowa 12, 63-800 Gostyń 2017-04-14 - 2017-04-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
165. zbadanie zarzutów zawartych w skardze
[wystąpienie pokontrolne]
MGOPS w Dobrej ul. Wiatraki 13 62-730 Dobra 2017-04-10 - 2017-04-14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
166.

realizacja świadczeń rodzinnych

Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim 2017-04-12 - 2017-04-21
upoważnienie anulowano, kontrola odbędzie się w terminie późniejszym
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
167. zapewnienie całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
[informacja z kontroli]
Fundacja Poznański Senior Skórzewo ul. Poznańska 6 60-185 Skórzewo   2017-04-12 - 2017-04-26 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
168. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
FLOSMED SP. ZO.O. ul. Szarotkowa 61 60-175 Poznań 2017-04-10 - 2017-04-24 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
169. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry
[zalecenia pokontrolne]
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie 2017-04-19 - 2017-05-10
przedłużona do 2017-05-20
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
170. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
PRZYCHODNIA CENtrUM SPÓŁKA z o.o. ul. Niedziałkowskiego 28, 61-578 Poznań 2017-04-18 - 2017-05-05 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
171. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Poradnie Stomatologiczne PRODENT Chybicka, Rybkowska spółka cywilna ul. Wrzosowa 3, Żychlin 2017-04-18 - 2017-05-04 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
172. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
C.R.M. + Anna Hierowska ul. Sikorskiego 16 Strzałkowo  2017-04-19 - 2017-05-05 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
173. realizacja zaleceń pokontrolnych
[zalecenia pokontrolne]
Pielęgniarski Ośrodek Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej "AEGIS" S.C. Barbara Łodziak, Adrian Łodziak, ul Rzymska 26, 63-300 Zielona Łąka 2017-04-20 - 2017-05-05 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
174. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań 2017-04-13 - 2017-04-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
175. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
PULS SP. Z O.O. ul. Jana III Sobieskiego 4C/8, 63-900 Rawicz 2017-04-19 - 2017-05-04 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
176. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie 2017-04-19 - 2017-04-24 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
177. zapewnienie całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
[zalecenia pokontrolne]
WYNAJEM  POKOI Roman Organiściak ul. Konopnickiej 5 62-500 Konin 2017-04-20 - 2017-04-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
178. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi właśność skarbu państwa
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 15 października 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Słupcy  2017-04-20 - 2017-06-20 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
179. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne]
Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie ul. Osiedlowa 1/2 63-300 Pleszew 2017-04-20 - 2017-05-19
przedłużona do 2017-06-05
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
180. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
CF CENtrUM MEDYCZNE SP ZOO ul. Okrężna 26, 62 -007 Jerzykowo 2017-04-20 - 2017-05-12 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
181. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
DOM ZDROWIA I URODY SPÓŁKA Z OO ul. Szkolna 1c, 62-023 Borówiec  2017-04-20 - 2017-05-12 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
182. realizacja zaleceń pokontrolnych
[sprawozdanie z kontroli]
Przychodnia Lekarska Tomasz Grzeszczuk, ul. W.P. 73, 64-761 Krzyż Wlkp. 2017-04-21 - 2017-04-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
183. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNE CENtrUM MEDYCZNE PRO FEMINA, ul. Miętowa 4, Gruszczyn 2017-04-21 - 2017-05-12 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
184. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne]
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Czapurach ul. Poznańska 66 61-160 Czapury 2017-04-20 - 2017-05-12
przedłużona do 2017-06-30
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
185. Prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – ŚDS oraz windykacji dochodów związanych z realizacją przedmiotowego zadania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Gostyniu  2017-04-24 - 2017-05-17 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
186. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Gostyniu 2017-04-24 - 2017-05-17 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
187. prawidłowość  prowadzenia części powiat. państwowego zasobu geod. i kartogr. w zakresie wypełniania obow. przez organ adm. geod. i kartogr. , o których mowa w art. 12, 12a i 12b ustawy PGiK
http://geobip.poznan.uw.gov.pl/kontrole-2017-rok
SP w Kole ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło 2017-04-25 - 2017-06-25 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
188. wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Rogoźnie   2017-04-26 - 2017-04-27 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
189.

realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miejski w Rogoźnie 2017-05-04 - 2017-05-09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
190. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[notatka służbowa, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
PRZYCHODNIA RODZINNA FAMILIA S.C. JOLANTA MANTAJ, DOROTA SADOWSKA-JARZĄBEK, ALICJA MALICKA, ul. Norwida 8, 77-400 Złotów 2017-05-09 - 2017-05-26 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
191. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
LARUM S.C. M. CIESIELSKA, E. KROMOLIŃSKA, J. MICHALAK, E. BĄCZKOWSKA, M. WEGNER, U. STĘPNIAK ul. Św. Wojciecha 20, 62-100 Wągrowiec 2017-05-10 - 2017-05-29 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
192. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
MEDPARK SP. Z O.O. UL. DWORCOWA 3, 62-51 ŁĘCZYCA 2017-04-26 - 2017-05-11 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
193. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
CENtrUM ZDROWIA RODZINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wiosenna 5, 61-160 Daszewice 2017-04-27 - 2017-05-11 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
194. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Przychodnia Stomatologiczna NZOZ AKTYW-MED Anna Krupska-Starzonek ul. Główna 38 Grodziec  2017-05-04 - 2017-05-17 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
195. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Aleksanderek Jolanta Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze, gen. Grota Roweckiego 9K,  63-900 Rawicz 2017-05-08 - 2017-05-24 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
196. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CYRULIK Maria Walczak ul. Wiatraki 13, 62-730 Dobra 2017-05-09 - 2017-05-22 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
197. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, zgodność orzeczeń z zebranymi dokument i przepisami, organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile 2017-04-29 - 2017-05-12 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim kontrola dotyczy poz. 140/17
198. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, zgodność orzeczeń z zebranymi dokument i przepisami, organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 15 października 2018 r.]
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie 2017-05-08 - 2017-05-31 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
199. realizacja zaleceń pokontrolnych
[wystąpienie pokontrolne]
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ul. Zakładowa 4 62-510 Konin 2017-05-09 - 2017-05-12 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
200. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile ul. Kwiatowa 5, 64-920 Piła 2017-05-04 - 2017-05-26 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 21.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.12.2019 - 07:51