Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2017 roku, cz. 4. [poz. 301-400]

Treść archiwalna

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2017 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
301. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
INDYWIDUALNA PRAKTYKA PELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-SZKOLNEJ JOLANTA MATUSIAK ul.Staszica 2 62-052 Komorniki 2017-07-17 - 2017-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
302. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne]
Gminny Ośrodek Pomcy Społecznej w Ostrowitem 2017-07-18 - 2017-08-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
303. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Miłosław 2017-07-20 - 2017-07-21 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
304. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
SALOMED Sp. z o.o. ul. Wolności 4A 62-200 Gniezno 2017-07-21 - 2017-08-04 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
305. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
PECTORIAMUS Sp. z o.o. ul. Komornicka 16 62-051 Wiry 2017-07-24 - 2017-08-31
 
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
306. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Stomatologia Rodzinna Małgorzata Blek - Konieczna, ul. Dworcowa 28, 62-280 Kiszkowo 2017-07-26 - 2017-08-11 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
307. Ocena realizacji stażu podyp. lekarzy oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków określonych w art. 15, ust. 5, pkt 6 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek 2017-08-01 - 2017-08-11 Wydział Polityki Społecznej
308. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym Marek Szymański Rawickie Centrum Ratownictwa ul. G. Zapolskiej 118 63-900 Rawicz 2017-07-31 - 2017-08-18 upoważnienie anulowano Wydział Polityki Społecznej
309. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne]
Dom dla Dzieci i Młodzieży w Nowym Świecie ul. Nowy Świat 10 62-740 Tuliszków 2017-07-25 - 2017-08-31 Wydział Polityki Społecznej
310. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd  Gminy Żelazków 2017-07-31 - 2017-07-31 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
311. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
JERZY BARON NZOZ SPECJALISTYCZNE CENtrUM MEDYCZNE, ul. Opolska 58, 61-433 Poznań 2017-08-01 - 2017-08-16 Wydział Polityki Społecznej
312. realizacja zaleceń pokontrolnych
[sprawozdanie z kontroli]
CIGEN SP. Z O.O. ul. Kordeckiego 39, 63-400 Ostrów Wielkopolski 2017-08-01 - 2017-08-11 Wydział Polityki Społecznej
313. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
VDENT SP. Z O.O. ul. Poznańska 24 62-052 Komorniki 2017-08-03 - 2017-08-17 Wydział Polityki Społecznej
314. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 2017-07-31 - 2017-08-11 przedłużona do 2017-08-31 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
315. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne]
Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie ul. Szpitalna 43 62-504 Konin 2017-07-28 - 2017-07-31 Wydział Polityki Społecznej
316. realizacja świadczeń wychowawczych (ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Ostroróg 2017-08-01 - 2017-08-07 Wydział Polityki Społecznej
317. realizacja zaleceń pokontrolnych
[protokół z kontroli]
NOVAMED trAFARSKI, ERNST SPÓŁKA JAWNA ul. Pałacowa 40, 62 -250 Czerniejewo 2017-08-04 - 2017-08-31 Wydział Polityki Społecznej
318. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
MARTINES APOLONIA WYSZYŃSKA ul. Promienna 5A/11 64-920 Piła 2017-08-07 - 2017-08-31 Wydział Polityki Społecznej
319. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań 2017-08-07 - 2017-09-15 Wydział Polityki Społecznej
320. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie 2017-08-01 - 2017-08-02 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
321. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[notatka służbowa, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE "PRIMAX MEDIC" SP. Z O.O. ul. Jana Matejki 48 62-040 Puszczykowo 2017-08-01 - 2017-08-31
podmiot nie funkcjonuje
Wydział Polityki Społecznej
322. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
PRZYCHODNIA ARCANUS SP. Z O.O. os. Kościuszkowców 33 F 62-020 Swarzędz 2017-08-02 - 2017-08-22 Wydział Polityki Społecznej
323. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA, HB med GABINETY LEKARSKIE HUBERT BOCHYŃSKI ul. Jana Kilińskiego 9 62-025 Kostrzyn 2017-08-04 - 2017-08-25 Wydział Polityki Społecznej
324. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL Urząd Miejski w Kostrzynie 2017-08-09 - 2017-08-31 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
325. prawidłowość wykorzystania dotacji cel. z budżetu państwa przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu administr. rządowej wynikających z ust. o fundacjach
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Koninie 2017-08-08 - 2017-08-25 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
326. prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Koninie 2017-08-08 - 2017-08-25 przedłużona do: 2017-09-01 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
327. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry
[zalecenia pokontrolne]
MGOPS Wieleń 2017-08-21 - 2017-09-01 Wydział Polityki Społecznej
328. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi właśność skarbu państwa
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 4 września 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Turku 2017-08-22 - 2017-10-22 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
329. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
MED - LUK Milena Zięba Zwola, ul. Malinowa 14 63-020 Zaniemyśl 2017-08-18 - 2017-09-08 Wydział Zdrowia
330. wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 2017-08-22 - 2017-08-23 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
331. prawidłowość realizacji zadań wykonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne]
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu ul. Szwajcarska 5 61-285 Poznań 2017-08-18 - 2017-09-22 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
332. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
[wystąpienie pokontrolne]
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie 2017-08-22 - 2017-09-22 Wydział Polityki Społecznej
333. realizacja zaleceń pokontrolnych
[protokół kontroli]
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH "ALLMED" KRYSTYNA  WITUCKA-BARCZYK ul. Szpitalna 45 62-500 Konin 2017-08-28 - 2017-09-08 Wydział Polityki Społecznej
334. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO W BELĘCINIE KAMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA Belęcin 97/5 64-212  2017-08-28 - 2017-08-31 Wydział Polityki Społecznej
335. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 26 listopada 2018 r.]
