Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2014 roku, cz. 3. [poz. 201-300]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2014 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
201. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej i aktach wykonwaczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
 NZOZ Przychodnie Lekarskie "SALUBRES" ul. Zielona 10 Krzemieniewo 2014-04-22 - 2014-05-09 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
202. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej i aktach wykonwaczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie 
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
MODENT S.C. ul. Dworcowa 3, Mosina, Poradnia Stomatologiczna  2014-04-22 - 2014-05-09 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
203. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania,zgodność orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami,organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry. 
[wystąpienie pokontrolne]
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży 2014-04-25 - 2014-05-30 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
204. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Zpchr. AHC KROTOSKI - CICHY Sp. j. ul. Skórzewska 8, 62-081  2014-04-29 - 2014-04-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
205. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47A 2014-05-06 - 2014-05-16 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
206.

zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu 2014-05-12 - 2014-05-23 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
207. przyjmowanie, weryfikacja i termin. przesyłania wniosków CEIDG-1 do Centralnej Ewid. i Informacji o Działalności Gosp. (CEIDG) oraz przekazywanie do CEIDG inf. o uprawnieniach nadanych przedsiębiorcom
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Wągrowcu 2014-04-29 - 2014-04-30 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
208. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową
Wystąpienie pokontrolne
Stowarzyszenie Inspiracja, ul. Strzelecka 40, 64-320 Buk 2014-05-08 - 2014-05-12 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
209. realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Słupcy 2014-05-07 - 2014-05-14 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
210. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Mariusz Krajcarz 2014-05-06 - 2014-05-06 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
211. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta I Gminy w Szamocinie 2014-05-05 - 2014-06-02 Wydział Finansów i Budżetu
212. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Trzcinica 2014-05-05 - 2014-06-02 Wydział Finansów i Budżetu
213. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy w Wierzbinku 2014-05-06 - 2014-06-03 Wydział Finansów i Budżetu
214. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy w Kaźmierzu 2014-05-06 - 2014-06-02 Wydział Finansów i Budżetu
215. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta i Gminy Ostroróg 2014-05-06 - 2014-06-02 Wydział Finansów i Budżetu
216.

stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]

Centrum Medyczne KORMED Sp. z o.o., Przychodnia Lekarza Rodzinnego Nr 1 , ul. Szkolna 18, 62-023 Robakowo 2014-05-05 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
217. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
URBANIAK i SYNOWIE, ul. Azaliowa 21,62-002 Złotniki, "CONSULTORIO" Centrum Medycyny i Farmacji 2014-05-05 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
218. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
G. Dubas, E, Strugarek, E. Wendowska, ul. Garczyńskiego 15/17, 61-527 Poznań 2014-05-05 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
219. ocena realizacji stażu podyp. lekarzy oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków określonych w art. 15, ust. 5, pkt 6 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Maciej Przemysław Marcinkowski Lekarz Dentysta, os. Wł. Jagieły 23 paw. 1A, 60-694 Poznań 2014-05-05 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
220. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
J. Szkandera ul. Wojska Polskiego 24,  64-761 Krzyż Wielkopolski, NZOZ PROVITA 2014-05-07 - 2014-05-23 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
221. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[notatka służbowa]
Anita Jóźwiak ul. Olszynowa 15/2, 62-070 Dąbrówka, Sklep i Gabinety Medyczne MEDICAM Anita Jóźwiak ul. Dąbrowskiego 130 Poznań 2014-05-05 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
222. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
"SINTUR" Sp. z o.o. Zpchr. , Zakładowa Przychodnia Rehabilitacyjna przy Sp. z o.o. SINTUR w Turku 2014-05-07 - 2014-05-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
223. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
DENT - LECH Poradnia Stomatologiczna NZOZ Indywidualna Praktyka Lekarska Jolanta Begier - Szafrańska, os. Tysiąclecia 72/25, Poznań, NZOZ Poradnia Stomatologiczna DENT - LECH, os. Lecha 120, Poznań 2014-05-05 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
224. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenie pokontrolne]
Alicja Popioł - Synoracka, Wiktor Synoracki SYNDENT Sp. c. ul. Bukowska 84/3, Poznań, SYNDENT, ul. Ziębicka 16, Poznań 2014-05-05 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
225.

spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół konrtoli]
[zalecenia pokontrolne]

Gabinet Stomatologiczny B. Paziewska, ul. Partyzantów 14, Wronki, NZOZ Poradnia Stomatologiczna PRIMA - MED. 2014-05-05 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
226. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
PULS NOWICKA I DZIABAS POŁOŻNA I PIELĘGNIARKA SPÓŁKA PARTNERSKA , ul. Grunwaldzka 571, Plewiska 2014-05-05 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
227. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Norbert Spychalski ul. Leszczyńska 73, Poznań, Helpmed Luboń Zespół Wyjazdowy 2014-05-05 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
228. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
NZOZ DENS Ewa Bednarz, ul. Gnieźnieńska 7, Niechanowo,  2014-05-05 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
229. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
 
