Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2017 roku, cz. 1. [poz. 1-100]

Treść archiwalna

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2017 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
1. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[zalecenia pokontrolne]
Placówka Opiekuńczo - Wychowawczaw Wągrowcu, ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec 2017-01-04 - 2017-01-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
2. realizacja zaleceń pokontrolnych
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
MBKM Sp. z o.o. ul. Piotra Wysockiego 6/37, 60-148 Poznań 2017-01-09 - 2017-01-21 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
3. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski Śmigla 2017-01-12 - 2017-01-16
przedłużono do 22.12.2017
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
4. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski Kostrzyn 2017-01-18 - 2017-01-23 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
5. realizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Koźminek 2017-01-23 - 2017-01-23 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
6. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek Rodzinnych "SIÓDEMKA" S.C. 62-510 Konin ul. S. Wiechowicza 4 2017-01-23 - 2017-02-03 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
7. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
ALFAMED Bińkowski, Schmidt spółka jawna, 62-500 Konin, ul. Piłsudskiego 22A 2017-01-24 - 2017-02-06 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
8. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH "PULS" G. BUDASZ I K. BUDASZ ul. Ludwika Rydygiera 1 64-920 Piła 2017-01-23 - 2017-02-06 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
9. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ginekolog ul. Przy Dworcu 4a, 63-800 Gostyń 2017-01-27 - 2017-02-10
przedłużona do 24.02.2017
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
10. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "OŚRODEK ZDROWIA" W KOTLINIE, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, Kotlin 2017-01-27 - 2017-02-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
11. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
IVI SPÓŁKA Z O.O.ul. Jana Dąbrowskiego 77 A, Poznań 2017-01-23 - 2017-02-06 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
12. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno - Położnictwo - Cytologia - Andrologia Krzysztof Podsiadło, ul. Z. Noskowskiego 13/3, Poznań 2017-01-23 - 2017-02-06 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
13. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
NZOZ EUROMED SPÓŁKA Z O.O., ul. Kosynierska 10 60-241 Poznań 2017-01-24 - 2017-02-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
14. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
CITY-MED NZOZPodstawowa i Specjalistyczna Opieka Zdrowotna dla Szkół Wyższych Alfred Adamczewski Spółka z o.o. ul. Piątkowska 94 60-649 Poznań  2017-01-23 - 2017-02-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
15. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[sprawozdanie z kontroli]
"APIMED" Spółka z o.o., ul. Dojazd 17, 62-200 Gniezno 2017-01-20 - 2017-02-03 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
16. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 24 sierpnia 2018 r.
EDICTUM SP. Z O.O., ul.Adama Mickiewicza 31, 60-835 Poznań 2017-01-20 - 2017-02-03 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
17. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
SPECJALISTYCZNA PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNAul. Staszica 12 64-980 Trzcianka 2017-01-23 - 2017-02-03 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
18. gospodarowanie środ. publ., prawidłowość realizacji zadań, polityka kadrowa, organizacja przyj. i załat. skarg i wniosków, realizacja obowiązku z art. 55 ustawy o wojewodzie i adm. rząd. w wojew.
[wystąpienie pokontrolne]
Wielkopolski Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. Czarna Rola 4 61-625 Poznań 2017-01-23 - 2017-03-17
przedłużona do 2017-03-31
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
19. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski Trzcianki 2017-01-26 - 2017-01-31 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
20. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne]
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Skalmierzycach ul. Kolejowa 18 63-460 Nowe Sklamierzyce 2017-01-30 - 2017-02-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
21. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
[wystąpienie pokontrolne]
Dom Pomocy Społecznej ul. Sielska 13, 60-129 Poznań 2017-01-26 - 2017-02-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
22. realizacja zaleceń pokontrolnych
[protokół z kontorli]
BŁYSK ZPChr Beata Maćkowiak ul. Engestroma 4/1, 60-571 Poznań 2017-01-30 - 2017-01-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
23. realizacja zaleceń pokontrolnych
[protokół z kontorli]
Spódzielnia Niewidomych SINPO ul. Żeromskiego 9 60-544 Poznań 2017-01-30 - 2017-01-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
24. realizacja zadań wynikających z  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
[zalecenia pokontrolne]
Urząd Gminy w Drawsku 2017-01-26 - 2017-02-08 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
25. prawidłowość wykorzystania dotacji cel. z budżetu państwa przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu administr. rządowej wynikających z ust. o fundacjach
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Gostyniu 2017-02-01 - 2017-02-17
przedłużona do 27.02.2017
przedłużona do 2017-04-30
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
26. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
"SENIOR" CENtrUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ WOJCIECH KAŁMUCZAK SPÓŁKA JAWNA ul. Kazimierza Pułaskiego 4 64-100 Leszno 2017-02-02 - 2017-02-17 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
27. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO AMICUS S.C. os. Pod Lipami 101, Poznań 2017-01-30 - 2017-02-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
28. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDISANA ul. Piłsudskiego 104 Poznań 2017-02-01 - 2017-02-17 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
29. spełnianie wym. z ustawy o dział. leczniczej i aktach wyk. do ustawy oraz aktach normat. wskazanych w ustawie a także spełnianie wym. określonych  w ustawie o diagnostyce lab. i aktach wyk. do ustawy
zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.