Kamiński i Partnerzy Spółka Partnerska Belęcin 97/5 2017-08-28 - 2017-09-15 Wydział Zdrowia
336. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Śremie 2017-08-29 - 2017-08-30 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
337. prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu zgromadzeń publicznych
[wystąpienie pokontrolne - dodano 21 maja 2018 r.]
Urząd Miasta Leszna 2017-08-30 - 2017-08-31 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
338. uprawnienia,obowiązki i wymogi wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
[wystąpienie pokontrolne]
Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem ul. Mickiewicza 21 63-100 Śrem 2017-08-31 - 2017-09-13 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
339. Ocena realizacji stażu podyp. lekarzy oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków określonych w art. 15 ust. 6b ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp.z o.o. ul. Poznańska 125A 63-300 Pleszew 2017-08-23 - 2017-09-15 Wydział Zdrowia
340. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie 2017-08-30 - 2017-08-31 upoważnienie anulowano Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
341. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół kontroli]
Zakład Aktywności Zawodowej -Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej ul.Węglowa 9 64-920 Piła 2017-08-30 - 2017-09-01 Wydział Polityki Społecznej
342. prawidłowość wykorzystania dotacji cel. z budżetu państwa przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu administr. rządowej wynikających z ust. o fundacjach
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 2017-08-31 - 2017-09-13 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
343. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[notatka służbowa, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE "PRIMAX MEDIC" SP. Z OO ul. Jana Matejki 48 62-040 Puszczykowo 2017-08-30 - 2017-09-15
podmiot nie funkcjonuje
Wydział Zdrowia
344. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
SPÓŁKA CYWILNA – ELŻBIETA PTAK, MARIA PIOtrOWSKA, IRENA CHUDY, ELŻBIETA KNAST, ul. Szpitalna 45 62-504 Konin 2017-09-04 - 2017-09-15 Wydział Zdrowia
345. gospodarowanie środ. publ., prawidłowość realizacji zadań, polityka kadrowa, organizacja przyj. i załat. skarg i wniosków, realizacja obowiązku z art. 55 ustawy o wojewodzie i adm. rząd. w wojew.
[wystąpienie pokontrolne]
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 2017-09-05 - 2017-10-06 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
346. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Marek Łukaszyk ul. Baziowa 6 62-020 Garby 2017-09-06 - 2017-09-22 Wydział Zdrowia
347. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, zgodność orzeczeń z zebranymi dokument i przepisami, organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 15 października 2018 r.]