Marta Pawelczyk ul. Różana 13/1, Poznań, Gabinet Stomatologiczny  2014-05-05 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
230. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Roktar", Rokietnica 2014-05-16 - 2014-05-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
231. realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Obornikach 2014-05-12 - 2014-05-16 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
232.

funkcjonowanie zespołu ratownictwa medycznego
[wystąpienie pokontrolne]
[protokół kontroli]

Samodzielny Puliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie 2014-05-07 - 2014-06-06 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
233. ewidencja ludności i dowodów osobistych
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Kiszkowo 2014-05-14 - 2014-05-14 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
234. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Czerniejewo 2014-05-12 - 2014-06-02 Wydział Finansów i Budżetu
235. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Borku Wielkopolskim 2014-05-15 - 2014-06-12 Wydział Finansów i Budżetu
236. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Centrum Medyczna MED - LUX, ul. Rynkowa 63, Przeźmierowo 2014-05-07 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
237. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej

Treść protokou nie podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), bowiem w całej swej treści zawiera informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Osieku nad Notecią, ul. Leśna 25 2014-05-12 - 2014-05-16 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
238. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie 2014-05-15 - 2014-06-06 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
239. realizacja zadań ustawowych
[wystąpienie pokontrolne]
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu 2014-05-12 - 2014-05-28 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
240. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie  2014-05-15 - 2014-05-27 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
241. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą 2014-05-19 - 2014-06-06 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
242. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Gabinet Stomatologiczny MARDENT Marta Pierożyńska, 62-619 Sadlno 11 2014-05-12 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
243. Ocena realizacji stażu podyp. lekarzy oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków określonych w art. 15, ust. 5, pkt 6 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
[protokół kontroli]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczno - Lekarskie, ul. Toruńska 5, Koło 2014-05-12 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
244. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Przychodnia Stomatologiczna PRYZMAT Wcisło - Jankowska Żaneta, ul. Zachodnia 7, Ostrowite 2014-05-12 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
245. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bernarda Dróżdż, ul. Kilińskiego 132A, Dobra 2014-05-12 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia/ 
246.  gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi właśność skarbu państwa, wykonywanie zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz pobieranie należności z tytułu udostępniania nieruchomości SP, przekazywanie dochodów za udostepnianie nieruchomości SP oraz wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - rozdział 70005
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 2014-05-22 - 2014-06-22 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości  / Wydział Finansów i Budżetu
247. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Treść protokou nie podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), bowiem w całej swej treści zawiera informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wągrowcu 2014-05-14 - 2014-05-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
248. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, zgodność orzeczeń z zebranymi dokument i przepisami, organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry
wystąpienie pokontrolne
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w  Rawiczu 2014-05-21 - 2014-06-30 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
249. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Brudzew 2014-05-20 - 2014-06-13 Wydział Finansów i Budżetu
250. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie 2014-05-22 - 2014-06-18 Wydział Finansów i Budżetu
251. przyjmowanie, weryfikacja i termin. przesyłania wniosków CEIDG-1 do Centralnej Ewid. i Informacji o Działalności Gosp. (CEIDG) oraz przekazywanie do CEIDG inf. o uprawnieniach nadanych przedsiębiorcom, oraz wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Leszna 2014-05-21 - 2014-05-23 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
252. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Beata Filipczuk, Grzegorz Filipczuk, ul. Mynarska 13AB/1, Piła, BIG dental s.c., Piła 2014-05-14 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
253. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Mirosław Warzybok, NZOZ ratownictwo medyczne, pomoc doraźna, transport sanitarny i opieka pielęgniarska Medservis, Wągrowiec 2014-05-14 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
254. Ocena realizacji stażu podyp. lekarzy oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków określonych w art. 15, ust. 5, pkt 6 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
[protokół kontroli]
s.c. Jarosław Kulesza, Anna Kulesza ul. Kochanowskiego 27A, Chodzież 2014-05-15 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
255. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Jerzy Biedny, al. Powst. Wielkopolskich 3c/6, Piła, Pilski Ośrodek Medycyny  2014-05-19 - 2014-05-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
256. wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego €žPomoc państwa w zakresie dożywiania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Lipce 2014-05-26 - 2014-06-06 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
257. spełnianie standardów uslug rynku pracy
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 2014-05-19 - 2014-06-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
258. wykorzystanie dotacji i rezerw celowych na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych Urząd Miasta i Gminy Pyzdry 2014-05-16 - 2014-06-16 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
259. realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Złotowie 2014-05-26 - 2014-05-28 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
260. funkcjonowanie zespołu ratownictwa medycznego Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu 2014-05-21 - 2014-06-18 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
261. zbadanie zarzutów zawartych w skardze
Treść protokou nie podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), bowiem w całej swej treści zawiera informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Dom Dziecka w Gnieźnie 2014-05-21 - 2014-05-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
262. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Opalenicy 2014-05-26 - 2014-06-23 Wydział Finansów i Budżetu
263. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Zaniemyśl 2014-05-26 - 2014-06-17 Wydział Finansów i Budżetu
264. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim 2014-05-26 - 2014-06-23 Wydział Finansów i Budżetu
265. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowa Stacji Sanitarno - Epidemilogiczna w Rawiczu 2014-06-02 - 2014-06-27 Wydział Finansów i Budżetu
266. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Ceków Kolonia 2014-06-02 - 2014-06-27 Wydział Finansów i Budżetu
267. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego i powszechny obowiązek obrony
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Baranów 2014-05-29 - 2014-05-29 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
268. wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego €žPomoc państwa w zakresie dożywiania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Rokietnica 2014-05-29 - 2014-06-06 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
269. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Maciej Jezierski LAB - MAC Laboratorium Analityczne ul. Blizna 31, Koło 2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
270. spełnianie wymagań określonych w o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Róża Bartela, NZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, ul. PCK 8, Koło 2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
271. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Ewa Czarczyńska - Wapniarska, NZOZ Prywatna Przychodnia Stomatologiczna EWADENT, ul. Kosmonautów 10, Konin 2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
272. Ocena realizacji stażu podyp. lekarzy oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków określonych w art. 15, ust. 5, pkt 6 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
[protokół kontroli]
Hanna Ewa Szymańska - Balcerzak Lekarz dentysta 2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
273. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumac przysięgły Magdalena Małachowska Poznań 2014-05-28 - 2014-05-28 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
274. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających  z ustawy Prawo o ruchu drogowym w przedmiocie prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 2014-06-09 - 2014-06-11 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
275. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, ul. Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1 2014-05-28 - 2014-06-27 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
276. ocena realizacji stażu podyp. lekarzy oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków określonych w art. 15, ust. 5, pkt 6 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Zotowie, ul. Szpitalna 28, Złotów 2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
277. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Stomatologia Wałkowscy - Chodzież, Jakub Wałkowski ul. Paderewskiego 18 2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
278. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Puls - Med Sp. z o.o. ul. Staszica 14, Chodzież 2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
279. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
 Anna Wielądek - Plesiak, ul. Obornicka 4, Połajewo 2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
280. wykorzystanie dotacji i rezerw celowych na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych Urząd Miasta i Gminy Pyzdry 2014-05-29 - 2014-06-27 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
281. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48 2014-06-02 - 2014-06-09     
- przedłużenie kontroli poz. 247        
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
282. ocena realizacji stażu podyp. lekarzy oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków określonych w art. 15, ust. 5, pkt 6 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
[zalecenia pokontrolne]
Ascodent B. Michałkiewicz - Osmola, A. Szwarczyński, ul. Sieradzka 8B, Poznań 2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
283. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Gabinet Stomatologiczny Katarzyna Pufal, ul. Lipowa 75, Potasze,  2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
284. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[notatka służbowa]
Krzysztof Grzelak, ul. 27 Stycznia 5, Grodzisk Wielkopolski Przychodnia Stomatologiczna Primadent,  2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
285. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Helena Tyszkiwska, ul. Główna 55, Borówiec Gabinet Stomatologiczny Olenadent 2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
286. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Karolina Pieńkowska, ul. Motylka 20, Skórzewo: Gabinety Osiedle Marcelin Karolina Pieńkowska, ul. Marcelińska 98A/307, Poznań 2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
287. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Na Kępie 3, Zbąszyń 2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
288. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Marta Malinowska, ul. Różana 13/1, Poznań; Gabinet Stomatologiczny 2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
289. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Piotr Malinowski, ul. Różana 13/1, Poznań; Gabinet Stomatologiczny 2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
290. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
KULUS Spółka Partnerska Pielęgniarek i Położnych, ul. Poznańska 32, Wolsztyn 2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
291. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Wojciech Gałecki, ul. Wyspiańskiego 10, Poznań, Pro Fizjo 2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
292. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Karolina Matusiak - Postek, ul. Szałwiowa 99 Plewiska, Madent Gabinety Stomatologiczne, ul. Wschowska 16, Wolsztyn 2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
293. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Joanna Podolska - Kunawicz , ul. Ząbkowicka 12 A Poznań; Gabinet Stomatologiczny 2014-06-02 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
294. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Centrum Okulistryczne św. Jerzego ul. Jasielska 14, Poznań 2014-06-05 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
295. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Szubianki 21 2014-06-02 - 2014-06-06 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
296. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, ul. Konińska 4 2014-06-05 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
297. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4 2014-06-05 - 2014-07-04 Wydział Finansów i Budżetu
298. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy i Miasta Krajenka, ul. Władysława Jagiełły 9 2014-06-09 - 2014-07-07 Wydział Finansów i Budżetu
299. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, ul. Kwiatowa 5 2014-06-10 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
300. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Irena Maryasz Poznan, ul. Złotowska 51 a/4 2014-06-03 - 2014-06-03 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 28.04.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.01.2020 - 07:59