Tadeusz Grześkowiak NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej  „FORTIS” „Gabinet Lekarski” ul. Wieżowa 5 61-111 Poznań - Nowe Miasto 2017-02-06 - 2017-02-20 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
30. realizacja zaleceń pokontrolnych
[zalecenia pokontrolne]
PRZYBYLSKI, ŻEBROWSKA-DYBIZBAŃSKA„DUO-MED” SPÓŁKA JAWNA ul. Juliusza Słowackiego 2 Września 2017-02-06 - 2017-02-17 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
31. realizacja zaleceń pokontrolnych
[zalecenia pokontrolne]
Praktyka Lekarska Arleta Witkowska-Łuczak Osiedle Sarmackie 1/4 62-020 Zalasewo 2017-02-06 - 2017-02-20 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
32. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
„Centrum Dermatologii” s.c. ul. Szpitalna 45 62-504 Konin 2017-02-09 - 2017-02-22 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
33. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry
[zalecenia pokontrolne]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu ul. Krótka 4c 62-100 Wągrowiec 2017-02-08 - 2017-02-24 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
34. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Med X RENTGENODIAGNOSTYKA-ULtrASONOGRAFIA KRYSTYNA FONFEREK ul. Norwida 31 77-400 Złotów 2017-02-10 - 2017-02-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
35. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[notatka służbowa, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
ANNA WILCZAK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ REHABILITACJA "ASWIL" ul. Julisza Słowackiego 3 64-800 Chodzież 2017-02-13 - 2017-02-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
36. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al.Piasta 32 Złotów 2017-02-02 - 2017-02-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
37. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
BEATA WOJCIECHOWSKA-MARTIN HIPOKRATES  os. Marysieńki 25 Poznań 2017-02-06 - 2017-02-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
38. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
[sprawozdanie z kontroli]
ORTHO-DEC PORADNIE SPECJALISTYCZNE SP. z o.o. os. Na Murawie 5B/2 Poznań 2017-02-08 - 2017-02-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
39. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
NOVADENTAL - Józef Bażant, Aleksandra Nowak, Tomasz Nowak Spółka Jawna, ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz 2017-02-06 - 2017-02-20 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
40. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[protokół z kontroli, opublikowano 26 listopada 2018 r.]