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wolsztynie 2017-09-05 - 2017-09-29 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
348. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne]
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim 2017-09-11 - 2017-09-22 Wydział Polityki Społecznej
349. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[notatka służbowa, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WIRMED Sp. z o.o. ul. Komornicka 192  62-051 Wiry 2017-09-05 - 2017-09-29 Wydział Zdrowia
350. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem PRZYCHODNIA LEKARSKA FAMILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. A. Mickiewicza 8A63-930 Jutrosin 2017-09-07 - 2017-09-29
upoważnienie anulowano
Wydział Zdrowia
351. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
OŚRODEK ZDROWIA W LIPNIE SP. Z O. O., ul. Park 1 64-111 Lipno 2017-09-11 - 2017-09-29 Wydział Zdrowia
352. realizacja zaleceń pokontrolnych
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO MARIA PIOtrOWICZ, ul. Powstańców Wielkopolskich 57, 64-234 Kaszczor 2017-09-11 - 2017-09-22 Wydział Zdrowia
353. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
KATARZYNA BICZYSKO, ul. Gwieździsta 37A, 60-149 Poznań 2017-09-11 - 2017-09-30 Wydział Zdrowia
354. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry
[protokół z konroli]
[zalecenia pokontrolne]
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach ul. Krystyny 30 62-067 Rakoniewice 2017-09-06 - 2017-09-20 Wydział Polityki Społecznej
355. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Sieraków 2017-09-07 - 2017-09-12 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
356. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA KRYMED, PRYWATNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GINEKOLOG-POŁOŻNIK BRYGIDA ZAWADZKA al. Piasta 21C 77-400 Złotów 2017-09-11 - 2017-09-29 Wydział Zdrowia
357. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[notatka z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Łukasz Mowczan, ul. K. Pułaskiego 7/11, 62-800 Kalisz 2017-09-11 - 2017-09-25 Wydział Zdrowia
358. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Violetta Bysiek – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyszynie ul. Jana Pawła II 20A, 62-710 Wyszyna 2017-09-11 - 2017-09-22 Wydział Zdrowia
359. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
trAUMA - JÓZEF WCISŁEK I PARTNERZY, LEKARZE, ul. Lotnicza 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski 2017-09-11 - 2017-09-25 Wydział Zdrowia
360. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry
[zalecenia pokontrolne]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnówce ul. Niepodległości 18 77-416 Tarnówka 2017-09-11 - 2017-09-29 Wydział Polityki Społecznej
361. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
PRZYCHODNIA LEKARSKA URSZULA JANIC, ul. S. Staszica 2, 64-730 Wieleń 2017-09-12 - 2017-09-29 Wydział Zdrowia
362. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
WJK GAStrOENTEROLOGIA KONIŃSKA SPECJALISTYCZNA I PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA JABŁOŃSK-KASINSKA WIESŁAWA, ul. Leszczynowa 33, 62-500 Konin 2017-09-14 - 2017-09-27 Wydział Zdrowia
363. wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Święciechowa 2017-09-11 - 2017-09-13 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
364. spełnianie standardów uslug rynku pracy
[wystąpienie pokontrolne]
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Mianowice 2H 63-600 Kępno 2017-09-12 - 2017-09-14 Wydział Polityki Społecznej
365. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Chodzieży 2017-09-11 - 2017-09-15 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
366. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Marek Szymański Rawickie Centrum Ratownictwa ul. G. Zapolskiej 18 63-900 Rawicz 2017-09-15 - 2017-09-30 Wydział Zdrowia
367. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
CEKÓW S.C. Ewa Kmieć, Marek Kmieć, 62-834 Ceków-Kolonia 17 2017-09-15 - 2017-09-29 Wydział Zdrowia
368. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
VIVAX Spółka cywilna ul. Wrzesińska 28 62-200 Gniezno 2017-09-15 - 2017-10-18 Wydział Zdrowia
369. realizacja zad określ w art. 7d pkt 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geod i kart (Dz. U. z 2016 r., poz.1629, z późn. zm.) - koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
http://geobip.poznan.uw.gov.pl/kontrole-2017-rok
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 2017-09-14 - 2017-11-15 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
370. prawidłowość prowadzenia części wojew. państwowego zasobu geod. i kart. w zakresie wypełniania obowiązków przez organ adm. geod. i kart., o których mowa w art. 12, 12a i 12b oraz 40h ust.PGiK
http://geobip.poznan.uw.gov.pl/kontrole-2017-rok
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 2017-09-26 - 2017-11-15
przedłużona do 15-12-2017
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
371. prawidłowość prowadzenia części wojew. państwowego zasobu geod. i kart. w zakresie wypełniania obowiązków przez organ adm. geod. i kart., o których mowa w art. 12, 12a i 12b oraz 40h ust.PGiK
http://geobip.poznan.uw.gov.pl/kontrole-2017-rok
Starostwo Powiatowe we Wrześni 2017-09-26 - 2017-11-15 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
372. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
STOMATOLOGIA JMW JUSTYNA MARCINKOWSKA-WARGACKA, ul. Poznańska 148, 62-023 Kamionki 2017-09-14 - 2017-09-29
przedłużona do 13-10-2017
Wydział Zdrowia
373. uprawnienia,obowiązki i wymogi wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie w Koninie, ul. Różyckiego 3, 62-510 Konin 2017-09-20 - 2017-10-03 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
374. realizacja zaleceń pokontrolnych
[protokół kontroli]
MEDIM IMALSKA DOROTA, MADAJCZAK IWONA SPÓŁKA JAWNA ul. J. Miedzińskiego 6D, 63-900 Rawicz 2017-09-18 - 2017-09-30 Wydział Zdrowia
375. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
VISUS-KAL SP. Z O.O. ul. Poznańska 23, 62-800 Kalisz 2017-09-22 - 2017-10-06 Wydział Zdrowia
376. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne]
Dom Dziecka Caritas im. Św. Rodziny ul. Lipowa 33 64-100 Leszno  2017-09-18 - 2017-10-31 Wydział Polityki Społecznej
377. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
PRZYCHODNIA LEKARSKA SALUS KICIŃSKA EICKE SPÓŁKA JAWNA ul. Pyzderska 5, 62-410 Zagórów 2017-09-18 - 2017-09-29 Wydział Zdrowia
378. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Szpital Powiatowy w Trzciance 2017-09-18 - 2017-10-13 Wydział Zdrowia
379. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 26 listopada 2018 r.]