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY FINANSOWEJ DLA ZESPOŁU Z.O.Z. W PLESZEWIE ul. Poznańska 125A 63-300 Pleszew 2017-02-07 - 2017-02-21 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
41. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
ASGO SPÓŁKA Z OO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UL. MARCELIŃSKA 92-94, POZNAŃ 2017-02-08 - 2017-02-24 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
42. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
DOCTOR Spółka zoo, ul. Franciszkańska 7/2, 62-800 Kalisz 2017-02-13 - 2017-02-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
43. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
NZOZ PRZYCHODNIA REUMATOLOGICZNA CHLEBOWSKA-WASILEWICZ HALINA ul. Spółdzielców 48/4, Konin 2017-02-13 - 2017-02-24 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
44. prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na działalność ośrodków adopcyjnych
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 2017-02-14 - 2017-03-14 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
45. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Gminny Osrodek Pomocy Społecznej Przemęt 2017-02-15 - 2017-02-24 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia upoważnienie anulowano
46. prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – ŚDS oraz windykacji dochodów związanych z realizacją przedmiotowego zadania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Malanowie 2017-02-13 - 2017-03-08 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
47. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE RODZINNY" Sp z o.o. Os. Wichrowe Wzgórze 122 61-699 Poznań 2017-02-13 - 2017-02-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
48. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
SPÓŁKA CYWILNA MARTA MACIEJEWSKA JACEK MACIEJEWSKI  POZNAŃ ul. Pilotów 22 60-409 Poznań 2017-02-13 - 2017-02-28 przedłużona do 2017-03-09 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
49. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
DARIUSZ ZIMOWSKI MEDICOMPLEX ul. Marii Konopnickiej 33 62-050 Mosina 2017-02-13 - 2017-02-28 przedłużona do 2017-03-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
50. realizacja zaleceń pokontrolnych PRZYCHODNIA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROWIE MARIUSZ WASIELEWSKI IRENA NOWAK ul. Droga Lisia 56 63-810 Borek Wielkopolski 2017-02-14 - 2017-02-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
51. prowadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 2017-02-15 - 2017-03-17 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
52. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne]
Pogotowie Opiekuńcze w Koninie ul. Kurpińskiego 3 62-510 Konin 2017-02-20 - 2017-03-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
53. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Gutmed Spółka z o.o. ul. Czwartaków 17 61-495 Poznań 2017-02-15 - 2017-03-01 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
54. prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych na realizację programu Rodzina 500+ oraz organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Nekla 2017-02-20 - 2017-03-08 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
55. zbadanie zarzutów zawartych w skardze
[sprawozdanie z kontroli]
Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1 61-843 Poznań 2017-02-14 - 2017-02-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
56. realizacja świadczeń wychowawczych (ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
[sprawozdanie z kontroli]
Urząd Gminy w Czajkowie 2017-02-15 - 2017-02-24 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
57. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[notatka służbowa, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Firma M&P Piotr Stanisław Dudzik Biuro Rachunkowe m-vart Hurtownia M-Style EMMEDICA Prywatne Gabinety Lekarskie EMMEDICA Prywatne Gabinety Lekarskie ul. Wilczak 13P 61-623 Poznań  2017-02-14 - 2017-02-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
58. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
LUMEDICA WIŚNIEWSKI SPICHALSKI SPÓŁKA JAWNA ul.Żabikowska 63 62-030 Luboń 2017-02-14 - 2017-02-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
59. realizacja świadczeń wychowawczych (ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
[sprawozdanie z kontroli]
Urząd Gminy Połajewo 2017-02-23 - 2017-03-03 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
60. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry
[protokół z kontroli]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt 2017-02-23 - 2017-03-06 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
61. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Secura Security Sp.j. ul. Wrzesińska 58 62-200 Gniezno 2017-02-16 - 2017-02-16 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
62. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół z kontorli]
Niedźwiedź Lock Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 62-030 Luboń 2017-02-17 - 2017-02-17 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
63. spełnianie standardów uslug rynku pracy
[wystąpienie pokontrolne]
Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wlkp. ul.Sądowa 5 64-600 Oborniki 2017-02-20 - 2017-02-23 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
64. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
NSZOZ ALFA s.c. G. Rosinska A. Bednarek I. Słomińska R. Szczerbiński ul. Sikorskiego 1 62-400 Słupca 2017-02-20 - 2017-03-03 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
65. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
[protokół z kontroli]
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Cześnikowska 18 60-330 Poznań-Filia Stare Miasto ul. Kościuszki 103 61-717 Poznań 2017-02-16 - 2017-02-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
66. realizacja świadczeń wychowawczych (ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
[sprawozdanie z kontroli]
Urząd Gminy w Przemęcie 2017-02-16 - 2017-02-22 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
67. realizacja świadczeń wychowawczych (ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
[sprawozdanie z kontroli]
Urząd Gminy Turek 2017-02-20 - 2017-03-17 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
68. realizacja świadczeń wychowawczych (ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
[sprawozdanie z kontroli]
Urząd Miejski w Mosinie ul. 20 Października 1 62-050 Mosina 2017-02-21 - 2017-02-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
69. realizacja przez starostę zad. określ. w art. 7d pkt. 3 i 6 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne - zakładanie osnów szczegółowych, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Starostwo Powiatowe w Turku 2017-02-21 - 2017-03-24 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
70. realizacja zaleceń pokontrolnych
[sprawozdanie z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Medkol Sp z o.o.ul. Żeromskiego 7 64-920 Piła  2017-02-20 - 2017-02-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
71. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[sprawozdanie z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Marek Martin Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICINA ul. Władysława Biegańskiego 40 60-682 Poznań 2017-02-20 - 2017-03-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
72. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Euromed Swarzędz Spółka z o.o. ul. Kowalska 12 62-020 Swarzędz 2017-02-23 - 2017-03-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
73. prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Gnieźnie 2017-02-22 - 2017-03-22
przedłużona do 2017-03-31
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
74. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
VITAPULS-KAŹMIERCZAK SPÓŁKA JAWNA ul. Jana Matejki 3A 64-980 Trzcianka 2017-02-20 - 2017-03-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
75. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Strzałkowo 2017-02-23 - 2017-02-28 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
76. wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Nekla 2017-02-23 - 2017-02-24 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
77. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
FEMINA-MED Sp. z o. o. Poznań ul. Piatkowska 94 60-649 Poznań 2017-02-20 - 2017-03-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
78. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[notatka służbowa, opublikowano 26 listopada 2018 r.]