ZOZ W CZARNKOWIEul. Kościuszki 96 64-700 Czarnków 2017-09-18 - 2017-10-17
przedłużona do 2017-11-17
Wydział Zdrowia
380. prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych na realizację programu Rodzina 500+ oraz organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Lwówek ul. Ratuszowa 2 64-310 Lwówek 2017-09-20 - 2017-10-03 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
381. prawidłowość wykorzystania dotacji cel. z budżetu państwa przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu administr. rządowej wynikających z ust. o fundacjach
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 27 listopada 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Szamotułach 2017-09-20 - 2017-10-04
przedłużona do 08-11-2017
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
382. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, zgodność orzeczeń z zebranymi dokument i przepisami, organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry
wystąpienie pokontrolne, aktualizacja 23 grudnia 2019 r.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu 2017-09-25 - 2017-10-31 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
383. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
ARMEDICA Centrum Medyczne T. Suchorski, M. Mosiniak, E. Rus Spółka Jawna ul. Nowy Rynek 12, 62-095 Murowana Goślina 2017-09-21 - 2017-10-06 Wydział Zdrowia
384. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
osoba fizyczna: Małgorzata Jakubowska, ul. Kościańska 22, 62-200 Stęszew 2017-09-21 - 2017-10-06 Wydział Zdrowia
385. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie 2017-09-26 - 2017-09-27 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
386. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Kwilczu 2017-09-25 - 2017-09-27 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
387. realizacja świadczeń wychowawczych (ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Miedzichowo 2017-10-02 - 2017-10-13 Wydział Polityki Społecznej
388. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi właśność skarbu państwa
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 15 października 2018 r.]
Starostwo Powiatowe we Wrześni  2017-09-29 - 2017-11-29 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
389. kontrola realizacji zadań szefów obrony cywilnej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 15 października 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. 2017-10-04 - 2017-12-31 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
390. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne 2017-10-04 - 2017-10-17 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
391. realizacja zaleceń pokontrolnych
[protokół z kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Dom Opieki Spoełcznej Alpinia SC, ul. Leszczyńska 5d, Osieczna 2017-10-02 - 2017-10-21 Wydział Polityki Społecznej
392. kontrola realizacji zadań szefów obrony cywilnej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 15 października 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Szamotułach 2017-10-11 - 2017-12-31 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
393. realizacja standardów usług świadczonych w placówce, określonych w ustawie o pomocy społecznej
[protokół z kontroli]
Dom Pomocy Społecznej Mateusz Kozłowski Jabłkowo 19 62-285 Popowo Kościelne 2017-10-06 - 2017-11-03
przedłużona do 2017-11-30
Wydział Polityki Społecznej
394. powszechny obowiązek obrony i kwalifikacja wojskowa
[wystąpienie pokontrolne - dodano 5 czerwca 2018 r.]
Starostwo Powiatowe we Wrześni 2017-10-11 - 2017-10-13 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
395. prawidłowość wykorzystania dotacji cel. z budżetu państwa przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu administr. rządowej wynikających z ust. o fundacjach
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe we Wrześni 2017-10-09 - 2017-10-20 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
396. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
MEDAR Technika Medyczna Radosław Lipiec, 61-443 Poznań, ul. Łozowa 94 2017-10-11 - 2017-10-25 Wydział Zdrowia
397. powszechny obowiązek obrony i kwalifikacja wojskowa
[wystąpienie pokontrolne - dodano 5 czerwca 2018 r.]
Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim 2017-10-18 - 2017-10-20 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
398. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
notatka służbowa, opublikowano 26 listopada 2018 r.]
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 2017-10-16 - 2017-11-24 Wydział Zdrowia
399. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Stomatologia HILDENT Radosława Hildebrand, ul. Krakowska 4, 61-889 Poznań 2017-10-11 - 2017-10-25 Wydział Zdrowia
400. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
DENTISTA.PL MACIEJ MARCINOWSKI, os. Władysława Jagiełły 23 PAW. 1/a, 60-694 Poznań 2017-10-11 - 2017-10-25 Wydział Zdrowia

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 31.07.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.12.2019 - 07:54