PHARM SUPPORT Sp zoo, ul. Święciechowska 37, 64-100 Leszno 2017-03-01 - 2017-03-17 przedłużona do 2017-03-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
79. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
SUNMEDICA B.Błońska-Polarczyk, J.Paluch Spółka jawna, ul. Pauliny i Augustyna Wilkońskich 16, 62-020 Swarzędz 2017-03-01 - 2017-03-17 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
80. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
ALEKSANDER RAFALSKI ul. Folwarczna 1, 62-700 Turek 2017-03-01 - 2017-03-14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
81. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
ORTOMED PLUS SP z o.o. ul. Łąkowa 4, Turek 2017-03-03 - 2017-03-16 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
82. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Monika Ławnicka Akademia Przyszłej Mamy ul. Słowackiego 42, 63-300 Września 2017-03-06 - 2017-03-17 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
83. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi właśność skarbu państwa
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 15 października 2018 r.]
Urząd Miasta Leszna  2017-02-28 - 2017-04-28 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
84. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
ARSMEDICA Praktyka Lekarska, ul. Skalmierzycka 1, 62-800 Kalisz 2017-03-02 - 2017-03-16 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
85. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNEGO LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO "INTERMEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Szmona Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec 2017-03-02 - 2017-03-20 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
86. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Renata Barczyńska, ul. Ostrowska 62, 63-400 Wtórek 2017-03-06 - 2017-03-20 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
87. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
TOMMA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Piotra Ściegiennego 84A, 60-174 Poznań 2017-03-01 - 2017-03-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
88. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DANUTA KUKWISZ, ul. Wodociągowa 22, 77-400 Złotów 2017-03-13 - 2017-03-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
89. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[notatka służbowa]
LEXPAS sp. z o.o. ul. Minikowo 2a, 61-355 Poznań 2017-03-06 - 2017-03-08 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
90. prawidłowość  prowadzenia części powiat. państwowego zasobu geod. i kartogr. w zakresie wypełniania obow. przez organ adm. geod. i kartogr. , o których mowa w art. 12, 12a i 12b ustawy PGiK Strostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim 2017-03-14 - 2017-04-14 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
91. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne]
MGOPS w Rawiczu, ul. Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz 2017-03-15 - 2017-03-29 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
92. prawidłowość wykorzystania dotacji cel. z budżetu państwa przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu administr. rządowej wynikających z ust. o fundacjach
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Leszna 2017-03-08 - 2017-03-22 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
93. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne]
Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, Srebrna Góra 62, 62-120 Wapno 2017-03-14 - 2017-04-04 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
94. zbadanie zarzutów zawartych w skardze
[zalecenia pokontrolne]
Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach Marszałki 15 63-520 Grabów n/Prosną 2017-03-06 - 2017-03-09 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
95. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry
[zalecenia pokontrolne]
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance, os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka 2017-03-15 - 2017-03-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
96. wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Wronki 2017-03-09 - 2017-03-10 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
97. realizacja świadczeń wychowawczych (ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
[sprawozdanie z kontroli]
Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły 2017-03-07 - 2017-03-24 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
98. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski gminy Rakoniewice 2017-03-09 - 2017-03-10 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
99. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
NZOZ Ginekologiczno - Położniczy FEMINA ul. Dąbrowskiego 14 63-600 Kępno 2017-03-16 - 2017-03-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
100. stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
CALISIA - JÓZEF BAŻANT, PIOtrBAŻANT, ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz 2017-03-17 - 2017-03-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Izabela Judek
Data utworzenia: 07.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.11.2018 - 13:36